Результати роботи відділення НСПП у Волинській області за січень - вересень 2017 року

опубліковано 11 жовт. 2017 р., 04:41 НСПП Волинь
 Упродовж січня – вересня 2017 року в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно правовими актами НСПП, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу у Волинській області. 
 Протягом звітного періоду Відділення сприяло вирішенню 8 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 257 найманих працівників 7 підприємств, а саме: 
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Зустріч»; 
 - Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Зоря»; 
 - Приватного підприємства «Там Проект-Сервіс»; 
 - Волинської торгово-виробничої корпорації; 
 - Державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»; 
 - Приватного науково-виробничого підприємства «Проект-Сервіс»; 
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест». 
 У зазначених КТС (К) найманими працівниками було висунуто 18 вимог, з яких 2 або 11,1% від загальної кількості стосуються виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень та 16 (88,9%) – невиконання вимог законодавства про працю. 
 З метою невідкладного реагування на ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ), спеціалістами Відділення за звітний період було проведено 8 примирних комісій та 36 узгоджувальних зустрічей, спрямованих на сприяння вирішенню КТС (К). 
 Крім того, у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи щодо запобігання виникненню КТС (К) по 30 випадках ускладнення стану СТВ із загальною чисельністю працюючих 6090 працівників на 30 підприємствах. 
 За сприяння Відділення упродовж січня – вересня 2017 року врегульовано 19 випадків дестабілізації стану СТВ (або 63,3% від загальної кількості), 1 (3,3%) знято з обліку в зв’язку з переростанням КТС (К) в стадії ліквідації залишилось – 10 (33,3%), які стосувалися невиконання вимог законодавства про працю. 
 Відділенням в ході здійснення заходів із запобігання виникненню КТС (К) за січень – вересень 2017 року проведено 51 узгоджувальну зустріч з учасниками СТВ. Поряд з цим, Відділенням взято участь у 9 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. 
 Протягом січня – вересня 2017 року Відділенням розглянуто 216 звернень від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян, якими було порушено 237 питань. 
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення упродовж січня – вересня 2017 року проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Спеціалістами Відділення здійснено 1 виступ на телебаченні. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) відповідно 25 та 28 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено 2 «круглих столи», 3 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Працівниками Відділення здійснено 23 виступи на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати. 
 Відділенням здійснювались також заходи щодо забезпечення реалізації Закону України «Про соціальний діалог в Україні», відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) сторін соціального діалогу. Відповідно до рішень Відділення упродовж січня – вересня 2017 року 4 суб’єкти сторін профспілок визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні. 
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.
Comments