Засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору у ТзОВ «Мрія» міста Рожище Волинської області

опубліковано 25 черв. 2013 р., 01:19 НСПП Волинь
  
 
21 червня 2013 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулося засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками ТзОВ «Мрія» та ТзОВ «Мрія». Участь у засіданні взяв заступник начальника Відділення – завідувач сектора правового забезпечення В. Демидюк. Крім того, до роботи в примирній комісії був залучений керуючий справами Рожищенської районної ради А.Матвійчук, як представник від органів місцевого самоврядування.
    Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 06.06.2013 року № 093-р (реєстраційний номер 055-13/03-В) зареєстровано дві вимоги найманих працівників: 
    1. Виплачувати заробітну плату за час відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку, як це передбачено частиною першою статті 21 Закону України "Про відпустки" та частиною третьою статті 115 Кодексу Законів про працю України; 
    2. Забезпечити оплату праці в надурочні часи та у святкові і неробочі дні відповідно до статті 106; 107 Кодексу законів про працю України.
    Перед початком засідання примирної комісії В. Демидюк роз’яснив присутнім права та обов’язки сторін колективного трудового спору, порядок проведення примирних процедур та прийняття рішення по суті колективного трудового спору. 
    Головуючим примирної комісії обрано директора ТзОВ «Мрія» М. Вавренчука, секретарем – голову представницького органу А. Степанюка. 
    Під час засідання примирної комісії сторони колективного трудового спору обговорили можливі шляхи вирішення зареєстрованих НСПП вимог найманих працівників. 
    Зокрема, директор ТзОВ «Мрія» зазначив, що на даний час на підприємстві важкий фінансовий стан. Адміністрацією товариства вживаються всі заходи для своєчасної виплати заробітної плати за час відпустки та забезпечення оплати праці в надурочні часи та у святкові і неробочі дні. 
    Після дискусій та дослідження всіх матеріалів сторони колективного трудового спору одноголосно прийняли рішення про задоволення обох вимог найманих працівників та встановили термін їх виконання – до 21.07.2013 року. 
    У зв’язку з прийняттям погодженого рішення примирна комісія припинила свою роботу.
Comments