Аналітика та прогнозування


Робоча зустріч з представниками ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»

опубліковано 30 черв. 2020 р., 05:07 НСПП Волинь

 26 червня 2020 року начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) В. Демидюк провів робочу зустріч із представниками Державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2».
 В ході зустрічі було обговорено стан соціально-трудових відносин в колективі.
 За повідомленням представників колективу, між ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України та ДП «Луцький КХП №2» укладено договір оренди, яким передано у користування усе майно. За час оренди відремонтовано дахи, запущено млин із переробки як пшениці так і жита, посилена робота із клієнтами, що дало можливість зберегти колектив комбінату. У 2019 році ДП «Луцький КХП №2» передано до Державного агентства резерву України. Через невчасну пролонгацію договору оренди майнового комплексу та не укладення договору оренди про експлуатацію під’їзної колії при станції Гнідава Регіональної філії «Львівська залізниця» не було проведено заготівлю зерна у 2019 році, що стало однією із причин збиткової роботи підприємства та утворення заборгованості із виплати заробітної плати.
 Начальник Відділення поінформував представників колективу про можливість вирішення питання в правовому полі. Надав роз’яснення щодо порядку вступу у колективний трудовий спір (конфлікт) відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
 По закінченню учасники зустрічі домовились про подальшу тісну співпрацю з метою забезпечення конструктивного діалогу між керівництвом підприємства та найманими працівниками.

Моніторинг стану соціально-трудових відносин на КП «Луцькводоканал»

опубліковано 28 трав. 2020 р., 23:30 НСПП Волинь

 У травні 2020 року працівниками відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) проведено моніторинг стану соціально-трудових відносин (СТВ) на комунальному підприємстві «Луцькводоканал».
 14 травня відбулась дистанційна узгоджувальна зустріч за участю заступника начальника Відділення Ю. Сиротенка, директора КП «Луцькводоканал» Ю. Гуменюка та голови первинної профспілкової організації В. Цвяка.
 Керівник підприємства повідомив, що в умовах карантину частина клієнтів припинили оплату послуг водопостачання. Попри складні фінансові умови підприємство «Луцькводоканал» забезпечувало надання послуг водопостачання та водовідведення у повному обсязі. Більше 500 працівників виконували свої обов’язки, здійснювався ремонт аварійних мереж, вода в оселі споживачів подавалася цілодобово. Однак проблеми зі своєчасною оплатою послуг лише посилювалися, призвівши до критичного фінансового стану підприємства. В цілому, за чотири місяці 2020 року, споживачі боргують підприємству більше 9,5 млн.грн. Загальна заборгованість населення з початку року зросла із 19,8 млн. грн. до 28,3 млн.грн (станом на 01.05.2020).
 За інформацією голови профкому, Луцькою міською радою була надана безвідсоткова позика з міського бюджету. Така фінансова підтримка дала змогу стабілізувати і забезпечити роботу підприємства, заробітна плата найманим працівникам виплачується своєчасно. Стан СТВ у колективі стабільний.
 Під час зустрічі працівниками Відділення надані роз'яснення щодо повноважень НСПП та запропоновано, у разі виникнення розбіжностей між сторонами СТВ, звернутися до Відділення з метою їх своєчасного врегулювання.

Підсумки роботи відділення НСПП у Волинській області за 2019 рік

опубліковано 29 січ. 2020 р., 05:59 НСПП Волинь

 Упродовж 2019 року діяльність відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) була спрямована на виконання завдань, визначених законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні» та нормативно правовими актами НСПП. Відділенням здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення правового супроводу примирних процедур, здійснення посередництва у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів); прогнозування та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ та організацій області; підвищення рівня правових знань сторін соціально-трудових відносин; сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та організацій роботодавців. 
 Відділення з метою виконання завдань та функцій взаємодіє з обласною та районними державними адміністраціями, Волинською обласною радою, виконавчим комітетом Луцької міської ради, Федерацією профспілок області, обласними галузевими профспілковими організаціями, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців, керівниками та профспілковими представниками підприємств, установ та організацій області. 
 Аналіз Відділення причин ускладнення СТВ, виникнення КТС (К), конфліктів, проведення акцій соціального протесту показав, що при домінуючих вимогах – ліквідувати заборгованість із виплати заробітної плати, забезпечити своєчасну виплату поточної зарплати, не допускати утворення нової заборгованості – найманими працівниками в багатьох випадках висувалися й вимоги забезпечення інших соціальних гарантій і пільг, створення належних умов і охорони праці та ін. Частина ускладнень СТВ, виникнення спорів (конфліктів) була в 2019 році спричинена суб'єктивними факторами – порушеннями роботодавцями або уповноваженими ними органами (представниками) законодавства про працю, незабезпеченням ними належних умов праці, її охорони, прав, інтересів та соціальних гарантій працівників та ін. 
 Протягом 2019 року Відділення сприяло вирішенню 30 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 227 найманих працівників 7 підприємств. У цих КТС (К) було висунуто 68 вимог щодо невиконання вимог законодавства про працю. З метою сприяння вирішення КТС (К) проведено 46 засідань примирних комісій та 98 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 20 КТС (К) та задоволено 42 вимоги найманих працівників. 
 Упродовж 2019 року з метою запобігання виникненню КТС(К) Відділенням взято на облік 43 конфліктні ситуації на 43-х підприємствах. З врахуванням 2-х підприємств, де конфліктні ситуації залишались неврегульованими на початок року, Відділення сприяло врегулюванню 45 конфліктних ситуацій на 45 підприємствах, де зайнято 6075 працівників. 
 За звітний період врегульовано 44 розбіжності щодо невиконання вимог законодавства про працю, або 97,8% до загальної кількості. За цей період погашено 35,1 млн. грн. заборгованості (99,0% загальної суми, що стала основною причиною виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин – 35,5 млн. грн.). 
 В розрізі видів економічної діяльності конфліктні ситуації, що перебували на обліку Відділення, розподілилися наступним чином: 
 - промисловість – 12 (26,7% від загальної кількості), у т.ч. 6 – добувна, 4 – переробна; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 2; 
 - будівництво – 5 (11,1%); 
 - транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 6 (13,3%); 
 - професійна, наукова та технічна діяльність – 3 (6,7%); 
 - державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 1 (2,2%); 
 - освіта - 16 (35,6%); 
 - охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 1 (2,2%). 
 Упродовж 2019 року Відділенням в ході здійснення заходів із запобігання виникненню КТС (К) проведено 90 узгоджувальних зустрічей з учасниками СТВ. Також Відділенням взято участь у 12 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. На засіданнях було заслухано 45 керівників підприємств області, а загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на зазначених підприємствах склала 31,5 млн. грн. 
 За звітний період Відділення сприяло зменшенню соціального напруження та пошуку взаємоприйнятих рішень між сторонами конфліктів при проведенні найманими працівниками трьох протестних дій, пов’язаних з частковим або повним припиненням роботи. 
 Основними причинами проведення акцій соціального протесту залишаються наявна заборгованість із виплати заробітної плати та хронічне зволікання з виплатою поточної заробітної плати. На окремих підприємствах з метою привернення уваги до нагальних проблем, наймані працівники декілька разів вдавались до акцій соціального протесту. 
 В усіх випадках застосування найманими працівниками акцій соціального протесту або інших видів протестних дій, працівники Відділення приділяли значну увагу своєчасному відстеженню ситуації, сприянню взаємодії сторін соціального діалогу у процесі врегулювання розбіжностей, введення протестних дій працівників у правове русло. 
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. За рік здійснено 27 виступів. Також Відділенням проведено 13 робочих зустрічей, «круглих столів», нарад-семінарів з працівниками позаштатних інституцій НСПП. Працівники Відділення брали участь у роботі 17 навчально-практичних семінарів, «круглих столів», конференцій та інших заходах. Ця робота проводиться в тісній співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцево­го самоврядування, профспілковими організаціями, навчальними закладами та керівництвом підприємств. 
 На сайті НСПП у рубриках «Новини», «Практика вирішення КТС», «Актуальні питання», «Репрезентативність сторін соціального діалогу» розміщено 34 інформаційних повідомлення Відділення щодо діяльності по сприянню врегулювання КТС(К) та запобіганню їх виникненню. 
 Оперативно висвітлюється інформація про діяльність Відділення на офіційному сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) та на сайтах сторін соціального діалогу. За звітний період опубліковано 44 статті. 
 Для реалізації своїх завдань і функцій Відділення у своїй діяльності співпрацює з 9 арбітрами НСПП, 5 посередниками, в області на громадських засадах діють 18 інформаційно-консультаційних центрів НСПП. 
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

Результати діяльності відділення НСПП у Волинській області за дев’ять місяців 2019 року

опубліковано 31 жовт. 2019 р., 05:16 НСПП Волинь

 Упродовж дев’яти місяців 2019 року діяльність відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу в області.
 У звітному періоді Відділення сприяло вирішенню 26 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 210 найманих працівників, висунуто 60 вимог щодо невиконання вимог законодавства про працю. З метою сприяння вирішення КТС (К) проведено 24 засідання примирних комісій та 69 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 10 КТС (К) та задоволено 22 вимоги найманих працівників.
 Упродовж дев’яти місяців 2019 року з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) Відділенням взято на облік 33 конфліктні ситуації на 33-х підприємствах. З врахуванням 2-х підприємств, де конфліктні ситуації залишались неврегульованими на початок року, Відділення сприяло врегулюванню 35 конфліктних ситуацій на 35 підприємствах, де зайнято 5856 працівників.
 За звітний період врегульовано 23 розбіжності щодо невиконання вимог законодавства про працю, або 65,7% до загальної кількості. За цей період погашено 17,9 млн. грн. заборгованості (51,9% загальної суми, що стала основною причиною виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин –34,5 млн. грн.).
 В розрізі видів економічної діяльності конфліктні ситуації, що перебували на обліку Відділення, розподілилися наступним чином:
 - промисловість – 11 (31,4% від загальної кількості), у т.ч. 6 – добувна, 4 – переробна; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 1;
 - будівництво – 5 (14,3%);
 - транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 6 (17,1%);
- професійна, наукова та технічна діяльність – 3 (8,5%);
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 1 (2,9%);
- освіта 8 (22,9%);
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 1 (2,9%).
 Проведено 60 узгоджувальних зустрічей з адміністраціями та трудовими колективами підприємств, установ, організацій, стан СТВ яких перебуває на обліку ЗКТС (К). Також взято участь у 9 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат.
 Основними причинами ускладнення стану СТВ між сторонами соціального діалогу залишалась наявна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.
 Відділенням за звітний період розглянуто 228 звернень від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян, якими було порушено 234 питання.
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) 27 та 32 інформації про діяльність Відділення. За звітний період проведено 3 «круглих столи», 3 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ, 1 навчально-практичний семінар. Працівниками Відділення здійснено 29 виступів на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати, також прочитано 2 лекції.
 Для реалізації своїх завдань і функцій Відділення у своїй діяльності співпрацює з 9 арбітрами НСПП, 5 посередниками, в області на громадських засадах діють 18 інформаційно-консультаційних центрів НСПП.
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

Результати роботи відділення НСПП у Волинській області за перше півріччя 2019 року

опубліковано 18 лип. 2019 р., 00:25 НСПП Волинь

 Упродовж першого півріччя 2019 року ситуація щодо стану соціально-трудових відносин у Волинській області перебувала на постійному контролі відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення). У взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу в області. 
 Згідно прогнозу розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у Волинській області Відділенням визначені наступні галузі, де на підприємствах можливе ускладнення соціально-трудових відносин у першому півріччі 2019 року: добувна промисловість, будівництво, транспорт, складське господарство, пошта та кур’єрська доставка, бюджетної сфери. 
 У звітному періоді Відділення сприяло вирішенню 16 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 145 найманих працівників 4 підприємств, було висунуто 37 вимог щодо невиконання вимог законодавства про працю. З метою сприяння вирішення КТС (К) проведено 14 засідань примирних комісій та 45 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 7 КТС (К) та задоволено 17 вимог найманих працівників. 
 За видами економічної діяльності колективні трудові спори (конфлікти), що перебували на обліку Відділення упродовж першого півріччя 2019 року, класифікуються наступним чином: 
- будівництво житлових і не житлових будівель - 5 (31,2% від загальної кількості спорів); 
- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах – 4 (25,0%); 
- допоміжне обслуговування наземного транспорту – 4 (25,0%); 
- вантажний автомобільний транспорт – 3 (18,8% від загальної кількості спорів). 
 З метою запобігання виникненню КТС (К) та стабілізації стану СТВ у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи щодо врегулювання 23 розбіжностей стану СТВ на 23 підприємствах із чисельністю працюючих 3283 працівники. За сприяння Відділення врегульовано 15 розбіжностей щодо невиконання вимог законодавства про працю, або 65,2% до загальної кількості. За цей період погашено 7,0 млн. грн. заборгованості (40,7% загальної суми, що стала основною причиною виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин – 17,3 млн. грн.). 
 В розрізі видів економічної діяльності конфліктні ситуації, що перебували на обліку Відділення, розподілилися наступним чином: 
- промисловість – 8 (34,8% від загальної кількості), у т.ч. 4 – добувна, 4 – переробна; 
- будівництво – 5 (21,7%); 
- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 
6 (26,1%); 
- професійна, наукова та технічна діяльність – 3 (13,0%); 
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 1 (4,3%). 
 Проведено 38 узгоджувальних зустрічей із сторонами соціально – трудових відносин підприємств, установ, організацій, стан СТВ яких перебуває на обліку ЗКТС (К). Також взято участь у 6 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. 
 Основними причинами ускладнення стану СТВ між сторонами соціального діалогу залишалась наявна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати. 
 Відділенням за звітний період розглянуто 145 звернень від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян, якими було порушено 149 питань. 
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) 16 та 18 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено «круглий стіл», нараду-семінар для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Працівниками Відділення здійснено 19 виступів на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати, прочитано лекцію. 
 Для реалізації своїх завдань і функцій Відділення у своїй діяльності співпрацює з 9 арбітрами НСПП, 5 посередниками, в області на громадських засадах діють 18 інформаційно – консультаційних центрів НСПП. 
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

Здійснення заходів щодо врегулювання соціально-трудових відносин на дочірньому підприємстві «Волинський облавтодор» та структурних підрозділах (філіях) публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»

опубліковано 18 лип. 2019 р., 00:24 НСПП Волинь

 Недофінансування дорожньої галузі за виконані роботи з державного та місцевих бюджетів призвело до ускладнення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах дочірнього підприємства «Волинський облавтодор» та структурних підрозділах (філіях) публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України». 
 22 квітня 2019 року керівництвом відділення НСПП у Волинській області проведено узгоджувальну зустріч із директором ДП «Волинський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та головою Волинської обласної об’єднаної профспілкової організації працівників шляхових господарств (далі – Волинська ООПО працівників шляхових господарств). 
 Під час зустрічі розглянуто існуючі проблемні питання стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) між найманими працівниками та роботодавцями підприємства та 7 філій, які знаходяться на обліку Відділення в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). 
 Директор ДП «Волинський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» поінформував про те, що в Укравтодорі погодили перелік об’єктів капітального, поточного, середнього ремонту доріг місцевого значення Волинської області. Фінансування розпочнеться після погодження Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Окрім того, кошти на ремонт місцевих доріг виділятимуть й з обласного бюджету за умови перевиконання його головних показників. Слід зазначити, що цьогоріч на автошляхи Волині планують спрямувати 393,9 млн. грн так званої дорожньої субвенції, яку витратять на ремонт доріг місцевого значення. Перелік волинських доріг, що ремонтуватимуть у 2019 році не повний. Адже Служба автомобільних доріг у Волинській області також здійснюватиме ремонтно-будівельні роботи на автошляхах державного значення. 
 Голова Волинської ООПО працівників шляхових господарств зазначив, що адміністрацією вживаються всі можливі заходи для стабілізації ситуації у колективах підприємств. 
 Присутні обговорили можливість врегулювання ситуації шляхом вступу у колективний трудовий спір (конфлікт). В.о. начальника відділення НСПП у Волинській області Ю. Сиротенко проконсультував про порядок вступу у колективний трудовий спір (конфлікт). 
 Відділення і надалі здійснюватиме комплекс заходів з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту) та сприятиме налагодженню соціального діалогу на дочірньому підприємстві «Волинський облавтодор» та структурних підрозділах (філіях) публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2019 РОКУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

опубліковано 18 лип. 2019 р., 00:22 НСПП Волинь

 В межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та здійснення аналітично – інформаційної діяльності відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення) здійснено прогнозування розвитку та можливих змін стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) із урахуванням наявних об’єктивних та суб’єктивних причин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К)), попередження акцій соціального протесту у першому півріччі 2019 року. 
 При прогнозуванні розвитку стану СТВ враховано основні соціально-економічні показники галузей економіки області, результати моніторингу стану СТВ на підприємствах, в установах, організація, динаміку кількості КТС (К), випадки ускладнення стану СТВ, акції соціального протесту, причини їх виникнення, зміст вимог, що висувались найманими працівниками. 
 Аналіз показав, у січні – вересні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігалось зростання обсягів виробництва у промисловості (+ 5,1%), в тому числі в переробній промисловості (+5,5%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (+2,4%). 
 У добувній промисловості та розроблені кар’єрів зафіксовано скорочення обсягів на 8,0%. 
 Досягнуто приросту у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устаткування, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, машинобудуванні на 17,8 – 1,0%. 
 У будівництві у січні-вересні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігається спад (-6,8%). 
 Водночас, в області спостерігається негативна динаміка чисельності працюючих. Протягом вересня 2018 року до відповідного періоду минулого року середньооблікова чисельність штатних пра­цівників зменшилася на майже 9,2 тис. осіб. Протягом першого півріччя 2018 року спостерігалось перевищення рівня вибуття працівників з роботи над їх прийняттям (відповідно 8,4% та 6,2%). Переважна більшість працівників (14,0%) залишили робочі місця з причин плинності кадрів. Основними причинами цього є припинення діяльності підприємств, установ та організацій, падіння обсягів виробництва, переведення на скорочений робочий тиждень або погодинну оплату праці, а також міграція робочої сили за кордон. 
 Рівень зареєстрованого безробіття на кінець жовтня 2018 року склав 1,0% населення працездатного віку. 
 Незважаючи на певну позитивну динаміку основних показників діяльності господарського комплексу області, на низці підприємств, а також в окремих видах економічної діяльності спостерігались відчутні ускладнення стану СТВ. 
 Проведений Відділенням аналіз причин ускладнення стану СТВ показав, що загострення стану СТВ та виникнення КТС (К) у І півріччі 2019 року можливе через: низький рівень заробітної плати в окремих галузях; незабезпечення продуктивної зайнятості працюючих; невиконання власниками положень колективних договорів, угод, наявність заборгованості із виплати заробітної плати; незабезпечення власниками належних умов праці, її охорони та ін. 
 У І півріччі 2019 року прогнозується ускладнення стану СТВ на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів. Для забезпечення соціальної стабільності у вугільній галузі, в тому числі - в колективах шахт, що входять до складу Державного підприємства "Волиньвугілля", необхідно забезпечити реалізацію положень Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №733-р. Через недостатню увагу до розвитку вугільного басейну та мізерне фінансування на шахтах використовується застаріле технологічне обладнання, що призводить до високої собівартості видобутку вугілля та обмежує можливості з нарощування його видобутку. На сьогодні видобуток вугілля у басейні істотно відстає від потреб енергетики регіону. Вимагає істотного підвищення ефективність господарювання як безпосередньо на підприємстві (оскільки собівартість видобутку вугілля значно перевищує реалізаційну ціну), так і рівень менеджменту на державному рівні. Оборотних коштів підприємству хронічно не вистачає, що спричиняє загрозу утворення заборгованості із виплати заробітної плати. 
 Поліпшенню стану СТВ на підприємствах даної галузі сприяло б: 
 - ефективне використання родовища Львівсько-Волинського басейну, що передбачає впровадження в дію нових вугледобувних підприємств (завершення будівництва шахти-новобудови №10 "Нововолинська»); 
 - здійснення модернізації виробництв відповідно до сучасних ринкових вимог; 
 - першочергове погашення заборгованості із виплати заробітної плати та забезпечення своєчасної її виплати. 
 Незадовільним залишається стан СТВ на підприємствах будівельної галузі, це спричинено несвоєчасністю розрахунків за виконані роботи, затримкою розрахунків за виконані роботи з державного бюджету, зменшенням обсягів будівельних робіт, робота окремих будівельних підприємств в режимі скороченого робочого дня (тижня) або її призупинення на деяких об’єктах, з урахуванням відносно невисокого рівня заробітної плати та важких умов праці. 
 Упродовж першого півріччя 2019 року існує ймовірність ускладнення стану СТВ на окремих підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської доставки Волинської області. 
 Слід відзначити, що на ДП «Волинський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його філіях внаслідок нерегулярного й недостатнього бюджетного фінансування простежується тенденція щодо періодичного виникнення заборгованості із виплати заробітної плати впродовж останніх років, що може дестабілізувати стан СТВ відносин у трудових колективах цих підприємств. 
 Для забезпечення стабільності СТВ у сфері транспорту складського господарства, поштова та кур’єрська діяльність, зокрема автошляхового господарства першочерговими умовами є забезпечення прозорої процедури та досконалої конкуренції у проведенні тендерів на здійснення будівельних і дорожніх робіт; здійснення відповідних заходів щодо збереження робочих місць, зменшення дебіторської заборгованості будівельних організацій; збільшення обсягів фінансування будівельних та дорожніх робіт, створення пільгової системи надання короткострокових та довгострокових кредитів. 
 Залишається складною ситуація щодо стану СТВ в окремих установах та закладах бюджетної сфери (освіти, охорони здоров’я та культури) області. Низький рівень заробітної плати, несвоєчасна виплата заробітної плати, незадовільне фінансування, оптимізація мережі закладів освіти, охорони здоров’я (закриття, реорганізація, тощо) може погіршити стан соціально-трудових відносин в колективах установ та закладів бюджетних галузей області в першому півріччі 2019 року. 
 Аналізуючи наявність ряду соціально-економічних причин, повільні темпи погашення заборгованості із виплати заробітної плати як основного дестабілізаційного чинника ускладнення стану СТВ в трудових колективах, досвід колективного відстоювання соціально-трудових прав працівників, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць ускладнення СТВ у першому півріччі 2019 року найбільш вірогідне в містах Луцьку та Нововолинську та Іваничівському районі. 
 Відділення, враховуючи прогнозні висновки у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією профспілок Волинської області, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців і надалі здійснюватиме заходи спрямовані на поліпшення СТВ, вирішення КТС (К), своєчасне врегулювання випадків дестабілізації між сторонами СТВ з метою запобігання виникненню КТС (К).

Підсумки роботи відділення НСПП у Волинській області за 2018 рік

опубліковано 28 січ. 2019 р., 23:21 НСПП Волинь

 Упродовж 2018 року діяльність відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) була спрямована на виконання завдань, визначених законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні» та нормативно правовими актами НСПП. Відділенням здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення правового супроводу примирних процедур, здійснення посередництва у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів); прогнозування та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ та організацій області; підвищення рівня правових знань сторін соціально-трудових відносин; сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та організацій роботодавців. 
 Відділення з метою виконання завдань та функцій взаємодіє з обласною та районними державними адміністраціями, Волинською обласною радою, виконавчим комітетом Луцької міської ради, Федерацією профспілок області, обласними галузевими профспілковими організаціями, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців, керівниками та профспілковими представниками підприємств, установ та організацій області. 
 Протягом 2018 року Відділення сприяло вирішенню 17 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 137 найманих працівників, 7 підприємств. У цих КТС (К) було висунуто 37 вимог щодо невиконання вимог законодавства про працю. З метою сприяння вирішення КТС (К) проведено 28 засідань примирних комісій та 70 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 8 КТС (К) та задоволено 17 вимог найманих працівників 
 Однією з головних причин дестабілізації стану соціально - трудових відносин (далі – СТВ) у трудових колективах підприємств, організацій та установ області лишається наявна заборгованість із виплати заробітної плати. Загальна сума заборгованості по області станом на 01.12.2018 становила 28,5 млн.грн. У структурі боргу заборгованість на 25 економічно активних підприємствах складає 26,1 млн. грн. або 91,5%; 1 підприємстві-банкруті – 2,4 млн. грн. або 8,5 відсотків. Основну частину боргу утворено у містах Нововолинську (46,2%), Луцьку (30,4%) та Іваничівському районі (13,5%). 
 Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату станом на 01.12.2018 становила 3,7 тис. волинян, зайнятих на економічно активних підприємствах області, або 2,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 7050 грн. 
 За звітний період з метою запобігання виникненню КТС (К) та поліпшення стану СТВ Відділенням здійснювались заходи щодо усунення 41 дестабілізаційного чинника, які призвели до загострення стану СТВ у 41 випадку ускладнення стану СТВ на підприємствах, в установах, організаціях області із загальною чисельністю працюючих 7385 осіб. У 39 випадках на виробничому рівні (або у 95,1% випадків) вдалось запобігти виникненню КТС (К). 
 Аналіз Відділення кількісного та якісного змісту чинників загострення стану СТВ показав, що найбільш поширеними причинами ускладнення відносин між роботодавцями та найманими працівниками залишаються невиконання роботодавцями вимог законодавства про працю. 
 Упродовж звітного періоду було ліквідовано 39 чинників дестабілізації стану СТВ на 39 підприємствах, що на 18,2 % більше ніж у 2017 році. 
 За цей період погашено 32653,0 тис. грн. заборгованості (95,4% загальної суми, що стала основною причиною виникнення дестабілізації – 34220,7 тис. грн.). 
 В розрізі видів економічної діяльності випадки дестабілізації стану СТВ, що перебували на обліку Відділення, розподілилися наступним чином: 
 - промисловість – 11 (26,8% від загальної кількості), у т.ч. 5 – добувна, 2 – переробна, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 4; 
 - водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 1 (2,4%); 
 - будівництво – 6 (14,6%); 
 - оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 1 (2,4%); 
 - транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 8 (19,5%); 
 - інформація та телекомунікації – 1 (2,4%); 
 - операції з нерухомим майном – 3 (7,3%); 
 - професійна, наукова та технічна діяльність – 2 (4,9%); 
 - державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 1 (2,4%); 
 - освіта - 1 (2,4%); 
 - охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 6 (14,6%). 
 З метою сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин та запобігання виникненню КТС (К) працівники Відділення постійно беруть участь в засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. Протягом року взято участь у 13 засіданнях зазначених комісій, на яких заслухано 41 керівника підприємств області. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на цих підприємствах склала 34198,2 тис. грн. 
 Відділення здійснювало моніторинг акцій соціального протесту, надавало роз’яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей та спрямовувало конфліктні ситуації в правове поле. 
 Упродовж 2018 року найманими працівниками проведено 15 протестних дій, пов’язаних з частковим або повним припиненням роботи та акції соціального протесту. Учасниками яких були 1175 чол. 
 Основними причинами проведення колективних припинень роботи та акцій соціального протесту залишаються наявна заборгованість із виплати заробітної плати та хронічне зволікання з виплатою поточної заробітної плати. 
 У поєднані з цими причинами загострення СТВ в колективах підприємств спричиняють й інші чинники, зокрема щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту. 
 Зокрема, упродовж звітного періоду одинадцять разів з вимогою щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати проводили акції протестів наймані працівники відокремленого підрозділу Шахта №9 «Нововолинська» Державного підприємства «Волиньвугілля». Також шахтарі висували вимоги щодо збереження робочих місць та не проведення реструктуризації шахти. 
 Тричі вимагали погашення заборгованості із заробітної плати, продовження фінансування будівництва шахти №10 «Нововолинська» та застосовували акції соціального протесту наймані працівники Державного підприємства «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» 
 Одним із напрямків роботи Відділення є організація роботи щодо своєчасного та об’єктивного розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, представників об’єднань громадян без статусу юридичної особи, у задоволенні їх прав та інтересів. Протягом 2018 року до Відділення надійшло 295 звернень від фізичних та юридичних осіб, в яких було порушено 310 питань. 
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Спеціалістами Відділення здійснено 1 виступ на телебаченні. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) 37 та 40 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено 1 «круглий стіл», 4 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Працівниками Відділення здійснено 27 виступів на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати, також прочитано 2 лекції. 
 Для реалізації своїх завдань і функцій Відділення у своїй діяльності співпрацює з 9 арбітрами НСПП, 5 посередниками, в області на громадських засадах діють 18 інформаційно-консультаційних центрів НСПП. 
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2019 РОКУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

опубліковано 7 груд. 2018 р., 00:25 НСПП Волинь

 В межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та здійснення аналітично – інформаційної діяльності відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення) здійснено прогнозування розвитку та можливих змін стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) із урахуванням наявних об’єктивних та суб’єктивних причин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К)), попередження акцій соціального протесту у першому півріччі 2019 року.
 При прогнозуванні розвитку стану СТВ враховано основні соціально-економічні показники галузей економіки області, результати моніторингу стану СТВ на підприємствах, в установах, організація, динаміку кількості КТС (К), випадки ускладнення стану СТВ, акції соціального протесту, причини їх виникнення, зміст вимог, що висувались найманими працівниками.
 Аналіз показав, у січні – вересні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігалось зростання обсягів виробництва у промисловості (+ 5,1%), в тому числі в переробній промисловості (+5,5%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (+2,4%).
 У добувній промисловості та розроблені кар’єрів зафіксовано скорочення обсягів на 8,0%.
 Досягнуто приросту у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устаткування, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, машинобудуванні на 17,8 – 1,0%.
 У будівництві у січні-вересні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігається спад (-6,8%).
 Водночас, в області спостерігається негативна динаміка чисельності працюючих. Протягом вересня 2018 року до відповідного періоду минулого року середньооблікова чисельність штатних пра­цівників зменшилася на майже 9,2 тис. осіб. Протягом першого півріччя 2018 року спостерігалось перевищення рівня вибуття працівників з роботи над їх прийняттям (відповідно 8,4% та 6,2%). Переважна більшість працівників (14,0%) залишили робочі місця з причин плинності кадрів. Основними причинами цього є припинення діяльності підприємств, установ та організацій, падіння обсягів виробництва, переведення на скорочений робочий тиждень або погодинну оплату праці, а також міграція робочої сили за кордон.
 Рівень зареєстрованого безробіття на кінець жовтня 2018 року склав 1,0% населення працездатного віку.
 Незважаючи на певну позитивну динаміку основних показників діяльності господарського комплексу області, на низці підприємств, а також в окремих видах економічної діяльності спостерігались відчутні ускладнення стану СТВ.
 Проведений Відділенням аналіз причин ускладнення стану СТВ показав, що загострення стану СТВ та виникнення КТС (К) у І півріччі 2019 року можливе через: низький рівень заробітної плати в окремих галузях; незабезпечення продуктивної зайнятості працюючих; невиконання власниками положень колективних договорів, угод, наявність заборгованості із виплати заробітної плати; незабезпечення власниками належних умов праці, її охорони та ін.
 У І півріччі 2019 року прогнозується ускладнення стану СТВ на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів. Для забезпечення соціальної стабільності у вугільній галузі, в тому числі - в колективах шахт, що входять до складу Державного підприємства "Волиньвугілля", необхідно забезпечити реалізацію положень Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №733-р. Через недостатню увагу до розвитку вугільного басейну та мізерне фінансування на шахтах використовується застаріле технологічне обладнання, що призводить до високої собівартості видобутку вугілля та обмежує можливості з нарощування його видобутку. На сьогодні видобуток вугілля у басейні істотно відстає від потреб енергетики регіону. Вимагає істотного підвищення ефективність господарювання як безпосередньо на підприємстві (оскільки собівартість видобутку вугілля значно перевищує реалізаційну ціну), так і рівень менеджменту на державному рівні. Оборотних коштів підприємству хронічно не вистачає, що спричиняє загрозу утворення заборгованості із виплати заробітної плати.
 Поліпшенню стану СТВ на підприємствах даної галузі сприяло б:
 - ефективне використання родовища Львівсько-Волинського басейну, що передбачає впровадження в дію нових вугледобувних підприємств (завершення будівництва шахти-новобудови №10 "Нововолинська»);
 - здійснення модернізації виробництв відповідно до сучасних ринкових вимог;
 - першочергове погашення заборгованості із виплати заробітної плати та забезпечення своєчасної її виплати.
 Незадовільним залишається стан СТВ на підприємствах будівельної галузі, це спричинено несвоєчасністю розрахунків за виконані роботи, затримкою розрахунків за виконані роботи з державного бюджету, зменшенням обсягів будівельних робіт, робота окремих будівельних підприємств в режимі скороченого робочого дня (тижня) або її призупинення на деяких об’єктах, з урахуванням відносно невисокого рівня заробітної плати та важких умов праці.
 Упродовж першого півріччя 2019 року існує ймовірність ускладнення стану СТВ на окремих підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської доставки Волинської області.
 Слід відзначити, що на ДП «Волинський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його філіях внаслідок нерегулярного й недостатнього бюджетного фінансування простежується тенденція щодо періодичного виникнення заборгованості із виплати заробітної плати впродовж останніх років, що може дестабілізувати стан СТВ відносин у трудових колективах цих підприємств.
 Для забезпечення стабільності СТВ у сфері транспорту складського господарства, поштова та кур’єрська діяльність, зокрема автошляхового господарства першочерговими умовами є забезпечення прозорої процедури та досконалої конкуренції у проведенні тендерів на здійснення будівельних і дорожніх робіт; здійснення відповідних заходів щодо збереження робочих місць, зменшення дебіторської заборгованості будівельних організацій; збільшення обсягів фінансування будівельних та дорожніх робіт, створення пільгової системи надання короткострокових та довгострокових кредитів.
 Залишається складною ситуація щодо стану СТВ в окремих установах та закладах бюджетної сфери (освіти, охорони здоров’я та культури) області. Низький рівень заробітної плати, несвоєчасна виплата заробітної плати, незадовільне фінансування, оптимізація мережі закладів освіти, охорони здоров’я (закриття, реорганізація, тощо) може погіршити стан соціально-трудових відносин в колективах установ та закладів бюджетних галузей області в першому півріччі 2019 року.
 Аналізуючи наявність ряду соціально-економічних причин, повільні темпи погашення заборгованості із виплати заробітної плати як основного дестабілізаційного чинника ускладнення стану СТВ в трудових колективах, досвід колективного відстоювання соціально-трудових прав працівників, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць ускладнення СТВ у першому півріччі 2019 року найбільш вірогідне в містах Луцьку та Нововолинську та Іваничівському районі.
 Відділення, враховуючи прогнозні висновки у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією профспілок Волинської області, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців і надалі здійснюватиме заходи спрямовані на поліпшення СТВ, вирішення КТС (К), своєчасне врегулювання випадків дестабілізації між сторонами СТВ з метою запобігання виникненню КТС (К). m;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:14.65pt;background:white'> /Повний варіант Прогнозу наданий Голові НСПП, голові облдержадміністрації, керівникам обласних об’єднань профспілок і роботодавців/.

Результати роботи відділення НСПП у Волинській області за перше півріччя 2018 року

опубліковано 15 лип. 2018 р., 23:53 НСПП Волинь

 Упродовж першого півріччя 2018 року в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правовими актами НСПП, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу в області.
 У звітному періоді Відділення сприяло вирішенню 11 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 93 наймані працівники 6 підприємств, було висунуто 25 вимог щодо невиконання законодавства про працю. З метою сприяння вирішення КТС (К) проведено 16 засідань примирних комісій та 37 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 4 КТС (К) та задоволено 7 вимог найманих працівників.
 З метою запобігання виникненню КТС (К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи щодо усунення 27 чинників дестабілізації стану СТВ на 27 підприємствах із чисельністю працюючих 4369 працівників. За сприяння Відділення попереджено виникнення 19 КТС (К); погашено заборгованість із заробітної плати на суму 20,8 млн.грн.; проведено 51 узгоджувальну зустріч з адміністраціями та трудовими колективами підприємств, установ, організацій, стан СТВ яких перебуває на обліку ЗКТС (К). Крім того, взято участь у 6 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат.
 Основними причинами ускладнення стану СТВ між сторонами соціального діалогу залишалась наявна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.
 Відділенням за звітний період розглянуто 143 звернення від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян, якими було порушено 151 питання.
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Спеціалістами Відділення здійснено 1 виступ на телебаченні. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) 18 та 20 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено 1 «круглий стіл», 2 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Загалом, працівниками Відділення здійснено 14 виступів на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати.
 Для реалізації своїх завдань і функцій Відділення у своїй діяльності співпрацює з 9 арбітрами НСПП, 5 посередниками, в області на громадських засадах діють 18 інформаційно-консультаційних центрів НСПП. Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

1-10 of 18