Робота відділення щодо сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)


Вирішено колективні трудові спори (конфлікти) у ТОВ «Прайд Інвест»

опубліковано 26 квіт. 2019 р., 01:04 НСПП Волинь

 12 квітня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч зі сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд Інвест» (далі – ТОВ «Прайд Інвест»), під час якої обговорено хід виконання вимог найманих працівників. 
 Участь у зустрічі взяли: директор ТОВ «Прайд Інвест» А. Самчук, представники органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, А. Ковальчук та Т. Приймук, начальник Відділення В. Демидюк та його заступник Ю. Сиротенко. 
 Керівник товариства поінформував, що виплата заробітної плати здійснюється два рази на місяць, як це передбачено ст.115 КЗпП України, працівників забезпечено спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до чинного законодавства. У зв’язку з цим, А. Самчук запропонував зняти з реєстрації колективні трудові спори (конфлікти). 
 Представники органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, підтримали пропозицію директора. 
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоди, в яких зазначили, що висунуті вимоги найманими працівниками виконані повністю і колективні трудові спори (конфлікти) вирішені. 
 По закінченню зустрічі директор та представники органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, ТОВ «Прайд Інвест» подякували керівнику та працівникам Відділення за проведену роботу, зокрема, в налагодженні соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин товариства. 

Під час узгоджувальної зустрічі вирішені перші вимоги найманих працівників ТОВ «Дах Фасад»

опубліковано 28 бер. 2019 р., 02:24 НСПП Волинь

 
21 березня 2019 року у відділенні Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась узгоджувальна зустріч із сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) товариства з обмеженою відповідальністю «Дах Фасад» (далі – ТОВ «Дах Фасад»), під час якої розглянули хід виконання вимог найманих працівників. 
 Участь у зустрічі взяли: роботодавець ТОВ «Дах Фасад» С. Кальчик, голови органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, відділів продажу П. Дзенюк, покрівельних робіт О. Грицюк, зварювання та ремонту Ю. Федчук, транспортного відділу Ю. Карпюк, начальник Відділення В. Демидюк та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Директор підприємства поінформував голів уповноваженого представницького органу про те, що на підприємстві покращився фінансовий стан в результаті збільшення об’єму роботи та нових замовлень, у зв’язку з цим, адміністрація почала виплачувати заробітну плати вчасно два рази на місяць, як це передбачено законодавство України. Після чого, С. Кальчик запропонував зняти з реєстрації перші вимоги найманих працівників, а саме: 
 – «Здійснювати виплату заробітної плати два рази на місяць, відповідно до вимог статті 115 КЗпП України». 
 Представники від найманих працівників підтвердили цю інформацію та погодилися із зняттям вимог та зазначили, що наймані працівники готові повністю підтримати подальші дії адміністрації підприємства для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) в цілому. 
 В результаті узгоджувальної зустрічі сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоди про вирішення перших вимог найманих працівників. 
 В. Демидюк, підводячи підсумки зустрічі, подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти зусиль для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

У ТОВ «Інвест Прайд» примирна комісія прийняла погоджене рішення

опубліковано 28 бер. 2019 р., 02:23 НСПП Волинь

 
11 березня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) примирна комісія продовжила роботу з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками відділів збуту готової продукції, складальників виробів із дерева та логістики товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Прайд» (далі – ТОВ «Інвест Прайд») та адміністрацією ТОВ «Інвест Прайд», засідання якої було розпочате 05 березня поточного року. 
 Участь у роботі примирної комісії взяли: роботодавець І. Грисюк, уповноважені представницьким органом найманих працівників В. Поліщук та С. Кравчук, заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Під час засідання представник Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту), завдання та функції примирної комісії, порядок прийняття рішень. Також, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання.
 Члени примирної комісії обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників, а саме: 
 1.Здійснювати виплату заробітної плати два рази на місяць,відповідно до вимог статті 115 КЗпП України; 
 2. Компенсувати витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту придбаних за власні кошти працівників відповідно до ст. 164 КЗпП України; 
 3. У разі роботи у вихідний день компенсацію проводити за згодою сторін, наданням іншого робочого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі згідно ст. 72 КЗпП України. 
 Керівник товариства ознайомив членів примирної комісії з пропозиціями щодо виконання вимог найманих працівників, надав інформацію про фінансовий стан та нові замовлення спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, які очікуються в найближчий термін. Також були надані відповідні підтверджуючі документи. 
 Представники від найманих працівників розглянувши пропозиції надані адміністрацією товариства одноголосно прийняли рішення про виконання всіх вимог найманих працівників відділів збуту готової продукції, складальників виробів із дерева та логістики в найближчий термін. 
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення засідання примирної комісії припинило свою роботу. 
 Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Відбулась узгоджувальна зустріч з головою представницького органу

опубліковано 27 лют. 2019 р., 00:28 НСПП Волинь

 


 25 лютого 2019 року у приміщенні відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась узгоджувальна зустріч із головою представницького органу найманих працівників відділу складальників виробів із дерева товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Прайд» (далі – ТОВ «Інвест Прайд»). 
 В ході зустрічі заступником начальника Відділення Ю. Сиротенком було роз’яснено порядок створення примирних органів з вирішення колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Зокрема, ознайомлено із завданнями та функціями примирної комісії, порядком проведення її засідань та прийняття рішень, а також з регламентом роботи примирної комісії. 
 Голова представницького органу М. Дмитрук проінформував представника Відділення, що на підприємстві відбуваються зустрічі з роботодавцем підприємства, під час яких обговорюються шляхи виконання вимог найманих працівників. В результаті таких зустрічей було домовлено із керівником підприємства І. Грисюком про подальшу тісну співпрацю з метою забезпечення конструктивного діалогу для вирішення вимог. 
 Також М. Дмитрук проінформував, що відповідно до наданих Відділенням зразків була підписана Угода про створення примирної комісії для вирішення колективного трудового спору (конфлікту). 
 По закінченні зустрічі Ю. Сиротенко наголосив на необхідності докласти зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Примирна комісія прийняла погоджене рішення

опубліковано 28 січ. 2019 р., 23:18 НСПП Волинь

 
10 січня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулись засідання примирних комісій по вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками відділів охоронників, водіїв, автослюсарів та паркувальників фізичної особи-підприємця Москалюк Ольги Сергіївни (далі – ФОП Москалюк О.) та ФОП Москалюк О. 
Участь у роботі примирних комісій взяв начальник Відділення Демидюк В., заступник начальника Сиротенко Ю., Москалюк О. та голови представницьких органів найманих працівників. 
 На початку засідань примирних комісій начальник Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Крім того, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання. 
 Сторони примирних комісій обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників. 
 Москалюк О. ознайомила членів примирних комісій з фінансовим станом та запевнила, що зі сторони підприємця вживатимуться всі необхідні заходи щодо виконання вимог найманих працівників. Також вона погодилась, що висунуті вимоги є обґрунтованими відповідно до норм чинного законодавства, зокрема статей 72 та 54 Кодексу законів про працю України. 
 Після дослідження всіх матеріалів сторони колективних трудових спорів (конфліктів) одноголосно прийняли рішення про задоволення всіх вимог найманих працівників відділів в найближчий час. 
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення примирні комісії припинили свою роботу. 
 Демидюк В. підсумовуючи, подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). 

Проведено узгоджувальну зустріч у ТОВ «Прайд-Інвест»

опубліковано 27 груд. 2018 р., 04:52 НСПП Волинь

 20 грудня 2018 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТОВ «Прайд-Інвест»), під час якої обговорено хід виконання вимог найманих працівників бригади штукатурів.
 В узгоджувальній зустрічі взяли участь: директор ТОВ «Прайд-Інвест» А. Самчук, представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, А. Ковальчук та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко.
 Директор товариства повідомив, що підприємство виграло тендер на будівництво нового об’єкту, в результаті чого планується покращення фінансового стану та збільшення обсягу роботи, що в свою чергу дасть можливість адміністрації задовольнити вимоги найманих працівників на початку наступного року. Крім того, роботодавець надав підтверджуючі документи щодо вищевказаного.
 Представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, зазначила, що даний тендер дасть можливість в найближчий термін зняти колективний трудовий спір (конфлікт) з реєстрації, як вирішений.
 По закінченню зустрічі директор підприємства та представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, ТОВ «Прайд-Інвест» подякували представнику Відділення за проведену роботу, зокрема, в налагодженні соціального діалогу між сторонами колективного трудового спору (конфлікту).

За результатами узгоджувальних зустрічей зняті перші вимоги найманих працівників

опубліковано 30 лист. 2018 р., 00:40 НСПП Волинь

 27 листопада 2018 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулись узгоджувальні зустрічі із сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) фізичної особи-підприємця Павлючик Євгенії Василівни (далі – ФОП Є. Павлючик), під час яких розглянули хід виконання перших вимог найманих працівників відділів з прибирань приміщень, транспортного та торгового.
 Участь у зустрічі взяли: ФОП Є. Павлючик, голови органів уповноважених представляти інтереси найманих працівників відділів І. Ціхоцька, Г. Федорчук, А. Томко та в.о. начальника відділення Ю. Сиротенко.
 Є. Павлючик поінформувала про те, що у зв’язку із економією коштів за вересень-жовтень поточного року вдалося компенсувати витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, які були придбані за власні кошти найманими працівників відділів.
 Після чого підприємець запропонувала зняти з реєстрації перші вимоги найманих працівників, а саме:
 – «Компенсувати витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту придбаних за власні кошти працівників відповідно до статті 164 КЗпП України».
 Голови органів уповноважених представляти інтереси найманих працівників, підтвердили цю інформацію та погодилися із зняттям перших вимог.
 За результатами узгоджувальних зустрічей, сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоди про вирішення перших вимог найманих працівників.
 Ю. Сиротенко підводячи підсумки зустрічі, подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти зусиль для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) в цілому.

Примирна комісія задовольнила вимоги найманих працівників

опубліковано 26 лист. 2018 р., 23:47 НСПП Волинь

 23 листопада 2018 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулись заключні засідання примирних комісій з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками бригад електромонтажників, мулярів та паркетників товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТОВ «Прайд-Інвест») та ТОВ «Прайд-Інвест».
 Участь у засіданнях взяв в.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко.
 Адміністрація товариства підготувала для розгляду на засіданнях свої пропозиції щодо виконання вимог найманих працівників.
 Директор А. Самчук ТОВ «Прайд-Інвест» поінформував, що керівництвом товариства вживаються заходи, спрямовані на виконання вимог найманих працівників.
 Крім того, бухгалтер товариства ознайомила членів примирної комісії з фінансовим станом і запевнила, що висунуті вимоги будуть виконані.
 Після розгляду та обговорення пропозицій було прийняте рішення про виконання всіх вимог найманих працівників в найближчий термін.
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення засідання примирних комісій припинило свою роботу.
 В.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Примирна комісія розпочала свою роботу у ТОВ «Прайд-Інвест»

опубліковано 1 лист. 2018 р., 00:39 НСПП Волинь

 30 жовтня 2018 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулось засідання примирної комісії з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками бригад електромонтажників кабельних мереж, мулярів та паркетників товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТзОВ «Прайд-Інвест») та адміністрацією ТзОВ «Прайд-Інвест».
 Участь у роботі примирної комісії взяв заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко.
 Під час засідання представник Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Також присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання.
 Члени примирної комісії обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників. Після розгляду всіх питань порядку денного дійшли згоди, що на наступне засідання примирної комісії, директор товариства А. Самчук підготує пропозиції щодо виконання вимог найманих працівників.
 Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Знято першу вимогу у ТОВ «Дах Фасад»

опубліковано 30 вер. 2018 р., 23:30 НСПП Волинь

 25 вересня 2018 року відділенням Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) товариства з обмеженою відповідальністю «Дах Фасад» (далі – ТОВ «Дах Фасад»), під час якої розглянули хід виконання другої вимоги найманих працівників відділу покрівельних робіт.
 Участь у зустрічі взяли: директор ТОВ «Дах Фасад» С. Кальчик, голова органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників О. Грицюк та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко.
Директор поінформував голову уповноваженого представницького органу про те, що у товаристві покращився фінансовий стан в результаті збільшення об’єму роботи, що дає можливість забезпечити найманих працівників відділу покрівельних робіт компенсацією за роботу у вихідний день. Після чого С. Кальчик запропонував зняти з реєстрації другу вимогу найманих працівників, а саме:
 – «Забезпечити найманих працівників відділу покрівельних робіт компенсацією за роботу у вихідний день відповідно до ст. 72 КЗпП України».
 Представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, погодився із зняттям другої вимоги.
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду № 1 про вирішення другої вимоги найманих працівників відділу покрівельних робіт.
 Ю. Сиротенко подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.

1-10 of 80