Робота відділення щодо сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)


Вирішено колективний трудовий спір (конфлікт) на ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2»

опубліковано 22 серп. 2017 р., 04:44 НСПП Волинь

 
 18 серпня 2017 року у відділенні Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась робоча зустріч із головою представницького органу найманих працівників державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2» (далі – ДП «Луцький КХП №2») А. Прокопчук. Зустріч провели з метою обговорення ходу виконання вимоги найманих працівників у колективному трудовому спорі (конфлікті) між найманими працівниками та адміністрацією ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2», зареєстрованого Розпорядженням НСПП від 16.02.2017 року № 030-р. 
 Представник найманих працівників ДП «Луцький КХП №2» подякувала працівникам Відділення за сприяння у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) та поінформувала, що адміністрація підприємства виконала вимогу найманих працівників та погасила заборгованість із заробітної плати, яка стала предметом виникнення колективного трудового спору (конфлікту). 
 Крім того, А. Прокопчук повідомила про те, що на засіданні представницького органу найманих працівників, яке відбулось 16 серпня цього року, було прийняте рішення про припинення колективного трудового спору (конфлікту) у зв’язку з його вирішенням. 
 Начальник Відділення В.Демидюк відзначив позитивну роботу сторін колективного трудового спору (конфлікту), примирної комісії, в результаті чого вдалось вирішити колективний трудовий спір (конфлікт). 
 На підставі рішення представницького органу найманих працівників ДП «Луцький КХП №2» Відділенням було підготовлене подання до НСПП про зняття з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту). 

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) ВТВК провели узгоджувальну зустріч

опубліковано 22 серп. 2017 р., 04:42 НСПП Волинь

 15 серпня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) Волинської торгово-виробничої корпорації (далі – ВТВК), під час якої розглянули хід виконання вимог найманих працівників, а саме: 
 - Виплачувати заробітну плату за час відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку, як це передбачено частиною першою статті 21 Закону України «Про відпустки». 
 - Забезпечити оплату праці в надурочні часи та у святкові і неробочі дні відповідно до статті 106; 107 КЗпП України. 
 Участь у зустрічі взяли: представник адміністрації ВТВК О. Сікора, голова органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, А. Лагода та начальник Відділення В. Демидюк. 
 Представник адміністрації підприємства поінформувала присутніх про те, що на даний час у корпорації покращився фінансовий стан в результаті збільшення обсягів виробництва, обігових коштів та освоєння нових ринків збуту продукції, що дасть можливість в найближчий термін задовольнити вищевказані вимоги найманих працівників. 
 Представник Відділення подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.

Проведено узгоджувальну зустріч з головою представницького органу ТзОВ «Прайд-Інвест»

опубліковано 27 лип. 2017 р., 01:05 НСПП Волинь

 
 25 липня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі - Відділення) відбулася узгоджувальна зустріч із головою представницького органу найманих працівників бригади штукатурів товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» А. Ковальчук, на якій розглянули хід виконання першої вимоги найманих працівників, а саме: «Здійснювати виплату заробітної плати два рази на місяць відповідно до вимог статті 115 КЗпП України». 
 А. Ковальчук під час зустрічі повідомила про те, що на даний час в адміністрації підприємства покращився фінансовий стан, в результаті збільшення об’єму роботи, що в свою чергу дасть можливість в найближчий термін задовольнити вищевказану вимогу найманих працівників. Крім того зазначила, що адміністрація підприємства постійно інформує колектив про подальше вирішення колективного трудового спору (конфлікту). 
 В.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко надав роз’яснення норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 
 Після закінчення зустрічі голова представницького органу подякувала представнику Відділення за проведену узгоджувальну зустріч.

Узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) на ПП «Там Проект-Сервіс».

опубліковано 27 лип. 2017 р., 01:05 НСПП Волинь

 
 21 липня 2017 року відділенням Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) приватного підприємства «Там Проект-Сервіс» (далі – ПП «Там Проект-Сервіс»), під час якої розглянули хід виконання другої вимоги найманих працівників. 
 Участь у зустрічі взяли: роботодавець ПП «Там Проект-Сервіс» А. Жига, голова, органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників Н. Стороженко та в.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Роботодавець підприємства поінформував голову уповноваженого представницького органу Н. Стороженко про те, що адміністрацією було підготовлено наказ про компенсацію у грошовій формі в подвійному розмірі у разі роботи найманих працівників у вихідний день. 
 А. Жига запропонував зняти з реєстрації другу вимогу найманих працівників, а саме: 
 – «Уразі роботи у вихідний день компенсацію поводити за згодою сторін, надання іншого робочого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі згідно ст.. 72 КЗпП України». 
 Представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, підтвердила цю інформацію та погодилася із зняттям вищезазначеної вимоги. 
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду № 2 про вирішення другої вимоги найманих працівників. 
 Представник Відділення подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.

Примирна комісія задовольнила вимоги найманих працівників у ТзОВ «Прайд-Інвест»

опубліковано 26 черв. 2017 р., 04:49 НСПП Волинь

 13 червня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулось друге засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками бригади штукатурів товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТзОВ «Прайд-Інвест») та ТзОВ «Прайд-Інвест».
 Участь у роботі примирної комісії взяв завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 08 червня поточного року відбулось перше засідання примирної комісії, під час якого роз’яснено послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Також, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання.
 Члени примирної комісії обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників. Після розгляду всіх питань порядку денного дійшли згоди, що на наступне засідання примирної комісії, представник від роботодавця підготує пропозиції щодо виконання вимог найманих працівників.
 Отже, за результатами першого засідання, 13 червня сторона від адміністрації надала свої пропозиції щодо задоволення вимог найманих працівників бригади штукатурів ТзОВ «Прайд-інвест». Після обговорення та дослідження всіх матеріалів сторони колективного трудового спору (конфлікту) одноголосно прийняли рішення про виконання всіх вимог найманих працівників в найближчий термін.
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення засідання примирної комісії припинило свою роботу.
 Завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Узгоджувальна зустріч із представницьким органом найманих працівників ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»

опубліковано 19 трав. 2017 р., 04:10 НСПП Волинь

 
 18 травня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) на державному підприємстві «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» відбулася узгоджувальна зустріч із представницьким органом найманих працівників підприємства, під час якої розглянули хід виконання вимоги найманих працівників, а саме: «Погасити заборгованість із заробітної плати за липень 2016 року – по січень 2017 року». 
 Представник Відділення поінформував присутніх про результати проведеної роботи щодо виконання вимоги найманих працівників та хід вирішення колективного трудового спору (конфлікту). 
 Голова представницького органу А. Прокопчук під час зустрічі повідомила про те, що на даний час адміністрацією підприємства було погашено заборгованість із заробітної плати за липень – жовтень 2016 року. Також зазначила, що від Міністерства аграрної політики та продовольства України на рахунок підприємства надійшли кошти, які будуть направлені на погашення заборгованості. 
 Представницький орган найманих працівників подякував Відділенню за надані під час узгоджувальної зустрічі роз’яснення норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Відбулося засідання примирної комісії на приватному науково-виробничому підприємстві «Проект-Сервіс»

опубліковано 27 квіт. 2017 р., 06:22 НСПП Волинь   [ оновлено 27 квіт. 2017 р., 06:22 ]

 
26 квітня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулось засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками приватного науково-виробничого підприємства «Проект-Сервіс» (далі – ПНВП «Проект-Сервіс») та ПНВП «Проект-Сервіс». 
 Участь у роботі примирної комісії взяв завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко. На початку засідання примирної комісії представник Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Також, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання. 
 Сторони примирної комісії обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників. 
 Крім того, адміністрація підприємства ознайомила членів примирної комісії з фінансовим станом та запевнила, що зі сторони роботодавця вживатимуться всі необхідні заходи щодо виконання вимог найманих працівників. 
 Після обговорення, сторони колективного трудового спору (конфлікту) одноголосно прийняли рішення про задоволення всіх вимог найманих працівників в найближчий час. 
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення засідання примирної комісії припинило свою роботу. 
 Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту). 

Примирна комісія прийняла погоджене рішення щодо задоволення вимоги найманих працівників на ДП «ЛКХП №2»

опубліковано 10 квіт. 2017 р., 23:52 НСПП Волинь

 31 березня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулось чергове засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» та адміністрацією державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» (далі – ДП «Луцький КХП №2»). 
 В роботі примирної комісії, крім сторін колективного трудового спору (конфлікту), взяли участь: головний спеціаліст відділу з питань трудових відносин та сімейної політики департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації В. Гаврилюк, заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Ю. Юрченко, головний спеціаліст управління агропромислового розвитку Луцької райдержадміністрації І. Вишницький, начальник юридичного відділу обласного центру зайнятості О. Герасимчук, начальник Відділення В. Демидюк та завідувач сектора правового забезпечення Ю. Сиротенко. 
 В ході засідання представник адміністрації ДП «Луцький КХП №2» поінформував, що керівництвом підприємства вживаються заходи, спрямовані на виконання вимоги найманих працівників, зареєстрованої Національною службою посередництва і примирення. 
 Крім того, директор ДП «Луцький КХП №2» В.Гранюк зазначив, що Державне агентство резерву України відшкодувало частину дебіторської заборгованості, внаслідок чого адміністрацією було погашено заборгованість із заробітної плати за вересень і частково за жовтень 2016 року. 
 За результатами засідання примирної комісії було прийняте погоджене рішення про задоволення вимоги найманих працівників. 
 У зв’язку із вищевказаним, голова засідання примирної комісії В. Гранюк поставив питання про закриття засідання. 
 Начальник Відділення зазначив, що завдяки налагодженню конструктивного соціального діалогу спір вирішується відповідно до вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», представники сторін постійно консультуються у Відділенні та дотримуються всіх наданих рекомендацій.

Під час узгоджувальної зустрічі вирішено колективний трудовий спір (конфлікт) у ТзОВ «Зустріч»

опубліковано 15 бер. 2017 р., 06:28 НСПП Волинь   [ оновлено 16 бер. 2017 р., 06:58 ]

 14 березня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) товариства з обмеженою відповідальністю «Зустріч» (далі – ТзОВ «Зустріч»), зареєстрованого розпорядженням НСПП від 10.03.2015 № 055-р., під час якої обговорено хід виконання вимог найманих працівників.
 В узгоджувальній зустрічі взяли участь: роботодавець ТзОВ «Зустріч» Г. Сиротенко, голова, органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників Л. Ярошук, завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 Роботодавець ТзОВ «Зустріч» поінформував голову представницького органу найманих працівників, що на даний час адміністрації вдалося стабілізувати фінансовий стан товариства, що в свою чергу забезпечить виконання третьої вимоги найманих працівників щодо забезпечення та надання працівникам безпечних, нешкідливих умов праці, та запропонував зняти з реєстрації колективний трудовий спір (конфлікт), як вирішений.
 Голова, органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників Л. Ярошук підтримала пропозицію директора щодо зняття з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту).
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду № 3, в якій зазначили, що висунуті вимоги найманими працівниками виконані повністю і колективний трудовий спір (конфлікт) вирішений.
 По закінченню зустрічі директор та голова представницького органу найманих працівників ТзОВ «Зустріч» подякували завідувачу сектора правового забезпечення Відділення за проведену роботу, зокрема, в налагодження соціального діалогу між сторонами колективного трудового спору (конфлікту).

На ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» відбулося перше засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору (конфлікту)

опубліковано 14 бер. 2017 р., 07:32 НСПП Волинь

 
 10 березня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулось засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками та адміністрацією державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» села Рованці Луцького району Волинської області (далі – ДП «ЛКХ №2»), у якій взяли участь начальник Відділення В. Демидюк та завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 На засіданні, яке відбулось безпосередньо на підприємстві, були присутні представники найманих працівників: апаратчик переробки зерна А. Прокопчук, провідний інженер енерговідділу Г. Зеленко, оператор пульта І. Сокальська; адміністрації: директор ДП «ЛКХ №2» В. Гранюк, юрист О. Слупко, заступник головного бухгалтера Г. Афанасьєва; органів виконавчої влади області: заступник директора департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації О. Комар, заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Ю. Юрченко, головний спеціаліст управління агропромислового розвитку Луцької райдержадміністрації І. Вишнецький.
 На початку засідання примирної комісії начальник Відділення В. Демидюк роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Крім того, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання.
 Члени примирної комісії обговорили можливі шляхи виконання вимоги найманих працівників (погасити заборгованість із заробітної плати за липень 2016 року – по січень 2017 року) та розглянули питання щодо напрямів оздоровлення фінансово-економічного стану підприємства. Директор ДП «ЛКХ №2» В.Гранюк зазначив, що однією з причин виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємстві є дебіторська заборгованість Державного агентства резерву України. Адміністрація підприємства звернеться з листом до Державного агентства резерву України щодо виплати заборгованих коштів.
 Після довгих дискусій було прийняте рішення провести наступне засідання примирної комісії 24 березня 2017 року, на яке адміністрація ДП «ЛКХ №2» має підготувати пропозиції щодо виконання вимоги найманих працівників підприємства та розробити графік погашення заборгованості із виплати заробітної плати.
 Начальник Відділення подякував всім присутнім за роботу та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін колективного трудового спору (конфлікту) для прискорення вирішення спору.

1-10 of 56