Робота відділення щодо сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)


За результатами узгоджувальної зустрічі вирішено колективні трудові спори (конфлікти)

опубліковано 19 черв. 2020 р., 02:22 НСПП Волинь

 15 червня 2020 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено в «он-лайн режимі» узгоджувальну зустріч зі сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) фізичної особи-підприємця Олексюк Раїси Іванівни (далі – ФОП Олексюк Р.І.), під час якої обговорено хід виконання других вимог найманих працівників.
 Участь у зустрічах взяли: ФОП Олексюк Р.І., представники органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників, відділів вантажників І. Мельник, прибирань приміщення А. Поліха, торгового М. Сидорук, водіїв О. Черук та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко.
 Керівник поінформувала, що на даний час виконуються вимоги передбачені ст. 53 КЗпП України, а саме: на передодні святкових днів, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину. У зв’язку з цим, Олексюк Р.І. запропонувала зняти з реєстрації колективні трудові спори (конфлікти).
 Представники органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників, погодились із пропозицією керівника.
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоди, в яких зазначили, що висунуті вимоги найманими працівниками виконані повністю і колективні трудові спори (конфлікти) вирішені.

Під час узгоджувальної зустрічі вирішено другі вимоги у СФГ «Лучеськ»

опубліковано 28 трав. 2020 р., 23:33 НСПП Волинь

 18 травня 2020 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено в «он-лайн режимі» узгоджувальну зустріч із сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) селянського (фермерського) господарства «Лучеськ» (далі – СФГ «Лучеськ»).
 Під час зустрічі обговорено хід виконання других вимог найманих працівників бригад вантажників та водіїв у колективних трудових спорах (конфліктах).
 В узгоджувальній зустрічі взяли участь: директор СФГ «Лучеськ» П. Левчук, голови органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників, бригад вантажників О. Ткачевич, водіїв О. Міневич, та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко.
 Керівник господарства поінформував, що йому вдалося виконати другі вимоги найманих працівників бригад вантажників та водіїв, як це передбачено в ст. 164 КЗпП України. В результаті чого, П. Левчук запропонував зняти з реєстрації дані вимоги. Представники від найманих працівників підтримали пропозицію керівника.
 У зв’язку з цим, сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоди про вирішення других вимог найманих працівників.
 По закінченню зустрічі директор та голови органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників СФГ «Лучеськ» подякували представнику Відділення за проведену роботу.

Засідання примирної комісії з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) у СФГ «Лучеськ»

опубліковано 30 квіт. 2020 р., 00:42 НСПП Волинь

 14 квітня 2020 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулось засідання примирної комісії з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками бригад кухарів та електриків селянського (фермерського) господарства «Лучеськ» (далі – СФГ «Лучеськ) та адміністрацією СФГ «Лучеськ», яке проходило в «он-лайн» режимі.
 Участь у роботі примирної комісії взяли: заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко, роботодавець П. Левчук, голови представницьких органів найманих працівників А. Садовська та С. Мушинський.
 На початку засідання примирної комісії представник Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення спорів, завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Крім того, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання.
 Члени примирної комісії обговорили можливі шляхи виконання шести вимог найманих працівників.
 Керівник повідомив сторін спорів про те, що СФГ «Лучеськ» на сьогоднішній день перебуває у важкому фінансовому стані. Незважаючи на це, адміністрацією вживаються всі можливі заходи для вчасної виплати заробітної плати найманим працівникам бригад та забезпечення оплати праці в надурочні часи, як це передбачено чинним законодавством.
 Після розгляду всіх матеріалів сторони спорів одноголосно прийняли рішення про задоволення всіх вимог найманих працівників в найближчий термін.
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення Комісія припинила свою роботу.

 

Під час засідань примирних комісій прийнято погоджені рішення

опубліковано 30 бер. 2020 р., 06:24 НСПП Волинь

 20 березня 2020 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулось продовження засідань примирних комісій з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками відділів менеджерів, охоронників та бригади автомеханіків селянського (фермерського) господарства «Лучеськ» (далі – СФГ «Лучеськ») та адміністрацією СФГ «Лучеськ».
 Участь у роботі примирних комісій взяли: роботодавець П. Левчук, голови представницьких органів найманих працівників П. Остапенко, В. Осійчук, В. Порнець та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко.
 Під час засідань керівник СФГ «Лучеськ» поінформував про фінансовий стан господарства, а також надав сторонам спорів пакет підтверджуючих документів щодо виконання зареєстрованих вимог в найблищий час.
 Представники від найманих працівників розглянувши документи надані керівником одноголосно прийняли рішення про виконання всіх вимог відділів менеджерів, охоронників та бригади автомеханіків в найближчий термін.
 У зв’язку з прийняттям погоджених рішень засідання примирних комісій припинили свою роботу.
 Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Вирішено колективні трудові спори (конфлікти)

опубліковано 30 бер. 2020 р., 06:22 НСПП Волинь

 02 березня 2020 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальні зустрічі зі сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТОВ «Прайд-Інвест»), під час яких обговорено хід виконання третіх вимог найманих працівників. 
 Участь у зустрічах взяли: директор ТОВ «Прайд-Інвест» І. Грисюк, представники органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників, відділів збуту готової продукції А. Строцюк, складальників виробів із дерева М. Дмитрук, логістики В. Бондя та начальник Відділення В. Демидюк. 
 Керівник товариства поінформував, що на даний час здійснюється компенсація працівникам у разі виходу на роботу у вихідний день відповідно до ст. 72 КЗпП України та зареєстрованих НСПП вимог. У зв’язку з цим, І. Грисюк запропонував зняти з реєстрації колективні трудові спори (конфлікти). 
 Представники органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників, підтримали пропозицію директора. 
 В результаті узгоджувальних зустрічей, сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоди, в яких зазначили, що висунуті вимоги найманими працівниками виконані повністю і колективні трудові спори (конфлікти) вирішені. 
 По закінченню зустрічей сторони спорів подякували керівнику та працівникам Відділення за проведену роботу, зокрема, в налагодженні соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин товариства. 

Примирні комісії розпочали роботу у СФГ «Лучеськ»

опубліковано 20 лют. 2020 р., 05:00 НСПП Волинь

17 лютого 2020 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулись засідання примирних комісій з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками бригади автомеханіків, відділів охоронників і менеджерів селянського (фермерського) господарства «Лучеськ» (далі – СФГ «Лучеськ») та адміністрацією СФГ «Лучеськ». 
 Участь у роботі примирних комісій взяли: роботодавець П. Левчук, голови представницьких органів найманих працівників В. Порнець, В. Осійчук, П. Остапенко та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Під час засідань представник Відділення ознайомив присутніх з регламентом роботи та наголосив, що відповідно до вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» жодна із сторін спору не може будь-яким чином ухилятися від участі у примирних процедурах. 
 Члени примирних комісій заслухали керівника СФГ «Лучеськ», який надав детальну інформацію про фінансово-економічне становище господарства та запропонував можливі заходи виконання вимог найманих працівників. 
 Після обговорення всіх питань порядку денного дійшли згоди, що на наступні засідання примирних комісій, керівник господарства П. Левчук письмово підготує пропозиції щодо виконання вимог найманих працівників. 
 Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Під час засідань примирних комісій прийнято погоджені рішення

опубліковано 20 лют. 2020 р., 04:59 НСПП Волинь

 
12 лютого 2020 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулось продовження засідань примирних комісій з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками бригад вантажників та водіїв селянського (фермерського) господарства «Лучеськ» (далі – СФГ «Лучеськ») та адміністрацією СФГ «Лучеськ». 
 Участь у роботі примирних комісій взяли: роботодавець П. Левчук, голови представницьких органів найманих працівників О. Ткачевич, О. Міневич та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Під час засідань обговорено шляхи виконання вимог найманих працівників. Керівник СФГ «Лучеськ» поінформував про фінансовий стан господарства та зазначив, що зроблено нові замовлення спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, які незабаром надійдуть. На підтвердження сказаного були надані відповідні документи. Крім того, роботодавець надав графік виконання вимог. 
 Представники від найманих працівників розглянувши пропозиції надані керівником СФГ «Лучеськ» одноголосно прийняли рішення про виконання всіх вимог найманих працівників бригад вантажників та водіїв в найближчий термін. 
 У зв’язку з прийняттям погоджених рішень засідання примирних комісій припинили свою роботу. 
 Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

У СФГ «Лучеськ» розпочалося перше засідання примирної комісії

опубліковано 29 січ. 2020 р., 05:58 НСПП Волинь

27 січня 2020 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулось засідання примирної комісії з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками бригад вантажників і водіїв селянського (фермерського) господарства «Лучеськ» (далі – СФГ «Лучеськ») та адміністрацією СФГ «Лучеськ». 
 Участь у роботі примирної комісії (далі – Комісія) взяли: роботодавець П. Левчук, голови представницьких органів найманих працівників О. Ткачевич, О. Міневич та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Відкрив засідання заступник начальник Відділення, який надав роз'яснення щодо порядку проведення та регламенту роботи Комісії. Одночасно було обрано головуючого та секретаря Комісії. 
 Під час засідання було заслухано сторони колективних трудових спорів (конфліктів), які надали свої пропозиції щодо вирішення шести вимог, зареєстрованих Розпорядженнями НСПП від 13 січня поточного року № 039-р та № 040-р. 
 Заслухавши та обговоривши пропозиції сторін, присутні дійшли згоди, що для повного і об'єктивного вирішення спорів, роботодавець на наступне засідання Комісії надасть підтверджуючі документи щодо задоволення вимог найманих працівників. 
 Наприкінці засідання Комісії Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). 

Вирішено перші вимоги у ТОВ «Прайд-Інвест»

опубліковано 29 січ. 2020 р., 05:57 НСПП Волинь

 
16 cічня 2020 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведені узгоджувальні зустрічі зі сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТОВ «Прайд-Інвест»), під час яких обговорено хід виконання перших вимог найманих працівників, а саме: «Здійснювати виплату заробітної плати два рази на місяць, відповідно до вимог статті 115 КЗпП України». 
 Участь у зустрічах взяли: директор ТОВ «Прайд-Інвест» І. Грисюк, представники органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників, відділів збуту готової продукції А. Строцюк, складальників виробів із дерева М. Дмитрук, логістики В. Бондя та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Під час зустрічей керівник товариства поінформував, що з грудня 2019 року здійснюються виплати заробітної плати два рази на місяць, як це передбачено ст.115 КЗпП України. У зв'язку з цим, І. Грисюк запропонував зняти з реєстрації перші вимоги найманих працівників вищевказаних відділів. 
 Представники органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників, підтримали пропозицію директора товариства. 
 В результаті узгоджувальних зустрічей сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоди про вирішення перших вимог найманих працівників. Крім того, досягнуто домовленості щодо подальшого пошуку сторонами шляхів вирішення спорів (конфліктів) відповідно до чинного законодавства. 
 По закінченню зустрічей директор та представники органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників, ТОВ «Прайд-Інвест» подякували представнику Відділення за проведену роботу, зокрема, в налагодженні соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин товариства. 

Вирішено колективні трудові спори (конфлікти)

опубліковано 26 груд. 2019 р., 00:21 НСПП Волинь

10 грудня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальні зустріч зі сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) фізичної особи-підприємця Тарасюк Ганни Несторівни (далі – ФОП Г. Тарасюк), під час яких обговорено хід виконання чотирьох вимог найманих працівників відділів вантажників та продажу. 
 Участь у зустрічі взяли: ФОП Г. Тарасюк, представники органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників – М. Дорош та О. Владичко, заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Керівник поінформувала, що на даний час здійснюється компенсація відповідно до зареєстрованих вимог ст.ст. 72, 164 КЗпП України, також надається вихідний день, скорочується тривалість роботи напередодні святкових днів найманих працівників відділів згідно чинного законодавства України. У зв’язку з цим, Г. Тарасюк запропонувала зняти з реєстрації колективні трудові спори (конфлікти). 
 Представники органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, підтримали пропозицію директора. 
 В результаті узгоджувальних зустрічей, сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоди, в яких зазначили, що висунуті вимоги найманими працівниками виконані повністю і колективні трудові спори (конфлікти) вирішені. 
 По закінченню зустрічі ФОП Г. Тарасюк та представники органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, подякували керівнику та працівникам Відділення за проведену роботу, зокрема, в налагодженні соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин товариства. Комментарии
НСПП Волинь
НСПП Волинь

1-10 of 102