Робота відділення щодо сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)


Вирішено колективні трудові спори (конфлікти)

опубліковано 26 груд. 2019 р., 00:21 НСПП Волинь

10 грудня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальні зустріч зі сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) фізичної особи-підприємця Тарасюк Ганни Несторівни (далі – ФОП Г. Тарасюк), під час яких обговорено хід виконання чотирьох вимог найманих працівників відділів вантажників та продажу. 
 Участь у зустрічі взяли: ФОП Г. Тарасюк, представники органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників – М. Дорош та О. Владичко, заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Керівник поінформувала, що на даний час здійснюється компенсація відповідно до зареєстрованих вимог ст.ст. 72, 164 КЗпП України, також надається вихідний день, скорочується тривалість роботи напередодні святкових днів найманих працівників відділів згідно чинного законодавства України. У зв’язку з цим, Г. Тарасюк запропонувала зняти з реєстрації колективні трудові спори (конфлікти). 
 Представники органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, підтримали пропозицію директора. 
 В результаті узгоджувальних зустрічей, сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоди, в яких зазначили, що висунуті вимоги найманими працівниками виконані повністю і колективні трудові спори (конфлікти) вирішені. 
 По закінченню зустрічі ФОП Г. Тарасюк та представники органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, подякували керівнику та працівникам Відділення за проведену роботу, зокрема, в налагодженні соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин товариства. Комментарии
НСПП Волинь
НСПП Волинь

Розпочато роботу примирних комісій по вирішенню КТС (К)

опубліковано 28 лист. 2019 р., 23:05 НСПП Волинь

27 листопада 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулись засідання примирних комісій з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К) між найманими працівниками відділів з прибирання приміщень, торгового, водіїв та вантажників фізичної особи-підприємця Олексюк Р. І. (далі – ФОП Олексюк Р.І.) та ФОП Олексюк Р.І. Участь у засіданнях взяв заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Під час засідання представник Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Також присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання. 
 Члени комісій обговорили можливі шляхи вирішення КТС(К) та врегулювання даної ситуації відповідно до норм чинного законодавства. 
 Олексюк Р.І. надала сторонам спору проект наказу, в якому йдеться про безоплатне забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 
 Заслухавши підприємця, присутні дійшли згоди, що для повного, всебічного і об'єктивного вирішення вимог необхідно обговорити та узгодити запропоновану пропозицію з трудовими колективами відділів. Тому вирішили продовжити роботу примирних комісій на наступних засіданнях. 
 Заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). 


Під час узгоджувальної зустрічі вирішено колективні трудові спори (конфлікти) у ТОВ «Прайд-Інвест»

опубліковано 30 жовт. 2019 р., 03:07 НСПП Волинь

 
29 жовтня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТОВ «Прайд-Інвест»), під час якої обговорено хід виконання вимог найманих працівників бригад електромонтажників кабельних мереж, мулярів та паркетників. 
 В узгоджувальній зустрічі взяли участь: директор ТОВ «Прайд-Інвест» А. Самчук, голови органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників, бригад електромонтажників кабельних мереж І. Абрамчук, мулярів О. Кузьмич, паркетників А. Матвійчук та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Керівник підприємства А. Самчук поінформував, що адміністрації вдалося виконати останні вимоги, а саме: «Компенсувати витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту придбаних за власні кошти працівників відповідно до ст. 164 КЗпП України». В результаті вищевказаного директор запропонував зняти з реєстрації колективні трудові спори (конфлікти), як вирішені. 
 Представники від найманих працівників підтримали пропозицію керівника підприємства. 
 В результаті узгоджувальної зустрічі сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоду № 02, в якій зазначили, що висунуті вимоги найманих працівників виконані повністю і колективні трудові спори (конфлікти) вирішені. 
 По закінченню зустрічі директор та голови органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників ТОВ «Прайд-Інвест» подякували представнику Відділення за проведену роботу, зокрема, в налагодження соціального діалогу між сторонами колективних трудових спорів (конфліктів). 

Під час узгоджувальної зустрічі вирішено вимоги найманих працівників

опубліковано 30 жовт. 2019 р., 03:06 НСПП Волинь

 17 жовтня 2019 року у відділенні Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулись узгоджувальні зустрічі з сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТОВ «Прайд-Інвест»), під час яких розглянули хід виконання вимог найманих працівників, а саме:
 - «Забезпечити безплатно найманих працівників бригад ТзОВ «Прайд-Інвест» спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до ст. 163 КЗпП України».
 Участь у зустрічі взяли: роботодавець ТОВ «Прайд-Інвест» А. Самчук, голови органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників, бригад електромонтажників кабельних мереж І. Абрамчук, мулярів О. Кузьмич, паркетників А. Матвійчук та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко.
 Директор підприємства поінформував голів уповноважених представницьких органів про фінансово-економічний стан підприємства. Також було обговорено заходи, які спільно здійснюються керівництвом та представниками трудового колективу з метою покращення стану соціально-трудових відносин.
 Крім того, А. Самчук повідомив сторін про безоплатне надання найманим працівникам бригад електромонтажників кабельних мереж, мулярів та паркетників спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту. Після чого, керівник запропонував зняти з реєстрації вимоги найманих працівників.
 Представники від найманих працівників підтвердили цю інформацію та погодилися із зняттям вимог.
 В результаті узгоджувальних зустрічей сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоди про вирішення вимог найманих працівників.
 Ю. Сиротенко, підводячи підсумки зустрічі, подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти зусиль для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Примирною комісією прийнято погоджене рішення

опубліковано 30 жовт. 2019 р., 03:05 НСПП Волинь

 17 жовтня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулись засідання примирних комісій по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками відділів з прибирань приміщення, торгового, транспортного, охоронників та вантажників фізичної особи-підприємця Павлючик Євгенії Василівни (далі – ФОП Павлючик Є.В.) та ФОП Павлючик Є.В.
 Участь у роботі примирних комісій взяв заступник начальник Відділення Ю. Сиротенко, ФОП Павлючик Є.В, та голови представницьких органів найманих працівників.
 На початку засідання примирних комісій заступник начальника Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Крім того, було узгоджено організаційні питання.
 Сторони примирних комісій обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників та та врегулювання даної ситуації відповідно до норм чинного законодавства.
 Павлючик Є.В. поінформувала, що вживатимуться всі необхідні заходи щодо виконання вимог найманих працівників. Також підприємець надала свої пропозиції щодо задоволення вимог, зареєстрованих Національною службою посередництва і примирення.
 Після заслуховування аргументів та доводів сторін колективних трудових спорів (конфліктів), розглянувши матеріали спорів та дослідивши усі обставини справ, примирними комісіями прийняті погоджені рішення по усіх вимогах найманих працівників.
 У зв’язку з прийняттям погоджених рішень примирні комісії припинили свою роботу.
 Ю. Сиротенко зазначив, що завдяки налагодженню конструктивного соціального діалогу спір вирішується відповідно до вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Представники сторін постійно консультуються у Відділенні та дотримуються всіх наданих рекомендацій.

Примирна комісія прийняла погоджене рішення

опубліковано 27 вер. 2019 р., 04:19 НСПП Волинь

 06 вересня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулися засідання примирних комісій з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками відділів продажу та вантажників фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) Тарасюк Ганни Несторівни та ФОП Тарасюк Ганною Несторівною. 
 Участь у засіданнях взяли: члени примирних комісій від найманих працівників відділу продажу – Владичко О.В., Бляшик В.І., відділу вантажників – Дорош М.В., Коновалюк О.І., ФОП Тарасюк Г.Н., заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 На початку роботи заступник начальника Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та ознайомив присутніх з регламентом роботи примирної комісії. 
 Роботодавець Тарасюк Г.Н. надала свої пропозиції щодо виконання чотирьох вимог найманих працівників по двох колективних трудових спорах. Також проінформувала сторони спорів про фінансовий стан та підготовку наказів відповідно до статей 72, 53 КЗпП України щодо тривалості роботи напередодні святкових і неробочих днів та компенсації за роботу у вихідний день. 
 Крім того, роботодавцем складено графік виконання вимог найманих працівників, зареєстрованих Національною службою посередництва і примирення. 
 Після розгляду та обговорення пропозицій було прийняте рішення про виконання всіх вимог найманих працівників в найкоротші терміни. 
 У зв’язку з прийняттям погоджених рішень примирні комісії припинили свою роботу. 
 Заступник начальника Відділення підсумовуючи подякував всім присутнім за співпрацю, домовлено про підготовку протоколів примирних комісій. У свою чергу, члени примирних комісій подякували представнику Відділення за проведену роботу, зокрема, в налагодженні соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин.

Вирішені колективні трудові спори (конфлікти) у ТОВ «Дах Фасад»

опубліковано 29 серп. 2019 р., 00:47 НСПП Волинь

 23 серпня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) товариства з обмеженою відповідальністю «Дах Фасад» (далі – ТОВ «Дах Фасад»), під час яких обговорено хід виконання вимог найманих працівників. 
 В узгоджувальній зустрічі взяли участь: директор ТОВ «Дах Фасад» С. Кальчик, голови органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників відділу зварювання та ремонту Ю. Федчук, відділу продажу П. Дзенюк, транспортного відділу Ю. Карпюк та в.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Керівник повідомив, що вимоги найманих працівників транспортного відділу, зварювання та ремонту, продажу виконані повністю та запропонував зняти з реєстрації колективні трудові спори (конфлікту) з реєстрації. 
 Представники органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників підтвердили вищевказане і погодились із пропозицією директора. 
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоди № 2, в яких зазначалося, що висунуті вимоги найманих працівників виконані повністю і колективні трудові спори (конфлікти) вирішені. 
 По закінченню зустрічі керівник та голови органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників ТОВ «Дах Фасад» подякували представнику Відділення за проведену роботу, зокрема, в налагодженні соціального діалогу між сторонами колективних трудових спорів (конфліктів). 

Примирна комісія прийняла погоджене рішення

опубліковано 29 серп. 2019 р., 00:46 НСПП Волинь

 
22 cерпня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулись заключні засідання примирних комісій по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками відділів водіїв; обслуговування автомобільної техніки та електриків товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Прайд» (далі – ТОВ «Інвест Прайд») та ТОВ «Інвест Прайд». 
 Участь у роботі примирних комісій взяв в.о.начальника Відділення Ю. Сиротенко, директор товариства І. Грисюк та голови представницьких органів найманих працівників М. Новак, В. Борсук та О. Заєць. 
 На початку засідань примирних комісій в.о.начальника Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Крім того, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання. 
 Сторони примирних комісій обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників. 
 Керівник ознайомив членів примирних комісій з фінансовим станом товариства та запевнив, що вживатимуться всі необхідні заходи щодо виконання вимог найманих працівників. Також він погодився, що висунуті вимоги є обґрунтованими відповідно до норм чинного законодавства. 
 Після дослідження всіх матеріалів сторони колективних трудових спорів (конфліктів) одноголосно прийняли рішення про задоволення всіх вимог найманих працівників відділів в найближчий час. 
 У зв’язку з прийняттям погоджених рішень примирні комісії припинили свою роботу. 
 Ю.Сиротенко підсумовуючи, подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Відбулись перші засідання примирних комісій по вирішенню КТС (К)

опубліковано 29 серп. 2019 р., 00:46 НСПП Волинь

 
15 серпня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулись засідання примирних комісій з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками відділу водіїв, відділу обслуговування автомобільної техніки, відділу електриків товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Прайд» (далі – ТОВ «Інвест Прайд») та ТОВ «Інвест Прайд». Участь у засіданнях взяв в.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Під час засідання представник Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Також присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання. 
 Адміністрація товариства підготувала для розгляду свої пропозиції щодо виконання вимог найманих працівників. 
 Крім того, поінформувала, що керівництвом вживаються заходи спрямовані на виконання вимог найманих працівників. Також було ознайомлено членів примирної комісії з фінансовим станом та повідомлено про підписання нових договорів на виконання робіт. 
 Члени примирних комісій обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників. Після розгляду всіх питань порядку денного дійшли згоди, що на наступне засідання примирних комісій, директор товариства І. Грисюк підготує рішення щодо виконання всіх вимог найманих працівників. 
 В.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). 

Проведено узгоджувальну зустріч з метою роз’яснення порядку створення примирних органів

опубліковано 30 лип. 2019 р., 05:55 НСПП Волинь

 25 липня 2019 року у приміщенні відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась узгоджувальна зустріч із головою органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників відділу водіїв товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Прайд» (далі – ТОВ «Інвест Прайд») В. Романюком з метою роз’яснення порядку створення примирних органів. 
 Начальник Відділення В. Демидюк зазначив, що Розпорядженнями Національної служби посередництва і примирення від 15.07.2019 № 231, № 232, № 233 у ТОВ «Інвест Прайд» зареєстровано три колективні трудові спори (конфлікти). В свою чергу, В. Романюк поінформував, що після реєстрації спорів у товаристві проводяться колективні зустрічі з роботодавцем, під час яких обговорюються можливі шляхи виконання вимог найманих працівників. 
 Під час зустрічі заступником начальника Відділення Ю. Сиротенком було роз’яснено порядок створення примирних органів з вирішення колективного трудового спору (конфлікту), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень, ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії у відповідності до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 
 Крім того, по закінченню зустрічі начальник Відділення надав зразки документів для створення примирної комісії та наголосив на необхідності докласти зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту). 

1-10 of 93