Робота відділення щодо сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)


В результаті узгоджувальної зустрічі на ВТВ корпорації знято третю вимогу найманих працівників.

опубліковано 30 лист. 2017 р., 04:27 НСПП Волинь

28 листопада 2017 року відділенням Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) Волинської торгово-виробничої корпорації, під час якої розглянули хід виконання третьої вимоги найманих працівників. 
 Участь у зустрічі взяли: директор Волинської торгово-виробничої корпорації О. Махомед, голова органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, А. Лагода та завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко. 
 Директор Волинської торгово-виробничої корпорації поінформувала голову уповноваженого представницького органу про те, що адміністрація з 06.11.2017 року виконує третю вимогу найманий працівників, а саме, виплачує заробітну плату за час відпустки в терміни передбачені законодавством України. 
 Крім того, О. Махомед запропонувала зняти з реєстрації третю вимогу найманих працівників: 
 – «Виплачувати заробітну плату за час відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку, як це передбачено частинною першою статті 21 Закону України «Про відпустки». 
 Представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, підтвердив цю інформацію та погодився із зняттям даної вимоги. 
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду №3 про вирішення третьої вимоги найманих працівників. 
 Представник Відділення подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.

Узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) на ПНВП «Проект-Сервіс».

опубліковано 30 жовт. 2017 р., 01:17 НСПП Волинь

 25 жовтня 2017 року відділенням Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) приватного науково-виробничого підприємства «Проект-Сервіс» (далі – ПНВП «Проект-Сервіс»), під час якої розглянули хід виконання другої вимоги найманих працівників.
 Участь у зустрічі взяли: роботодавець ПНВП «Проект-Сервіс» В.Веселак, голова, органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників А. Жук та завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 Роботодавець підприємства поінформував голову уповноваженого представницького органу А. Жук про те, що адміністрацією було підготовлено наказ про скорочення тривалості роботи працівників на одну годину перед святковими днями. Вищевказаний наказом було ознайомлено найманих працівників підприємства та представницьких орган.
 У зв’язку з цим В. Веселак запропонував зняти з реєстрації другу вимогу найманих працівників, а саме:
 – «Відповідно до ст.53 КЗпП України напередодні святкових днів, тривалість роботи працівників скорочувати на одну годину».
 Представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, підтвердила цю інформацію та погодилася із зняттям даної вимоги.
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду № 1 про вирішення другої вимоги найманих працівників.
 Представник Відділення подякував всім присутнім за співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.

У ТзОВ «Прайд-Інвест» працювала примирна комісія

опубліковано 28 вер. 2017 р., 00:49 НСПП Волинь

 27 вересня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулось чергове засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками бригади ізолювальників товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТзОВ «Прайд-Інвест») та адміністрацією ТзОВ «Прайд-Інвест», яке було розпочате 19 вересня поточного року.
 Участь у роботі примирної комісії взяв завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 Під час засідання представник Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Також, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання.
 Члени примирної комісії обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників. Після розгляду всіх питань порядку денного дійшли згоди, що на наступне засідання примирної комісії, представник від роботодавця підготує пропозиції щодо виконання вимог найманих працівників.
 В результаті засідання сторона від адміністрації надала свої пропозиції щодо задоволення вимог. Представники від найманих працівників бригади ізолювальників ТзОВ «Прайд-Інвест» повідомили адміністрацію, що засідання потрібно перенести для того щоб вивчити та обговорити всі надані матеріали.
 Під час чергового засідання, сторони колективного трудового спору (конфлікту) одноголосно прийняли рішення про виконання всіх вимог найманих працівників в найближчий термін.
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення засідання примирної комісії припинило свою роботу.
 Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

За результатами узгоджувальної зустрічі на ТзОВ «Прайд-Інвест» знято першу вимогу найманих працівників бригади штукатурів

опубліковано 25 вер. 2017 р., 06:11 НСПП Волинь

 21 вересня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТзОВ «Прайд-Інвест»), під час якої розглянули хід виконання першої вимоги найманих працівників.
 Участь у зустрічі взяли: роботодавець ТзОВ «Прайд-Інвест» А. Самчук, голова органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників бригади штукатурів А. Ковальчук та завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 Роботодавець підприємства поінформував голову уповноваженого представницького органу про те, що на підприємстві покращився фінансовий стан, в результаті збільшення об’єму роботи, що дає нам можливість виплачувати заробітну плати вчасно два рази на місяць. Після чого А. Самчук запропонував зняти з реєстрації першу вимогу найманих працівників, а саме: 
 – «Здійснювати виплату заробітної плати два рази на місяць, відповідно до вимог статті 115 КЗпП України». 
 А. Ковальчук, підтвердила цю інформацію та погодилася із зняттям вищезазначеної вимоги.
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду № 1 про вирішення першої вимоги найманих працівників.
 Ю. Сиротенко підводячи підсумки зустрічі, подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Вирішено колективний трудовий спір (конфлікт) на ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2»

опубліковано 22 серп. 2017 р., 04:44 НСПП Волинь

 
 18 серпня 2017 року у відділенні Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась робоча зустріч із головою представницького органу найманих працівників державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2» (далі – ДП «Луцький КХП №2») А. Прокопчук. Зустріч провели з метою обговорення ходу виконання вимоги найманих працівників у колективному трудовому спорі (конфлікті) між найманими працівниками та адміністрацією ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2», зареєстрованого Розпорядженням НСПП від 16.02.2017 року № 030-р. 
 Представник найманих працівників ДП «Луцький КХП №2» подякувала працівникам Відділення за сприяння у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) та поінформувала, що адміністрація підприємства виконала вимогу найманих працівників та погасила заборгованість із заробітної плати, яка стала предметом виникнення колективного трудового спору (конфлікту). 
 Крім того, А. Прокопчук повідомила про те, що на засіданні представницького органу найманих працівників, яке відбулось 16 серпня цього року, було прийняте рішення про припинення колективного трудового спору (конфлікту) у зв’язку з його вирішенням. 
 Начальник Відділення В.Демидюк відзначив позитивну роботу сторін колективного трудового спору (конфлікту), примирної комісії, в результаті чого вдалось вирішити колективний трудовий спір (конфлікт). 
 На підставі рішення представницького органу найманих працівників ДП «Луцький КХП №2» Відділенням було підготовлене подання до НСПП про зняття з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту). 

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) ВТВК провели узгоджувальну зустріч

опубліковано 22 серп. 2017 р., 04:42 НСПП Волинь

 15 серпня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) Волинської торгово-виробничої корпорації (далі – ВТВК), під час якої розглянули хід виконання вимог найманих працівників, а саме: 
 - Виплачувати заробітну плату за час відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку, як це передбачено частиною першою статті 21 Закону України «Про відпустки». 
 - Забезпечити оплату праці в надурочні часи та у святкові і неробочі дні відповідно до статті 106; 107 КЗпП України. 
 Участь у зустрічі взяли: представник адміністрації ВТВК О. Сікора, голова органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, А. Лагода та начальник Відділення В. Демидюк. 
 Представник адміністрації підприємства поінформувала присутніх про те, що на даний час у корпорації покращився фінансовий стан в результаті збільшення обсягів виробництва, обігових коштів та освоєння нових ринків збуту продукції, що дасть можливість в найближчий термін задовольнити вищевказані вимоги найманих працівників. 
 Представник Відділення подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.

Проведено узгоджувальну зустріч з головою представницького органу ТзОВ «Прайд-Інвест»

опубліковано 27 лип. 2017 р., 01:05 НСПП Волинь

 
 25 липня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі - Відділення) відбулася узгоджувальна зустріч із головою представницького органу найманих працівників бригади штукатурів товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» А. Ковальчук, на якій розглянули хід виконання першої вимоги найманих працівників, а саме: «Здійснювати виплату заробітної плати два рази на місяць відповідно до вимог статті 115 КЗпП України». 
 А. Ковальчук під час зустрічі повідомила про те, що на даний час в адміністрації підприємства покращився фінансовий стан, в результаті збільшення об’єму роботи, що в свою чергу дасть можливість в найближчий термін задовольнити вищевказану вимогу найманих працівників. Крім того зазначила, що адміністрація підприємства постійно інформує колектив про подальше вирішення колективного трудового спору (конфлікту). 
 В.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко надав роз’яснення норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 
 Після закінчення зустрічі голова представницького органу подякувала представнику Відділення за проведену узгоджувальну зустріч.

Узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) на ПП «Там Проект-Сервіс».

опубліковано 27 лип. 2017 р., 01:05 НСПП Волинь

 
 21 липня 2017 року відділенням Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) приватного підприємства «Там Проект-Сервіс» (далі – ПП «Там Проект-Сервіс»), під час якої розглянули хід виконання другої вимоги найманих працівників. 
 Участь у зустрічі взяли: роботодавець ПП «Там Проект-Сервіс» А. Жига, голова, органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників Н. Стороженко та в.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Роботодавець підприємства поінформував голову уповноваженого представницького органу Н. Стороженко про те, що адміністрацією було підготовлено наказ про компенсацію у грошовій формі в подвійному розмірі у разі роботи найманих працівників у вихідний день. 
 А. Жига запропонував зняти з реєстрації другу вимогу найманих працівників, а саме: 
 – «Уразі роботи у вихідний день компенсацію поводити за згодою сторін, надання іншого робочого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі згідно ст.. 72 КЗпП України». 
 Представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, підтвердила цю інформацію та погодилася із зняттям вищезазначеної вимоги. 
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду № 2 про вирішення другої вимоги найманих працівників. 
 Представник Відділення подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.

Примирна комісія задовольнила вимоги найманих працівників у ТзОВ «Прайд-Інвест»

опубліковано 26 черв. 2017 р., 04:49 НСПП Волинь

 13 червня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулось друге засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками бригади штукатурів товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТзОВ «Прайд-Інвест») та ТзОВ «Прайд-Інвест».
 Участь у роботі примирної комісії взяв завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 08 червня поточного року відбулось перше засідання примирної комісії, під час якого роз’яснено послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Також, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання.
 Члени примирної комісії обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників. Після розгляду всіх питань порядку денного дійшли згоди, що на наступне засідання примирної комісії, представник від роботодавця підготує пропозиції щодо виконання вимог найманих працівників.
 Отже, за результатами першого засідання, 13 червня сторона від адміністрації надала свої пропозиції щодо задоволення вимог найманих працівників бригади штукатурів ТзОВ «Прайд-інвест». Після обговорення та дослідження всіх матеріалів сторони колективного трудового спору (конфлікту) одноголосно прийняли рішення про виконання всіх вимог найманих працівників в найближчий термін.
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення засідання примирної комісії припинило свою роботу.
 Завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Узгоджувальна зустріч із представницьким органом найманих працівників ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»

опубліковано 19 трав. 2017 р., 04:10 НСПП Волинь

 
 18 травня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) на державному підприємстві «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» відбулася узгоджувальна зустріч із представницьким органом найманих працівників підприємства, під час якої розглянули хід виконання вимоги найманих працівників, а саме: «Погасити заборгованість із заробітної плати за липень 2016 року – по січень 2017 року». 
 Представник Відділення поінформував присутніх про результати проведеної роботи щодо виконання вимоги найманих працівників та хід вирішення колективного трудового спору (конфлікту). 
 Голова представницького органу А. Прокопчук під час зустрічі повідомила про те, що на даний час адміністрацією підприємства було погашено заборгованість із заробітної плати за липень – жовтень 2016 року. Також зазначила, що від Міністерства аграрної політики та продовольства України на рахунок підприємства надійшли кошти, які будуть направлені на погашення заборгованості. 
 Представницький орган найманих працівників подякував Відділенню за надані під час узгоджувальної зустрічі роз’яснення норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

1-10 of 60