Сторони колективного трудового спору (конфлікту) ВТВК провели узгоджувальну зустріч

опубліковано 22 серп. 2017 р., 04:42 НСПП Волинь
 15 серпня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) Волинської торгово-виробничої корпорації (далі – ВТВК), під час якої розглянули хід виконання вимог найманих працівників, а саме: 
 - Виплачувати заробітну плату за час відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку, як це передбачено частиною першою статті 21 Закону України «Про відпустки». 
 - Забезпечити оплату праці в надурочні часи та у святкові і неробочі дні відповідно до статті 106; 107 КЗпП України. 
 Участь у зустрічі взяли: представник адміністрації ВТВК О. Сікора, голова органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, А. Лагода та начальник Відділення В. Демидюк. 
 Представник адміністрації підприємства поінформувала присутніх про те, що на даний час у корпорації покращився фінансовий стан в результаті збільшення обсягів виробництва, обігових коштів та освоєння нових ринків збуту продукції, що дасть можливість в найближчий термін задовольнити вищевказані вимоги найманих працівників. 
 Представник Відділення подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.
Comments