Результати роботи відділення НСПП у Волинській області за перше півріччя 2017 року

опубліковано 11 лип. 2017 р., 02:26 НСПП Волинь
 Упродовж першого півріччя 2017 року в межах повноважень, визначених Законом України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та нормативно правовими актами НСПП, відділенням НСПП у Волинській області (далі-Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу у Волинській області.
 Протягом звітного періоду Відділення сприяло вирішенню 7 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 167 найманих працівників 7 підприємств, а саме:
 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Зустріч»;
 - Сільськогосподарський виробничий кооператив «Зоря»;
 - Приватне підприємство «Там Проект-Сервіс»;
 - Волинська торгово-виробнича корпорація;
 - Державне підприємство «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»;
 - Приватне науково-виробниче підприємство «Проект-Сервіс»;
 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест».
 У зазначених КТС (К) найманими працівниками було висунуто 15 вимог, з яких 2 або 16,7% від загальної кількості - щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень та 13 (86,7%) - щодо невиконання вимог законодавства про працю.
 З метою невідкладного реагування на ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ), спеціалістами Відділення за звітний період було проведено 5 примирних комісій та 22 узгоджувальні зустрічі спрямованих на сприяння вирішенню КТС (К).
 Крім того, у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи щодо запобігання виникненню КТС (К) по 24 випадках ускладнення стану СТВ із загальною чисельністю працюючих 4639 працівників на 24 підприємствах.
 За сприяння Відділення упродовж І півріччя 2017 року врегульовано 9 випадків дестабілізації стану СТВ (або 37,5% від загальної кількості), 1 (4,2%) знято з обліку в зв’язку з переростанням КТС (К) в стадії ліквідації залишилось – 14 (58,3%), які стосувалися невиконання вимог законодавства про працю.
 Відділенням в ході здійснення заходів із запобігання виникненню КТС (К) за І півріччя 2017 року проведено 29 узгоджувальних зустрічей з учасниками СТВ. Поряд з цим, Відділенням взято участь у 6 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат.
 Протягом І півріччя 2017 року Відділенням розглянуто 135 звернень від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян якими було порушено 148 питань.
  З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення упродовж І півріччя 2017 року проводило роботу по інформуванню громадськості про свою діяльність. Спеціалістами Відділення здійснено 1 виступ на телебаченні. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та веб-сторінці Відділення відповідно 18 і 21 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено 2 «круглих столи», 2 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Працівниками Відділення здійснено 16 виступів на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати.
 Відділенням здійснювались також заходи щодо забезпечення реалізації Закону України «Про соціальний діалог в Україні», відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) сторін соціального діалогу. Відповідно до рішень Відділення упродовж І півріччя 2017 року визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні 4 суб’єкти сторін профспілок.
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.
Comments