В результаті узгоджувальної зустрічі на ВТВ корпорації знято третю вимогу найманих працівників.

опубліковано 30 лист. 2017 р., 04:27 НСПП Волинь
28 листопада 2017 року відділенням Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) Волинської торгово-виробничої корпорації, під час якої розглянули хід виконання третьої вимоги найманих працівників. 
 Участь у зустрічі взяли: директор Волинської торгово-виробничої корпорації О. Махомед, голова органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, А. Лагода та завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко. 
 Директор Волинської торгово-виробничої корпорації поінформувала голову уповноваженого представницького органу про те, що адміністрація з 06.11.2017 року виконує третю вимогу найманий працівників, а саме, виплачує заробітну плату за час відпустки в терміни передбачені законодавством України. 
 Крім того, О. Махомед запропонувала зняти з реєстрації третю вимогу найманих працівників: 
 – «Виплачувати заробітну плату за час відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку, як це передбачено частинною першою статті 21 Закону України «Про відпустки». 
 Представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, підтвердив цю інформацію та погодився із зняттям даної вимоги. 
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду №3 про вирішення третьої вимоги найманих працівників. 
 Представник Відділення подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.
Comments