Аналітика та прогнозування


Робоча зустріч з головою Волинської ООП працівників державних установ

опубліковано 15 січ. 2021 р., 03:36 НСПП Волинь

  15 січня 2021 року відбулась робоча зустріч начальника відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) В. Демидюка з головою Волинської обласної організації профспілки працівників державних установ (далі – Волинська ООП працівників державних установ) О. Сабуровою.
  Зустріч відбулась в рамках Угоди про співпрацю між Федерацією профспілок Волинської області та Відділенням з метою здійснення об'єктивного моніторингу стану соціально-трудових відносин в державних установах і організаціях та завчасного виявлення назріваючих проблем.
  Голова Волинської ООП працівників державних установ стурбована ситуацією, що склалася у районних державних адміністраціях у зв’язку з новим територіально-адміністративним устроєм України.
  З 1 січня 2021 року на Волині утворено 4 райони замість 16-ти: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський та Луцький. Відповідно має залишитися лише чотири райдержадміністрації, всіх працівників 6 січня цього року повідомлено про вивільнення з посад.
  В місячний термін будуть звільнені з посад державні службовці, а у двомісячний термін усі інші працівники райдержадміністрацій.
  До 2021 року в області працювали 1184 працівники, а має лишитися 590.
  У зв’язку з цим, вважає О. Сабурова, у трудових колективах можливе загострення стану соціально-трудових відносин.
  Під час зустрічі начальник Відділення наголосив на основних завданнях та функціях, які виконує Національна служба посередництва і примирення, та запропонував, у разі виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин та зростання соціальної напруги у трудових колективах державних установ, звернутися до Відділення з метою їх своєчасного врегулювання.
  Крім того, В. Демидюк проінформував голову профспілки про результати роботи Відділення у 2020 році. Зокрема, зазначив, що Відділення сприяло вирішенню 24 колективних трудових спорів (конфліктів), 14 з яких вирішено та знято з реєстрації, а також здійснювало заходи щодо запобігання виникненню КТС(К) на 37 підприємствах, в установах, організаціях. По закінченню зустрічі було домовлено, що фахівцями Відділення будуть надані необхідні консультації та роз’яснення стосовно врегулювання конфліктних ситуацій відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2021 РОКУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

опубліковано 30 лист. 2020 р., 04:03 НСПП Волинь

 В межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та здійснення аналітично-інформаційної діяльності, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення) здійснено прогнозування розвитку та можливих змін стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) із урахуванням наявних об’єктивних та суб’єктивних причин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), попередження акцій соціального протесту у першому півріччі 2021 року.
 При прогнозуванні розвитку стану СТВ враховано основні соціально-економічні показники галузей економіки області, результати моніторингу стану СТВ на підприємствах, в установах, організаціях, динаміку кількості КТС (К), випадки ускладнення стану СТВ, акції соціального протесту, причини їх виникнення, зміст вимог, що висувались найманими працівниками.
 У 2020 році одним з головних чинників впливу на економічні процеси виявився фактор розповсюдження пандемії COVID-19.
 У відповідь на пандемію COVID-19 відбулись суттєві зміни у життєдіяльності як країни так і області. Так, було запроваджено надзвичайний стан в країні; санітарно-епідеміологічні заходи (карантинні зони, перевірка температури, скасування масових заходів, закриття навчальних та культурно-розважальних закладів); встановлено обмеження виїзду/в’їзду до країн та пересування всередині країни; посилено роль державного управління в надзвичайних умовах; встановлені обмеження трудової діяльності; введені нові дистанційні форми праці та освіти. Такі безпрецедентні кроки спричинили уповільнення економічного розвитку.
 Волинська область є однією із областей України, для якої характерний незначний рівень господарського розвитку. Протягом січня – вересня 2020 року спостерігалося значне коливання в об’ємах промислового виробництва.
 Так, за даними Головного управління статистики у Волинській області у січні – вересні 2020 року порівняно з відповідним періодом 2019 року обсяг промислового виробництва зменшився на 8,3% (добувна промисловість та розроблення кар’єрів (-33,0%), переробна (-8,7%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (-1,5%) на тлі продовження дії стримуючих чинників, започаткованих раніше.
 Незважаючи на загальний спад у переробній промисловості, зростання відбулось на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (+15,2%), хімічних речовин і хімічної продукції (+3,0%), харчової промисловості (+0,2%).
 За підсумками січня – вересня 2020 року спостерігається зменшення обсягу сільськогосподарської продукції (-2,2%) через нижчу врожайність порівняно з минулим роком пізніх сільськогосподарських культур на тлі несприятливих погодних умов під час вегетації та нижчі темпи проведення збиральної компанії, а також високі фінансові затрати на вирощування поголів’я у тваринництві та високу конкуренцію на внутрішньому ринку з імпортною молочною продукцією у тваринництві.
 У січні – вересні 2020 року у будівництві спостерігалось нарощення обсягів(+1,4%). Обсяги будівництва будівель зросли на 5,7% (нежитлових – на 23,4%, житлових – знизились на 22,6%,), будівництво інженерних споруд скоротилось на 3,5%, що обумовлено, як зниженням попиту на житлову нерухомість на початкових стадіях будівництва та нестачу фінансових ресурсів у забудовників (житлове будівництво). Будівництво об’єктів соціальної інфраструктури, включених до проєкту «Велике будівництво», дозволило в деякій мірі наростити обсяги нежитлових будівель.
 Відповідно до динаміки виробництва, рухалась і заробітна плата. Проте, на відміну від виробництва, лише у квітні 2020 року порівняно із квітнем 2019 року мало місце незначне реальне падіння заробітної плати. У вересні 2020 року в умовах послаблення карантинних заходів та поступового відновлення роботи галузей продовжилося відновлення зростання реальної заробітної плати як порівняно з серпнем 2020 року (на 7,0%), так і порівняно з вереснем 2019 року (на 10,3% відповідно). Загалом середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за січень – вересень 2020 року становила 8872 грн, реально зросла – на 1,8%. Саме збереження позитивної динаміки заробітної плати та відповідно споживчого попиту населення пом’якшило негативний ефект від раптової «карантинної зупинки» економіки.
 Також, в області упродовж періоду карантину спостерігалося зростання безробіття. Частина компаній, проводила скорочення працівників або відправляла у відпустку за власний рахунок. За даними Волинського обласного центру зайнятості, у січні – вересні 2020 року рівень безробіття порівняно з аналогічним періодом 2019 року підвищився на 31,1%. За даними станом на 01.10.2020 в області зареєстровано 27,8 тис. безробітних.
 Волинські шахти, які є частиною Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, були розраховані на 30 років експлуатації, тому протягом 1998 – 2019 років через закінчення балансових запасів вугілля було закрито сім з них. На сьогодні в регіоні функціонують дві вугледобувні шахти (шахта №9 «Нововолинська та шахта «Бужанська» Державного підприємства «Волиньвугілля»).
 Найбільшу соціальну напругу та найгостріше реагування в трудових колективах галузі, як і раніше, викликають факти порушення термінів виплати поточної заробітної плати та наявна заборгованість із виплати заробітної плати.
 Бор­ги у вугільній промисловості станом на 01.10.2020 становлять 9,1 млн грн, які порівняно з початком року зменшились на 27,7%.
 На постійному контролі у Відділенні з метою запобігання виникненню КТС (К) упродовж 10 місяців 2020 року пере­бували 2 шахти ДП «Волиньвугілля».
 Як свідчать результати проведеного аналізу, в основі виникнення розбіжностей між роботодавцем та найманими працівниками ДП «Волиньвугілля» є:
 - значні обсяги дебіторської і креди­торської заборгованості;
 - потреба докорінної реструктури­зації шахт;
 - недостатні обсяги державної підтримки вугледобувних підприємств;
 - збитковість, неритмічна робота підприємств;
 - порушення роботодавцем за­конодавства про працю, зокрема, наявність заборгованості із виплати за­робітної плати, недостатність забезпечення працівників індивідуальними та колективними засо­бами захисту;
 - незадовільне керівництво у 2020 році державним підприємством, неналежна організація роботи підприємств.
 Тривале невирішення вказаних роз­біжностей призвело до проведення акцій протесту у березні, травні та червні 2020 року вугільниками шахт № 9 «Нововолинська» та «Бужанська».
 Здійснений Відділенням аналіз ситуації у вугільній галузі дозволяє ствер­джувати, що у випадку дальшого не реагу­вання на вимоги працівників та не вирішення болючих проблем галузі, пере­дусім щодо ліквідації заборгованості із ви­плати заробітної плати, забезпечення належ­ної державної підтримки вугледобувних підприємств, ситуація у галузі буде погіршуватись, що, вірогідно, призведе до ускладнення стану СТВ у першому півріччі 2021 року.
 Будівництво як галузь займає одне з провідних місць в індустріальному комплексі країни. Будівництво взаємопов’язане практично з усіма галузями народного господарства, оскільки є, з одного боку, виробником і постачальником основних засобів для всіх галузей народного господарства, а з іншого – споживачем продукції багатьох з них.
 Будівельна галузь – драйвер економіки області, цього року показує відносну стабільність. Індекс будівельної продукції за 8 місяців 2020 року – 101,4%. Головними негативними факторами цього року є коронакриза, посилена в Україні реформою держархбудконтролю та нагляду, що стартувала майже одночасно з жорстким карантином у березні. Як наслідок падіння доходів населення та ускладнення дозвільних процедур у будівництві обсяги житлового будівництва знизилися на 22,6%. Для порівняння: у минулому році було зростання на 1,3%. Натомість обсяги будівництва нежитлових будівель зросли на 23,4% (у січні – вересні 2019 року — плюс 20,6%). Такий результат вдалось отримати завдяки програмі «Велике Будівництво».
 Проблемою розвитку будівництва залишається збільшення собівартості робіт через подорожчання основних складових будівництва. Також причинами, що негативно впливають на активізацію діяльності в будівництві, варто вважати високі інвестиційні ризики, нестабільний фінансовий стан значної кількості підприємств і, як наслідок, низька привабливість вкладень у виробничу сферу для інвесторів; кредитну політику, що викликала відсутність інтересу і стимулів до вкладення банківського капіталу і капіталу інших фінансових структур у розвиток виробничого потенціалу.
 Станом на 01.10.2020 сума невиплаченої заробітної плати працівникам будівельної галузі склала 0,3 млн грн (0,7% до загально обласного боргу), на початок року заборгованість була відсутня.
 Відкритим залишається питання добудови єдиної на сьогодні гірничої новобудови в Україні – шахти №10 «Нововолинська».
 Упродовж останніх років на будівництво цього об’єкта з Державного бюджету України виділяються вкрай незначні суми, яких практично ледь вистачає на його утримання в безаварійному стані. Продовжується скорочення чисельності працівників, яке стало звичним явищем. У такій ситуації вести мову про продовження будівельно-монтажних та прохідницьких робіт не доводиться. Не знаходиться інвестор, який би взяв під свою опіку завершення цього стратегічно важливого довгобуду.
 Розглядаючи цей об’єкт економічно та соціально значущим як в масштабі регіону, так і держави в цілому, депутати Волинської обласної ради вкотре звернулися до Президента України В. Зеленського, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова, Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля та т. в. о. Міністра енергетики України О. Буславець з проханням посприяти завершенню будівництва вугледобувного підприємства «Шахта № 10 «Нововолинська‌»» шляхом передбачення у Державному бюджеті України на 2021 рік видатків для забезпечення утримання його у безпечному стані, збереження кваліфікованих кадрів і пом’якшення соціальної напруги в середовищі гірників міста Нововолинська.
 Наявна заборгованість із виплати заробітної плати, низький рівень оплати праці, скорочення працівників, особливо на підприємствах, які виконують будівельні роботи за рахунок держбюджету, негативно впливатимуть на стан СТВ та підвищуватимуть протестну поведінку найманих працівників будівельної галузі області у першому півріччі 2021 року.
 За результатами моніторингових досліджень, Відділенням виявлено ускладнення стану СТВ в окремих закладах бюджетної сфери (освіти, охорони здоров’я) області через недостатній обсяг бюджетного фінансування, що призводило до утворення заборгованості із виплати заробітної плати, порушення термінів виплати поточної заробітної плати, низький рівень оплати праці, скорочення робочих місць в зв’язку з оптимізацією структури закладів. 
 З 01.04.2020 заклади охорони здоров’я вторинного (спеціалізованого) та третинного (високоспеціалізованого) рівня перейшли на новий механізм фінансування і отримують кошти від Національної служби здоров’я України за програмою медичних гарантій. Після завершення контрактування виявилося, що медичні підприємства мають дефіцит коштів у порівнянні з минулим роком та потребують значного дофінансування.
 Відтак, через зміну механізму фінансування, окремі лікарні опинились під загрозою скорочення внаслідок неможливості повноцінного виконання лікувальних функцій і незабезпеченості коштами на утримання.
 Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.10.2020 в установах та закладах охорони здоров’я області становила 4,6 млн грн, освіти – 0,03млн грн. Упродовж січня – жовтня 2020 року Відділення здійснювало заходи щодо запобігання виникненню КТС (К) у 7 закладах освіти та охорони здоров’я.
 Оцінюючи в цілому стан СТВ у бюджетній сфері, виникнення конфліктних ситуацій, що мали місце в другому півріччі 2020 року прогнозується, що за умов істотного недофінансування галузей, не­забезпечення в повній мірі законодавчо закріплених соціальних гарантій, вимог чинного законодавства, соціальна напруга буде зберігатись у окремих трудових колективах бюджетних закладів у першому півріччі 2021 року.
 Зниження обсягів виробництва, погіршення фінансових показників, збитковість підприємств, зміна власників, недотримання чинного законодавства в аспекті оплати праці, заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, значні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості є основними факторами, що сприяють погіршенню соціально- психологічного клімату у трудових колективах. Такі проблеми створюють підґрунтя для виникнення соціально- трудових конфліктів.
 Беручи до уваги результати вивчення стану СТВ, здійснення заходів щодо запобігання виникненню КТС (К), динаміку виникнення та хід вирішення КТС (К) між найманими працівниками та роботодавцями, Відділення прогнозує можливе ускладнення стану соціально-трудових відносин на виробничому рівні на окремих підприємствах вугільної та будівельної галузей та бюджетної сфери.
 В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ускладнення СТВ найбільш можливе в містах Луцьк, Нововолинськ та Луцький район, де наявні значні суми заборгованості із виплати заробітної плати, досвід колективного відстоювання соціально-трудових прав працівників.
 Відділення, враховуючи прогнозні висновки у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією профспілок Волинської області, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців і надалі здійснюватиме заходи спрямовані на поліпшення соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), своєчасне врегулювання конфліктних ситуацій між сторонами соціально-трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).


Робоча зустріч із начальником управління соціального захисту населення

опубліковано 30 лист. 2020 р., 04:00 НСПП Волинь

 24 листопада 2020 року у рамках Угоди про співпрацю між департаментом соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації і відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення) та з метою здійснення моніторингу стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) на підприємствах, в установах і організаціях, які відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності, відбулась робоча зустріч начальника Відділення В. Демидюка та начальника Управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації С. Авраменко.
 Під час зустрічі обговорено стан СТВ на підприємствах району, що перебувають в системі запобігання виникненню КТС(К) Відділення через несвоєчасність виплати заробітної плати.
 В. Демидюк повідомив, що станом на 01.11.2020 Відділення сприяє вирішенню 8 КТС(К) у селянському (фермерському) господарстві «Лучеськ», де розбіжності між сторонами виникли через невиконання вимог законодавства про працю.
 Крім того, здійснюються заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька» Волинської обласної ради, у Волинській філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та ПП «ІОЛА». Конфліктні ситуації на цих підприємствах виникли через заборгованість із виплати заробітної плати. З метою врегулювання конфліктних ситуацій фахівцями Відділення проводяться узгоджувальні зустрічі зі сторонами соціального діалогу з метою надання консультацій та роз'яснень відповідно до законодавства.
 На даний час складною залишається конфліктна ситуація на КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька» Волинської обласної ради, працівники якого вдавались до проведення акцій протесту.
 С. Авраменко поінформувала, що в результаті комплексу вжитих заходів у листопаді поточного року було погашено заборгованість із виплати заробітної плати у Волинській філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».
 Насамкінець зустрічі намічено низку першочергових завдань щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в організаціях та установах району, досягнуто домовленості щодо доцільності присутності керівництва КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька» Волинської обласної ради та ПП «ІОЛА» на наступному засіданні районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати.

Робоча зустріч з представником профспілки

опубліковано 29 жовт. 2020 р., 05:21 НСПП Волинь

 20 жовтня 2020 року відбулась робоча зустріч в.о. начальника відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) Ю. Сиротенка з заступником голови Волинської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Д. Наумюком.
 Під час зустрічі обговорено стан соціально-трудових відносин у КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька» Волинської обласної ради. Д. Наумюк повідомив, що станом на 01.10.2020 заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам склала 3,9 млн грн. Така ситуація склалась через недостатнє фінансування медичного закладу та приєднання до нього КП «Волинська обласна психіатрична лікарня смт. Олика» Волинської обласної ради. Представник профспілки зазначив, що наймані працівники лікарні направили звернення до Волинської обласної ради щодо пошуку додаткових джерел фінансування із місцевого бюджету.
 Ю. Сиротенко поінформував, що конфліктна ситуація на КП "Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька" Волинської обласної ради перебуває на обліку Відділення з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин виникли через невиконання вимог законодавства про працю. Голові первинної профспілкової організації лікарні надано консультації відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» щодо поняття колективного трудового спору (конфлікту), порядку вступу у колективний трудовий спір (конфлікт) та надані зразки документів. Крім того, найманих працівників лікарні ознайомлено з порядком формування вимог та обрання представницького органу.

Представник Відділення прочитав лекцію у Луцькому педагогічному коледжі

опубліковано 29 вер. 2020 р., 23:52 НСПП Волинь

 16 вересня 2020 року заступник начальника відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) Ю. Сиротенко прочитав лекцію для студентів другого курсу Луцького педагогічного коледжу на тему: «Процедура розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
 Насамперед, Ю. Сиротенко роз’яснив студентам, що таке колективний трудовий спір (конфлікт) та за яких обставин він виникає. Він зазначив, що, як показує практика роботи Відділення, в основному, предметом колективного трудового спору стає не виконання вимог законодавства про працю та порушення колективного договору.
 За словами заступника начальника Відділення, громадяни звертаються з питань правового регулювання оплати праці, порядку отримання компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати, не задоволення рівнем заробітної плати, порядку надання матеріальної допомоги на оздоровлення, застосування режиму неповного робочого дня, втрати робочих місць, укладання колективного договору, виконання умов колективних договорів, а також порядку надання відпусток. Однак, найчастіше до Відділення звертаються наймані працівники через несвоєчасну виплату заробітної плати зі сторони роботодавця.
 Заступник начальника Відділення розповів про процедуру вступу у колективний трудовий спір (конфлікт), хід примирних процедур, трудовий арбітраж та страйк відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів».
 Представник Відділення відповів на запитання студентів. Зокрема, їх цікавили такі питання: хто представляє інтереси трудового колективу і адміністрації в конфлікті; термін вирішення колективного трудового спору; хто включається до примирних органів; чи є страйком ситуація, коли люди приходять на роботу і не працюють; хто визнає законність чи незаконність страйку; чи за час страйку нараховується заробітна плата.
 По закінченню виступу Ю. Сиротенко подякував за увагу та запевнив, що Відділення завжди готове надати відповідні роз’яснення та рекомендації з питань, що відносяться до компетенції служби.

Результати роботи відділення НСПП у Волинській області за перше півріччя  2020 року

опубліковано 8 лип. 2020 р., 06:15 НСПП Волинь

    Упродовж першого півріччя 2020 року в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правовими актами НСПП, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу в області.
    У звітному періоді Відділення сприяло вирішенню 19 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками яких були 144 наймані працівники 3 підприємств, було висунуто 50 вимог щодо невиконання вимог законодавства про працю. З метою сприяння вирішення КТС (К) проведено 16 засідань примирних комісій та 47 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 7 КТС (К) та задоволено 22 вимоги найманих працівників.
    Протягом першого півріччя 2020 року на обліку Відділення з метою запобігання виникненню КТС (К) перебувало 23 конфліктні ситуації на 23 підприємствах. За сприяння Відділення попереджено виникнення КТС (К) на 16 підприємствах, погашено заборгованість із заробітної плати на суму 31,3 млн.грн. Проведено 37 узгоджувальних зустрічей із сторонами соціально-трудових відносин підприємств, установ, організацій, стан СТВ яких перебуває на обліку ЗКТС (К). Також взято участь у 4 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат.
    Основними причинами ускладнення стану СТВ між сторонами соціального діалогу залишалась наявна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.
    Відділенням за звітний період розглянуто 80 звернень від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян, якими було порушено 84 питання.
    З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) 16 та 20 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено «круглий стіл», нараду-семінар для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Працівниками Відділення здійснено 4 виступи на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати.
    Для реалізації своїх завдань і функцій Відділення у своїй діяльності співпрацює з 9 арбітрами НСПП, 5 посередниками, в області на громадських засадах діють 17 інформаційно-консультаційних центрів НСПП.
    Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН,  ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) У ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ 2020 РОКУ  У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

опубліковано 8 лип. 2020 р., 06:13 НСПП Волинь

    В межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення) здійснено прогнозування розвитку та можливих змін стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) із урахуванням наявних об’єктивних та суб’єктивних причин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), попередження акцій соціального протесту у другому півріччі 2020 року.
    При прогнозуванні розвитку стану СТВ враховано основні соціально-економічні показники галузей економіки області, результати моніторингу стану СТВ на підприємствах, в установах, організаціях, динаміку кількості КТС (К), випадки ускладнення стану СТВ, акції соціального протесту, причини їх виникнення, зміст вимог, що висувались найманими працівниками.
    Заходи із запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що запроваджені з березня поточного року спричинили негативний вплив на функціонування економічного сектора області. Тимчасове припинення діяльності підприємств і організацій, що здійснюють господарську, комерційну та іншу діяльність, падіння попиту і пропозицій, скорочення експортно-імпортних операцій, погіршення ситуації на ринку праці призвело до значних втрат державного та місцевих бюджетів. Область характеризується відносно низьким рівнем соціально-економічного розвитку. Основною причиною цього є слабкий рівень розвитку промислового виробництва. Індекс промислової продукції у січні-квітні 2020 року до відповідного періоду 2019 року становив 88,6%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 59,2%, переробній – 88,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 96,1%.
    Незважаючи на загальний спад у переробній промисловості, на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції досягнуто приросту виробництва на 22,0%.
    Індекс сільськогосподарської продукції у січні-квітні 2020 року порівняно з відповідним періодом 2019 року становив 97,5%, у т.ч. на підприємствах – 101,5%, у господарствах населення – 93,3%.
    Індекс будівельної продукції у січні-квітні 2020 року порівняно з відповідним періодом 2019 року становив 81,6%.
    У січні-березні 2020 року суб’єктами господарювання області за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1584,0 млн.грн капітальних інвестицій, що на 44,1% менше від обсягу капітальних інвестицій січня-березня 2019 року. Головним джерелом інвестування були кредити банків та інших позик, за рахунок яких освоєно 41,3% загального обсягу капіталовкладень.
    Експорт товарів у січні-березні 2020 року, порівняно із відповідним періодом 2019 року, збільшився на 4,2% і становив 169,1 млн. дол. США, імпорт – на 14,4% і складав 340,9 млн. дол. Від’ємне сальдо дорівнювало 171,8 млн. дол.
    Основу товарної структури імпорту складали палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, деревина і вироби з деревини, живі тварини; продукти тваринного походження.
    Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 79,1% загального обсягу експорту та 67,6% імпорту товарів.
    Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля у січні- квітні 2020 року становив 6,6 млрд. грн., що в порівнянних цінах на 6,3% більше від обсягу січня-квітня 2019 року. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні-квітні 2020 року становив 4,2 млрд. грн. і у порівнянних цінах збільшився проти відповідного періоду 2019 року на 8,4%.
    Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні-квітні 2020 року виконано вантажообіг обсягом 618,6 млн.ткм, який збільшився на 5,1% порівняно з січнем-квітнем 2019 року, та перевезено 1,3 млн.т вантажів, що на 9,9% менше. Пасажирообіг підприємств транспорту (крім залізниці) становив 457,8 млн.пас.км, або 66,9% від обсягу січня-квітня 2019 року.
    За січень-квітень цього року до загального фонду усіх місцевих бюджетів області надійшло 1579,0 млн. грн. власних доходів, що менше запланованих на цей період на 34, млн.. грн. або 2,1 %, а до відповідного періоду минулого року приріст доходів становив 4,2 %.
    За підсумками січня-квітня 2020 року до місцевих бюджетів Волині сплачено 207,8 млн. грн. єдиного податку. Ця сума, не дивлячись на впровадження карантинних заходів, перевищує аналогічні надходження минулого року на 12,4%.
    Проведений Відділенням аналіз причин ускладнення стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів показав, що загострення стану СТВ та виникнення КТС (К) у ІІ півріччі 2020 року можливе через: низький рівень заробітної плати в ряді галузей; незабезпечення продуктивної зайнятості працюючих; невиконання власниками положень колективних договорів, угод, наявність заборгованості із виплати заробітної плати; незабезпечення власниками належних умов праці, її охорони та ін.
    На Волині з 10 державних шахт, вісім – закрили. Нині в області функціонують дві вугледобувні шахти ДП «Волиньвугілля» (Відокремлені підрозділи Шахт № 9 «Нововолинська» та «Бужанська»). Падіння обсягів видобутку вугілля пов’язане, насамперед, із значним зносом основних виробничих фондів (рівень зносу основних засобів 90,0%), дефіцитом інвестиційних та власних коштів для оновлення виробничого обладнання, що призводить до низького рівня підготовки нових очисних вибоїв до виймання і затримки їх введення, наслідком чого є додаткові витрати на оплату праці, які не мають належного джерела покриття від реалізації вугільної продукції. Збитки по підприємству за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році склали 184,0 млн.грн. Також однією з причин критичного фінансового стану підприємства є перевищення собівартості товарної вугільної продукції над цінами її реалізації.
    Аналіз економічно-фінансових показників діяльності підприємств вугільної галузі області свідчить про значні фінансові складнощі, які впливають на показники соціальних стандартів, в тому числі рівень оплати праці та строки її виплати. Кількість працівників на шахтах та обсяги видобутку вугілля щороку зменшуються, а постійний брак обігових коштів спричинює кредиторську заборгованість за розрахунками з оплати праці.
    Реальна перспектива закриття найменш рентабельних шахт та приватизація решти може призвести до критичного скорочення вугільної галузі, наслідками чого буде значне скорочення робочих місць та соціальне напруження. Також недостатні темпи погашення заборгованості із виплати заробітної плати, як основного чинника ускладнення стану СТВ у трудових колективах, дає підстави прогнозувати на окремих підприємствах вугільної галузі у другому півріччі 2020 року прояви ускладнення стану СТВ.
    Існує ймовірність ускладнення стану СТВ у другому півріччі 2020 року на підприємствах будівельної галузі області.
    Основний негативний внесок у будівельну діяльність, яка формувалась за даними статистики порівняно з минулим роком, мало будівництво інженерних споруд, а також житлове будівництво, що, у тому числі стримувалося запровадженням карантинних заходів, зокрема, припиненням роботи громадського транспорту, що спричинило тимчасову зупинку роботи окремих будівельних підприємств. Водночас, в умовах збереження обсягів вкладання власних коштів окремих підприємств на модернізацію та капітальних видатків на соціальні об’єкти, продовжує спостерігатися позитивна динаміка у будівництві нежитлових будівель.
    Є підстави прогнозувати певний рівень загострення стану СТВ у трудових колективах бюджетної сфери (освіти, охорони здоров’я) області.
    У зазначених галузях залишається чимало неврегульованих питань сто­совно захисту трудових і соціально-економічних прав працівників, і у першу чергу – незабезпечення повного фінансування заробітної плати з врахуванням виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, оплати відпускних тощо.
    Затримки з виплати заробітної плати, в першу чергу, пов'язані з обмеже­ністю у місцевих бюджетах власних доходів, загальною незбалансованістю бюджетів, а також тим, що обсяги освітньої і медичної субвенцій, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я не враховують реальну потребу в коштах на здійснення видатків установами освіти і охорони здоров'я.
    Викликає значну соціальну напругу у трудових колективах бюджетних закладів та установ і низький рівень оплати праці, який у свою чергу, також призводить до зникнення стимулів та мотивації для продуктивної праці.
    Як стверджує голова Волинської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я В.Шахраюк (лист від 17.06.2020 №03/1-41) стабільність соціально-трудових відносин в колективах галузі охорони здоров'я області залежатиме від стану фінансування підприємств охорони здоров'я, які надають II і ІІІ рівень медичної допомоги.
    При запровадженні нових умов господарювання та фінансування галузі законодавчо встановлений рівень фінансування складає не менше 5% ВВП. Реально закладено в державному бюджеті майже в 2 рази менше, Для фінансування підприємств охорони здоров'я II і III рівня медичної допомоги НСЗУ виділено лише 72 млрд. гривень, при тому що лише на оплату праці після підвищення мінімальної заробітної плати необхідно 82 млрд. гривень.
    Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров'я занизили вартість медичної послуги, підігнавши її до прийнятого бюджету. Таким чином, кошти, які відшкодовує НСЗУ підприємствам не покривають реальних затрат на надання медичної допомоги і виплати заробітної плати. Заробітна плата в багатьох підприємствах стала нижчою ніж до початку реформи, керівники вимушені знімати передбачені законодавством доплати і надбавки.
    Ситуацію загострила пандемія захворювання на коронавірусну інфекцію. До вже існуючих проблем додалась несвоєчасність доплат медпрацівникам, які безпосередньо контактують з хворими на коронавірусну інфекцію, забезпечення індивідуальними засобами захисту та інше.
    Отже, стабілізацію соціально-трудових відносин працівників галузі охорони здоров'я області можливо забезпечити лише за умови належного рівня фінансування галузі, встановлення обгрунтованих тарифів (вартості) медичної послуги.
    Відділення, враховуючи прогнозні висновки у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією профспілок Волинської області, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців і надалі здійснюватиме заходи спрямовані на поліпшення соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), своєчасне врегулювання конфліктних ситуацій між сторонами соціально-трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

/Повний текст Прогнозу наданий Голові НСПП, голові облдержадміністрації, керівникам обласних об’єднань профспілок і роботодавців/.Робоча зустріч з представниками ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»

опубліковано 30 черв. 2020 р., 05:07 НСПП Волинь

 26 червня 2020 року начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) В. Демидюк провів робочу зустріч із представниками Державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2».
 В ході зустрічі було обговорено стан соціально-трудових відносин в колективі.
 За повідомленням представників колективу, між ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України та ДП «Луцький КХП №2» укладено договір оренди, яким передано у користування усе майно. За час оренди відремонтовано дахи, запущено млин із переробки як пшениці так і жита, посилена робота із клієнтами, що дало можливість зберегти колектив комбінату. У 2019 році ДП «Луцький КХП №2» передано до Державного агентства резерву України. Через невчасну пролонгацію договору оренди майнового комплексу та не укладення договору оренди про експлуатацію під’їзної колії при станції Гнідава Регіональної філії «Львівська залізниця» не було проведено заготівлю зерна у 2019 році, що стало однією із причин збиткової роботи підприємства та утворення заборгованості із виплати заробітної плати.
 Начальник Відділення поінформував представників колективу про можливість вирішення питання в правовому полі. Надав роз’яснення щодо порядку вступу у колективний трудовий спір (конфлікт) відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
 По закінченню учасники зустрічі домовились про подальшу тісну співпрацю з метою забезпечення конструктивного діалогу між керівництвом підприємства та найманими працівниками.

Моніторинг стану соціально-трудових відносин на КП «Луцькводоканал»

опубліковано 28 трав. 2020 р., 23:30 НСПП Волинь

 У травні 2020 року працівниками відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) проведено моніторинг стану соціально-трудових відносин (СТВ) на комунальному підприємстві «Луцькводоканал».
 14 травня відбулась дистанційна узгоджувальна зустріч за участю заступника начальника Відділення Ю. Сиротенка, директора КП «Луцькводоканал» Ю. Гуменюка та голови первинної профспілкової організації В. Цвяка.
 Керівник підприємства повідомив, що в умовах карантину частина клієнтів припинили оплату послуг водопостачання. Попри складні фінансові умови підприємство «Луцькводоканал» забезпечувало надання послуг водопостачання та водовідведення у повному обсязі. Більше 500 працівників виконували свої обов’язки, здійснювався ремонт аварійних мереж, вода в оселі споживачів подавалася цілодобово. Однак проблеми зі своєчасною оплатою послуг лише посилювалися, призвівши до критичного фінансового стану підприємства. В цілому, за чотири місяці 2020 року, споживачі боргують підприємству більше 9,5 млн.грн. Загальна заборгованість населення з початку року зросла із 19,8 млн. грн. до 28,3 млн.грн (станом на 01.05.2020).
 За інформацією голови профкому, Луцькою міською радою була надана безвідсоткова позика з міського бюджету. Така фінансова підтримка дала змогу стабілізувати і забезпечити роботу підприємства, заробітна плата найманим працівникам виплачується своєчасно. Стан СТВ у колективі стабільний.
 Під час зустрічі працівниками Відділення надані роз'яснення щодо повноважень НСПП та запропоновано, у разі виникнення розбіжностей між сторонами СТВ, звернутися до Відділення з метою їх своєчасного врегулювання.

Підсумки роботи відділення НСПП у Волинській області за 2019 рік

опубліковано 29 січ. 2020 р., 05:59 НСПП Волинь

 Упродовж 2019 року діяльність відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) була спрямована на виконання завдань, визначених законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні» та нормативно правовими актами НСПП. Відділенням здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення правового супроводу примирних процедур, здійснення посередництва у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів); прогнозування та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ та організацій області; підвищення рівня правових знань сторін соціально-трудових відносин; сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та організацій роботодавців. 
 Відділення з метою виконання завдань та функцій взаємодіє з обласною та районними державними адміністраціями, Волинською обласною радою, виконавчим комітетом Луцької міської ради, Федерацією профспілок області, обласними галузевими профспілковими організаціями, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців, керівниками та профспілковими представниками підприємств, установ та організацій області. 
 Аналіз Відділення причин ускладнення СТВ, виникнення КТС (К), конфліктів, проведення акцій соціального протесту показав, що при домінуючих вимогах – ліквідувати заборгованість із виплати заробітної плати, забезпечити своєчасну виплату поточної зарплати, не допускати утворення нової заборгованості – найманими працівниками в багатьох випадках висувалися й вимоги забезпечення інших соціальних гарантій і пільг, створення належних умов і охорони праці та ін. Частина ускладнень СТВ, виникнення спорів (конфліктів) була в 2019 році спричинена суб'єктивними факторами – порушеннями роботодавцями або уповноваженими ними органами (представниками) законодавства про працю, незабезпеченням ними належних умов праці, її охорони, прав, інтересів та соціальних гарантій працівників та ін. 
 Протягом 2019 року Відділення сприяло вирішенню 30 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 227 найманих працівників 7 підприємств. У цих КТС (К) було висунуто 68 вимог щодо невиконання вимог законодавства про працю. З метою сприяння вирішення КТС (К) проведено 46 засідань примирних комісій та 98 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 20 КТС (К) та задоволено 42 вимоги найманих працівників. 
 Упродовж 2019 року з метою запобігання виникненню КТС(К) Відділенням взято на облік 43 конфліктні ситуації на 43-х підприємствах. З врахуванням 2-х підприємств, де конфліктні ситуації залишались неврегульованими на початок року, Відділення сприяло врегулюванню 45 конфліктних ситуацій на 45 підприємствах, де зайнято 6075 працівників. 
 За звітний період врегульовано 44 розбіжності щодо невиконання вимог законодавства про працю, або 97,8% до загальної кількості. За цей період погашено 35,1 млн. грн. заборгованості (99,0% загальної суми, що стала основною причиною виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин – 35,5 млн. грн.). 
 В розрізі видів економічної діяльності конфліктні ситуації, що перебували на обліку Відділення, розподілилися наступним чином: 
 - промисловість – 12 (26,7% від загальної кількості), у т.ч. 6 – добувна, 4 – переробна; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 2; 
 - будівництво – 5 (11,1%); 
 - транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 6 (13,3%); 
 - професійна, наукова та технічна діяльність – 3 (6,7%); 
 - державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 1 (2,2%); 
 - освіта - 16 (35,6%); 
 - охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 1 (2,2%). 
 Упродовж 2019 року Відділенням в ході здійснення заходів із запобігання виникненню КТС (К) проведено 90 узгоджувальних зустрічей з учасниками СТВ. Також Відділенням взято участь у 12 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. На засіданнях було заслухано 45 керівників підприємств області, а загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на зазначених підприємствах склала 31,5 млн. грн. 
 За звітний період Відділення сприяло зменшенню соціального напруження та пошуку взаємоприйнятих рішень між сторонами конфліктів при проведенні найманими працівниками трьох протестних дій, пов’язаних з частковим або повним припиненням роботи. 
 Основними причинами проведення акцій соціального протесту залишаються наявна заборгованість із виплати заробітної плати та хронічне зволікання з виплатою поточної заробітної плати. На окремих підприємствах з метою привернення уваги до нагальних проблем, наймані працівники декілька разів вдавались до акцій соціального протесту. 
 В усіх випадках застосування найманими працівниками акцій соціального протесту або інших видів протестних дій, працівники Відділення приділяли значну увагу своєчасному відстеженню ситуації, сприянню взаємодії сторін соціального діалогу у процесі врегулювання розбіжностей, введення протестних дій працівників у правове русло. 
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. За рік здійснено 27 виступів. Також Відділенням проведено 13 робочих зустрічей, «круглих столів», нарад-семінарів з працівниками позаштатних інституцій НСПП. Працівники Відділення брали участь у роботі 17 навчально-практичних семінарів, «круглих столів», конференцій та інших заходах. Ця робота проводиться в тісній співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцево­го самоврядування, профспілковими організаціями, навчальними закладами та керівництвом підприємств. 
 На сайті НСПП у рубриках «Новини», «Практика вирішення КТС», «Актуальні питання», «Репрезентативність сторін соціального діалогу» розміщено 34 інформаційних повідомлення Відділення щодо діяльності по сприянню врегулювання КТС(К) та запобіганню їх виникненню. 
 Оперативно висвітлюється інформація про діяльність Відділення на офіційному сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) та на сайтах сторін соціального діалогу. За звітний період опубліковано 44 статті. 
 Для реалізації своїх завдань і функцій Відділення у своїй діяльності співпрацює з 9 арбітрами НСПП, 5 посередниками, в області на громадських засадах діють 18 інформаційно-консультаційних центрів НСПП. 
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

1-10 of 25