Робота відділення щодо сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)


Проведено узгоджувальну зустріч з метою роз’яснення порядку створення примирних органів

опубліковано 30 лип. 2019 р., 05:55 НСПП Волинь

 25 липня 2019 року у приміщенні відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась узгоджувальна зустріч із головою органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників відділу водіїв товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Прайд» (далі – ТОВ «Інвест Прайд») В. Романюком з метою роз’яснення порядку створення примирних органів. 
 Начальник Відділення В. Демидюк зазначив, що Розпорядженнями Національної служби посередництва і примирення від 15.07.2019 № 231, № 232, № 233 у ТОВ «Інвест Прайд» зареєстровано три колективні трудові спори (конфлікти). В свою чергу, В. Романюк поінформував, що після реєстрації спорів у товаристві проводяться колективні зустрічі з роботодавцем, під час яких обговорюються можливі шляхи виконання вимог найманих працівників. 
 Під час зустрічі заступником начальника Відділення Ю. Сиротенком було роз’яснено порядок створення примирних органів з вирішення колективного трудового спору (конфлікту), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень, ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії у відповідності до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 
 Крім того, по закінченню зустрічі начальник Відділення надав зразки документів для створення примирної комісії та наголосив на необхідності докласти зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту). 

Проведено робочу зустріч з головою представницького органу найманих працівників

опубліковано 17 лип. 2019 р., 23:47 НСПП Волинь

 
15 липня 2019 року у відділенні Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась робоча зустріч із головою органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Прайд» (далі – ТОВ «Інвест Прайд») В. Романюком. 
 Під час зустрічі В. Романюк надав пакет документів для реєстрації трьох колективних трудових спорів (конфліктів) у ТОВ «Інвест Прайд». 
 Заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко ознайомив голову органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників ТОВ «Інвест Прайд» із порядком створення примирних органів з вирішення спорів, завданнями та функціями примирної комісії, порядком проведення її засідань та прийняття рішень, регламентом роботи примирної комісії згідно з Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 
 Також представниками Відділення було проаналізовано отримані матеріали на відповідність вимогам статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Зокрема встановлено, що вимоги найманих працівників були сформовані у відповідності до Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21.06.2019 № 43. У зв’язку з цим, Відділення підготувало подання про реєстрацію колективних трудових спорів (конфліктів) у ТОВ «Інвест Прайд» керуючись Положенням про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 29.03.2018 №18. 
 По закінченню зустрічі голова органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників ТОВ «Інвест Прайд» подякував працівникам Відділення за проведену роботу, було домовлено про подальшу тісну співпрацю з метою зменшення соціальної напруги у товаристві.

Вирішено колективний трудовий спір (конфлікт) на ТОВ «Дах Фасад»

опубліковано 17 лип. 2019 р., 23:46 НСПП Волинь


 06 червня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) товариства з обмеженою відповідальністю «Дах Фасад» (далі – ТОВ «Дах Фасад»), під час якої обговорено хід виконання третьої вимоги найманих працівників, а саме: 
- «Компенсувати витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту придбаних за власні кошти працівників відповідно до ст.164 КЗпП України». 
 В узгоджувальній зустрічі взяли участь: директор ТОВ «Дах Фасад» С. Кальчик, представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників О. Грицюк та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Під час зустрічі роботодавець повідомив сторін спору, що на підприємстві покращився фінансовий стан в результаті збільшення об’єму роботи та сезонних робіт, у зв’язку з цим адміністрація має можливість виконати вищезазначену вимогу. 
Керівник запропонував зняти з реєстрації вимогу найманих працівників. Пропозицію підтримав представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників. 
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду № 3, в якій зазначили, що висунуті вимоги найманими працівниками виконані повністю і колективний трудовий спір (конфлікт) вирішений. 
 По закінченню зустрічі директор та представницький орган найманих працівників ТОВ «Дах Фасад» подякували представнику Відділення за проведену роботу, зокрема, в налагодження соціального діалогу між сторонами колективного трудового спору (конфлікту).

Відбулась робоча зустріч із представником трудового колективу ТОВ «Інвест Прайд»

опубліковано 17 лип. 2019 р., 23:45 НСПП Волинь

 16 травня 2019 року заступник начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) Ю. Сиротенко провів робочу зустріч із представником трудового колективу відділу обслуговування автомобільної техніки товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Прайд». 
 Зустріч відбулась з метою надання консультацій та роз’яснень щодо порядку реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) та послідовність його вирішення. 
 Заступник начальника Відділення поінформував представника колективу товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Прайд» про порядок вступу у колективний трудовий спір (конфлікт) відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», зокрема, ознайомив з порядком формування вимог найманих працівників та визначення їх представницького органу, порядком розгляду вимог найманих працівників роботодавцем, надав відповідні зразки документів для реєстрації спору. 
 По закінченню робочої зустрічі домовились про подальшу тісну співпрацю з найманими працівниками відділу обслуговування автомобільної техніки з метою зменшення соціальної напруги та налагодженні соціального діалогу, що дасть змогу стабілізувати стан соціально-трудових відносин. Також було досягнуто домовленості продовжити консультування трудового колективу товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Прайд» у разі необхідності юридичного супроводу. 

Вирішено колективні трудові спори (конфлікти) у ТОВ «Прайд Інвест»

опубліковано 26 квіт. 2019 р., 01:04 НСПП Волинь

 12 квітня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч зі сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд Інвест» (далі – ТОВ «Прайд Інвест»), під час якої обговорено хід виконання вимог найманих працівників. 
 Участь у зустрічі взяли: директор ТОВ «Прайд Інвест» А. Самчук, представники органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, А. Ковальчук та Т. Приймук, начальник Відділення В. Демидюк та його заступник Ю. Сиротенко. 
 Керівник товариства поінформував, що виплата заробітної плати здійснюється два рази на місяць, як це передбачено ст.115 КЗпП України, працівників забезпечено спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до чинного законодавства. У зв’язку з цим, А. Самчук запропонував зняти з реєстрації колективні трудові спори (конфлікти). 
 Представники органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, підтримали пропозицію директора. 
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоди, в яких зазначили, що висунуті вимоги найманими працівниками виконані повністю і колективні трудові спори (конфлікти) вирішені. 
 По закінченню зустрічі директор та представники органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, ТОВ «Прайд Інвест» подякували керівнику та працівникам Відділення за проведену роботу, зокрема, в налагодженні соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин товариства. 

Під час узгоджувальної зустрічі вирішені перші вимоги найманих працівників ТОВ «Дах Фасад»

опубліковано 28 бер. 2019 р., 02:24 НСПП Волинь

 
21 березня 2019 року у відділенні Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась узгоджувальна зустріч із сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) товариства з обмеженою відповідальністю «Дах Фасад» (далі – ТОВ «Дах Фасад»), під час якої розглянули хід виконання вимог найманих працівників. 
 Участь у зустрічі взяли: роботодавець ТОВ «Дах Фасад» С. Кальчик, голови органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, відділів продажу П. Дзенюк, покрівельних робіт О. Грицюк, зварювання та ремонту Ю. Федчук, транспортного відділу Ю. Карпюк, начальник Відділення В. Демидюк та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Директор підприємства поінформував голів уповноваженого представницького органу про те, що на підприємстві покращився фінансовий стан в результаті збільшення об’єму роботи та нових замовлень, у зв’язку з цим, адміністрація почала виплачувати заробітну плати вчасно два рази на місяць, як це передбачено законодавство України. Після чого, С. Кальчик запропонував зняти з реєстрації перші вимоги найманих працівників, а саме: 
 – «Здійснювати виплату заробітної плати два рази на місяць, відповідно до вимог статті 115 КЗпП України». 
 Представники від найманих працівників підтвердили цю інформацію та погодилися із зняттям вимог та зазначили, що наймані працівники готові повністю підтримати подальші дії адміністрації підприємства для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) в цілому. 
 В результаті узгоджувальної зустрічі сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоди про вирішення перших вимог найманих працівників. 
 В. Демидюк, підводячи підсумки зустрічі, подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти зусиль для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

У ТОВ «Інвест Прайд» примирна комісія прийняла погоджене рішення

опубліковано 28 бер. 2019 р., 02:23 НСПП Волинь

 
11 березня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) примирна комісія продовжила роботу з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками відділів збуту готової продукції, складальників виробів із дерева та логістики товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Прайд» (далі – ТОВ «Інвест Прайд») та адміністрацією ТОВ «Інвест Прайд», засідання якої було розпочате 05 березня поточного року. 
 Участь у роботі примирної комісії взяли: роботодавець І. Грисюк, уповноважені представницьким органом найманих працівників В. Поліщук та С. Кравчук, заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. 
 Під час засідання представник Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту), завдання та функції примирної комісії, порядок прийняття рішень. Також, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання.
 Члени примирної комісії обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників, а саме: 
 1.Здійснювати виплату заробітної плати два рази на місяць,відповідно до вимог статті 115 КЗпП України; 
 2. Компенсувати витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту придбаних за власні кошти працівників відповідно до ст. 164 КЗпП України; 
 3. У разі роботи у вихідний день компенсацію проводити за згодою сторін, наданням іншого робочого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі згідно ст. 72 КЗпП України. 
 Керівник товариства ознайомив членів примирної комісії з пропозиціями щодо виконання вимог найманих працівників, надав інформацію про фінансовий стан та нові замовлення спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, які очікуються в найближчий термін. Також були надані відповідні підтверджуючі документи. 
 Представники від найманих працівників розглянувши пропозиції надані адміністрацією товариства одноголосно прийняли рішення про виконання всіх вимог найманих працівників відділів збуту готової продукції, складальників виробів із дерева та логістики в найближчий термін. 
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення засідання примирної комісії припинило свою роботу. 
 Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Відбулась узгоджувальна зустріч з головою представницького органу

опубліковано 27 лют. 2019 р., 00:28 НСПП Волинь

 


 25 лютого 2019 року у приміщенні відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась узгоджувальна зустріч із головою представницького органу найманих працівників відділу складальників виробів із дерева товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Прайд» (далі – ТОВ «Інвест Прайд»). 
 В ході зустрічі заступником начальника Відділення Ю. Сиротенком було роз’яснено порядок створення примирних органів з вирішення колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Зокрема, ознайомлено із завданнями та функціями примирної комісії, порядком проведення її засідань та прийняття рішень, а також з регламентом роботи примирної комісії. 
 Голова представницького органу М. Дмитрук проінформував представника Відділення, що на підприємстві відбуваються зустрічі з роботодавцем підприємства, під час яких обговорюються шляхи виконання вимог найманих працівників. В результаті таких зустрічей було домовлено із керівником підприємства І. Грисюком про подальшу тісну співпрацю з метою забезпечення конструктивного діалогу для вирішення вимог. 
 Також М. Дмитрук проінформував, що відповідно до наданих Відділенням зразків була підписана Угода про створення примирної комісії для вирішення колективного трудового спору (конфлікту). 
 По закінченні зустрічі Ю. Сиротенко наголосив на необхідності докласти зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Примирна комісія прийняла погоджене рішення

опубліковано 28 січ. 2019 р., 23:18 НСПП Волинь

 
10 січня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулись засідання примирних комісій по вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками відділів охоронників, водіїв, автослюсарів та паркувальників фізичної особи-підприємця Москалюк Ольги Сергіївни (далі – ФОП Москалюк О.) та ФОП Москалюк О. 
Участь у роботі примирних комісій взяв начальник Відділення Демидюк В., заступник начальника Сиротенко Ю., Москалюк О. та голови представницьких органів найманих працівників. 
 На початку засідань примирних комісій начальник Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Крім того, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання. 
 Сторони примирних комісій обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників. 
 Москалюк О. ознайомила членів примирних комісій з фінансовим станом та запевнила, що зі сторони підприємця вживатимуться всі необхідні заходи щодо виконання вимог найманих працівників. Також вона погодилась, що висунуті вимоги є обґрунтованими відповідно до норм чинного законодавства, зокрема статей 72 та 54 Кодексу законів про працю України. 
 Після дослідження всіх матеріалів сторони колективних трудових спорів (конфліктів) одноголосно прийняли рішення про задоволення всіх вимог найманих працівників відділів в найближчий час. 
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення примирні комісії припинили свою роботу. 
 Демидюк В. підсумовуючи, подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). 

Проведено узгоджувальну зустріч у ТОВ «Прайд-Інвест»

опубліковано 27 груд. 2018 р., 04:52 НСПП Волинь

 20 грудня 2018 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТОВ «Прайд-Інвест»), під час якої обговорено хід виконання вимог найманих працівників бригади штукатурів.
 В узгоджувальній зустрічі взяли участь: директор ТОВ «Прайд-Інвест» А. Самчук, представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, А. Ковальчук та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко.
 Директор товариства повідомив, що підприємство виграло тендер на будівництво нового об’єкту, в результаті чого планується покращення фінансового стану та збільшення обсягу роботи, що в свою чергу дасть можливість адміністрації задовольнити вимоги найманих працівників на початку наступного року. Крім того, роботодавець надав підтверджуючі документи щодо вищевказаного.
 Представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, зазначила, що даний тендер дасть можливість в найближчий термін зняти колективний трудовий спір (конфлікт) з реєстрації, як вирішений.
 По закінченню зустрічі директор підприємства та представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, ТОВ «Прайд-Інвест» подякували представнику Відділення за проведену роботу, зокрема, в налагодженні соціального діалогу між сторонами колективного трудового спору (конфлікту).

1-10 of 84