ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) У ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ 2018 РОКУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

опубліковано 8 черв. 2018 р., 00:11 НСПП Волинь
 В межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та здійснення аналітично-інформаційної діяльності, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення) здійснено прогнозування розвитку та можливих змін стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) із урахуванням наявних об’єктивних та суб’єктивних причин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), попередження акцій соціального протесту у другому півріччі 2018 року. 
 При прогнозуванні розвитку стану СТВ враховано основні соціально-економічні показники галузей економіки області, результати моніторингу стану СТВ на підприємствах, в установах, організаціях, динаміку кількості КТС (К), випадки ускладнення стану СТВ, акції соціального протесту, причини їх виникнення, зміст вимог, що висувались найманими працівниками. 
 Аналіз показав, що індекс промислової продукції у січні – березні до відповідного періоду 2017 року становив 105,7%, будівельної продукції у січні – березні порівняно з відповідним періодом минулого року становив 102,9%, спостерігається зниження індексу промислової продукції на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів, куди входить добування кам’яного та бурого вугілля (у січні – березні 2018 року індекс склав 86,3% в порівнянні з січнем-березнем 2017 року), що пов’язане із скороченням видобутку вугілля. Економічна ситуація все ще залишається складною, що негативно впливає на стан СТВ в окремих трудових колективах області. 
 Проведений Відділенням аналіз причин ускладнення стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів показав, що загострення стану СТВ та виникнення КТС (К) у ІІ півріччі 2018 року можливе через: низький рівень заробітної плати в ряді галузей; незабезпечення продуктивної зайнятості працюючих; невиконання власниками положень колективних договорів, угод, наявність заборгованості із виплати заробітної плати; незабезпечення власниками належних умов праці, її охорони та ін. 
 У ІІ півріччі 2018 року прогнозується ускладнення стану СТВ на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів. На діяльність підприємств добувної галузі впливають такі негативні чинники як невикористання інноваційних технологій до видобутку вугілля, значні витрати на виробництво вугільної продукції, що не покриваються надходженням коштів від її реалізації, зниження обсягів видобутку вугілля, недостатня державна підтримка діючих підприємств з видобутку вугілля, проблеми зі збутом продукції, значні суми кредиторської заборгованості, невизначеність щодо майбутньої перспективи роботи шахт та ін. Всі перелічені вище чинники (наслідком яких є заборгованість із виплати заробітної плати та незадовільний розмір заробітної плати) можуть негативно вплинути на соціально-економічний стан добувних підприємств області. 
 На окремих підприємствах будівельної галузі зберігатиметься певна негативна тенденція через несвоєчасність розрахунків за виконані роботи, затримку розрахунків за виконані роботи з державного бюджету, зменшення обсягів будівельних робіт, заборгованості із виплати заробітної плати, роботу окремих будівельних підприємств в режимі скороченого робочого дня (тижня) або її призупинення на деяких об’єктах, з урахуванням відносно невисокого рівня заробітної плати та важких умов праці. 
 Можливе ускладнення стану СТВ упродовж ІІ півріччя 2018 року на окремих підприємствах житлово-комунального господарства області. Важливим фактором стабільності СТВ на підприємствах галузі є вчасне фінансування державних зобов’язань. Внаслідок недофінансування пільг і субсидій з державного бюджету існує ймовірність виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на багатьох комунальних підприємствах області. 
 Низький рівень заробітної плати, незадовільне фінансування, оптимізація мережі закладів освіти, охорони здоров’я (закриття, реорганізація, тощо) може погіршити стан соціально-трудових відносин в колективах установ та закладів бюджетних галузей області в ІІ півріччі 2018 року. 
 Відділення, враховуючи прогнозні висновки у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією профспілок Волинської області, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців і надалі здійснюватиме заходи спрямовані на поліпшення соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), своєчасне врегулювання випадків дестабілізації між сторонами соціально-трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
Comments