Результати роботи відділення НСПП у Волинській області за перше півріччя 2019 року

опубліковано 18 лип. 2019 р., 00:25 НСПП Волинь
 Упродовж першого півріччя 2019 року ситуація щодо стану соціально-трудових відносин у Волинській області перебувала на постійному контролі відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення). У взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу в області. 
 Згідно прогнозу розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у Волинській області Відділенням визначені наступні галузі, де на підприємствах можливе ускладнення соціально-трудових відносин у першому півріччі 2019 року: добувна промисловість, будівництво, транспорт, складське господарство, пошта та кур’єрська доставка, бюджетної сфери. 
 У звітному періоді Відділення сприяло вирішенню 16 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 145 найманих працівників 4 підприємств, було висунуто 37 вимог щодо невиконання вимог законодавства про працю. З метою сприяння вирішення КТС (К) проведено 14 засідань примирних комісій та 45 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 7 КТС (К) та задоволено 17 вимог найманих працівників. 
 За видами економічної діяльності колективні трудові спори (конфлікти), що перебували на обліку Відділення упродовж першого півріччя 2019 року, класифікуються наступним чином: 
- будівництво житлових і не житлових будівель - 5 (31,2% від загальної кількості спорів); 
- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах – 4 (25,0%); 
- допоміжне обслуговування наземного транспорту – 4 (25,0%); 
- вантажний автомобільний транспорт – 3 (18,8% від загальної кількості спорів). 
 З метою запобігання виникненню КТС (К) та стабілізації стану СТВ у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи щодо врегулювання 23 розбіжностей стану СТВ на 23 підприємствах із чисельністю працюючих 3283 працівники. За сприяння Відділення врегульовано 15 розбіжностей щодо невиконання вимог законодавства про працю, або 65,2% до загальної кількості. За цей період погашено 7,0 млн. грн. заборгованості (40,7% загальної суми, що стала основною причиною виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин – 17,3 млн. грн.). 
 В розрізі видів економічної діяльності конфліктні ситуації, що перебували на обліку Відділення, розподілилися наступним чином: 
- промисловість – 8 (34,8% від загальної кількості), у т.ч. 4 – добувна, 4 – переробна; 
- будівництво – 5 (21,7%); 
- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 
6 (26,1%); 
- професійна, наукова та технічна діяльність – 3 (13,0%); 
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 1 (4,3%). 
 Проведено 38 узгоджувальних зустрічей із сторонами соціально – трудових відносин підприємств, установ, організацій, стан СТВ яких перебуває на обліку ЗКТС (К). Також взято участь у 6 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. 
 Основними причинами ускладнення стану СТВ між сторонами соціального діалогу залишалась наявна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати. 
 Відділенням за звітний період розглянуто 145 звернень від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян, якими було порушено 149 питань. 
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) 16 та 18 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено «круглий стіл», нараду-семінар для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Працівниками Відділення здійснено 19 виступів на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати, прочитано лекцію. 
 Для реалізації своїх завдань і функцій Відділення у своїй діяльності співпрацює з 9 арбітрами НСПП, 5 посередниками, в області на громадських засадах діють 18 інформаційно – консультаційних центрів НСПП. 
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.
Comments