Засідання примирної комісії по вирішенню колективного трудового спору на ВАТ «Луцький картонно-руберойдовий комбінат»

опубліковано 8 лют. 2012 р., 04:00 НСПП Волинь
19 травня 2011 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулося засідання примирної комісії по вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками та генеральним директором ВАТ «Луцький картонно-руберойдовий комбінат».
    Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 18.04.2011 року № 098-р (реєстраційний номер 033-11/03-В) зареєстровано три вимоги найманих працівників:
    1. У зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати в державі, відповідно до пунктів 6.2; 6.4; 6.6 Колективного договору і пункту 4.1 Положення про оплату праці (яке є додатком № 6 до колективного договору), провести з 1 січня 2011 року перерахунок годинних, місячних тарифних ставок всім робітникам (з урахуванням міжрозрядних коефіцієнтів), а також посадових окладів всім службовцям, інженерно-технічним та керівним працівникам (з урахуванням міжпосадових співвідношень), як це передбачено додатками №7, №8.1, №8.2 Колективного договору;
    2. Привести наказ по підприємству № 421-А від 29.07.2010 року «Про оплату праці працівників картонно-паперового цеху» у відповідність до розділу 6 та Додатків 6; 7; 8.1; 8.2 Колективного договору, статті 97 Кодексу законів про працю України і статті 15 Закону України «Про оплату праці»;
    3. Забезпечити своєчасну видачу працівникам підприємства (згідно Переліку додаток №16 до Колективного договору) талонів на спецхарчування в еквіваленті 0,5 літра молока за денну зміну та 0,5літра молока за нічну зміну, незалежно від її тривалості у дні фактичної зайнятості, як передбачено пунктом 8.7 Колективного договору та статтею 7 Закону України «Про охорону праці».
    Крім сторін колективного трудового спору (по чотири представники від кожної із сторін) та представників Відділення в особі начальника Відділення О. Клімовича та заступника начальника – завідувача сектора правового забезпечення В. Демидюка, до роботи в примирній комісії, за клопотанням керівника органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників А. Миронюка, Відділенням було залучено фахівців органів виконавчої влади області та місцевого самоврядування. Від Волинської обласної державної адміністрації участь в комісії взяв головний державний експерт з умов праці відділу праці, трудових відносин, соціального партнерства та демографії головного управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Л. Кучма; від Луцької міської ради – начальник відділу праці управління економіки Т.Стефанюк.
    Перед початком засідання примирної комісії начальник Відділення О. Клімович роз’яснив присутнім про права та обов’язки сторін колективного трудового спору, порядок проведення примирних процедур та прийняття рішення по суті колективного трудового спору.
    Головуючим примирної комісії було обрано юрисконсульта ВАТ «Луцький картонно-руберойдовий комбінат» В. Проскуровського, секретарем – сушильника картонно-робної машини комбінату С.Дембіцького.
    Під час засідання примирної комісії сторони колективного трудового спору обговорили можливі шляхи вирішення зареєстрованих НСПП вимог найманих працівників. У зв’язку з тим, що потрібно більше часу для напрацювання та знаходження взаємоприйнятного для сторін рішення, учасники засідання одноголосно вирішили оголосити перерву в роботі примирної комісії для отримання додаткових матеріалів та роз’яснень. За цей час сторони колективного трудового спору повинні надати конкретні пропозиції та виробити рішення, що могли б задовольнити обидві сторони. Продовження засідання примирної комісії сторони колективного трудового спору запланували провести 01 червня 2011 року.
Comments