Результати роботи відділення НСПП у Волинській області за перше півріччя 2018 року

опубліковано 15 лип. 2018 р., 23:53 НСПП Волинь
 Упродовж першого півріччя 2018 року в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правовими актами НСПП, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу в області.
 У звітному періоді Відділення сприяло вирішенню 11 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 93 наймані працівники 6 підприємств, було висунуто 25 вимог щодо невиконання законодавства про працю. З метою сприяння вирішення КТС (К) проведено 16 засідань примирних комісій та 37 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 4 КТС (К) та задоволено 7 вимог найманих працівників.
 З метою запобігання виникненню КТС (К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи щодо усунення 27 чинників дестабілізації стану СТВ на 27 підприємствах із чисельністю працюючих 4369 працівників. За сприяння Відділення попереджено виникнення 19 КТС (К); погашено заборгованість із заробітної плати на суму 20,8 млн.грн.; проведено 51 узгоджувальну зустріч з адміністраціями та трудовими колективами підприємств, установ, організацій, стан СТВ яких перебуває на обліку ЗКТС (К). Крім того, взято участь у 6 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат.
 Основними причинами ускладнення стану СТВ між сторонами соціального діалогу залишалась наявна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.
 Відділенням за звітний період розглянуто 143 звернення від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян, якими було порушено 151 питання.
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Спеціалістами Відділення здійснено 1 виступ на телебаченні. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) 18 та 20 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено 1 «круглий стіл», 2 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Загалом, працівниками Відділення здійснено 14 виступів на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати.
 Для реалізації своїх завдань і функцій Відділення у своїй діяльності співпрацює з 9 арбітрами НСПП, 5 посередниками, в області на громадських засадах діють 18 інформаційно-консультаційних центрів НСПП. Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.
Comments