Робота Відділення за 2016 рік

опубліковано 19 січ. 2017 р., 00:03 НСПП Волинь
 Упродовж 2016 року на обліку Відділення, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), знаходилося 34 випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин (7 – залишок на початок року, 27 – взято упродовж року), які охоплювали 8902 працівники 34-х підприємств, установ, організацій області.
 Врегульовано 32 дестабілізаційні випадки (94,1% від загальної кількості) на 32-х підприємствах, в установах, організаціях, завдяки чому погашено 34778,6 тис. грн. заборгованості (99,6% загальної суми, що стала основною причиною виникнення дестабілізації – 34905,8 тис. грн.).
 В розрізі видів економічної діяльності, випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин, що перебували на обліку Відділення, розподілилися наступним чином:
 - промисловість – 10 (29,4% від загальної кількості), у т.ч. 7 – добувна, 2- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, 1 – переробна;
 - освіта – 7 (20,6%);
 - державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 4 (11,8%);
 - оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 2 (5,9%);
 - інформація та телекомунікації – 2 (5,9%);
 - професійна, наукова та технічна діяльність – 2 (5,9%);
 - водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 1 (2,9%);
 - будівництво – 1 (2,9%);
 - транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 1 (2,9%);
 - операції з нерухомим майном – 1 (2,9%);
 - діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1 (2,9%);
 - охорона здоров’я та соціальна допомога – 1(2,9%);
 - мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -1 (2,9%).

 Із 34-х чинників, які призвели до ускладнень соціально-трудових відносин і усуненню яких сприяло Відділення упродовж року, було ліквідовано - 32, залишилися в стадії ліквідації - 2.
 Переважна більшість дестабілізаційних чинників, що призвели до ускладнення стану соціально-трудових відносин та перебували на обліку Відділення, були пов’язані із порушеннями законодавства про працю (недотриманням строків виплати поточної заробітної плати, наявністю заборгованості із виплати заробітної плати) – 32 випадки (94,1 %).
 Здійснений аналіз чинників свідчить, що причиною їх виникнення стали порушення:
 - вимог ст.115 КЗпП України, ст.24 Закону України „Про оплату праці” щодо своєчасності виплати заробітної плати;
 - вимог ст. 97 Кодексу Законів про працю України, ст.15 Закону України „Про оплату праці” щодо здійснення оплати праці працівників у першочерговому порядку.

 Для стабілізації стану соціально-трудових відносин у колективах підприємств, установ, організацій та врегулювання випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, що виникали між сторонами конфліктогенних підприємств, працівники відділення здійснювали безпосередній виїзд на підприємство. Протягом поточного року було здійснено вивчення стану соціально-трудових відносин на 20-ти підприємствах, що знаходилися в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
 В результаті моніторингових досліджень можливих випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та конфліктоутворюючих чинників, в Базі даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності, упродовж року перебувало 19 підприємств, установ, організацій області.
 При здійсненні заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) протягом 2016 року дієвим превентивним заходом залишалось проведення узгоджувальних зустрічей з учасниками соціально- трудових відносин. В процесі обговорення проблемних питань підприємств на таких зустрічах здійснювався конструктивний діалог, у ході якого підкреслювалась необхідність вирішення розбіжностей між учасниками СТВ правовим шляхом. У цьому напрямку, фахівцями Відділення надавались рекомендації та правові консультації як роботодавцям, так і найманим працівникам щодо дій по стабілізації стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств області та наголошувалось на необхідності об’єднання спільних зусиль задля покращення стану справ із ліквідації зарплатних боргів та недопущення проявів можливої протестної активності найманих працівників.
 У рамках здійснення Відділенням заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) за січень - грудень 2016 року проведено 43 таких зустрічей. Поряд з цим, упродовж 2016 року Відділенням взято участь у 13 засіданні обласної, міської та окремих рай/міських комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. На засіданнях було заслухано 28 керівників підприємств області, а загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на зазначених підприємствах склала 25641,5 тис. грн.
 Поліпшенню стану соціально-трудових відносин при здійсненні заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) в області сприяла і налагоджена співпраця з Федерацією профспілок Волинської області, організаціями профспілок, а також - з Об’єднанням організацій роботодавців Волинської області. Результатом заходів, здійснених Відділенням у ході запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) за 2016 рік стало погашення заборгованості із заробітної плати на загальну суму 34778,6 тис. грн., яка була безпосередньою причиною виникнення випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин у трудових колективах області.
 Одним із напрямків роботи відділення є організація роботи щодо своєчасного та об’єктивного розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, представників об’єднань громадян без статусу юридичної особи, у задоволенні їх прав та інтересів. Протягом 2016 року до відділення НСПП в області надійшло 250 звернення від фізичних та юридичних осіб, в яких було порушено 276 питань, зокрема, щодо:
 - процедури вступу у колективний трудовий спір, вирішення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій - 40 (14,4% від загальної кількості);
 - укладання та виконання умов трудового договору, укладення та виконання колективного договору, угоди - 30 (10,9%);
 - виплати заборгованої заробітної плати – 33 (12,0%)
 - звільнення з роботи, порядку вивільнення працівників – 24 (8,7%)
 - інших питань – 149 (54,0%).

Comments