Досвід роботи


Представникам управління соціального захисту надано роз’яснення про порядок вступу у КТС (К)

опубліковано 28 лист. 2019 р., 23:04 НСПП Волинь

 
12 листопада 2019 року у відділенні НСПП у Волинській області (далі – Відділення) відбулась робоча зустріч із головою первинної профспілкової організації працівників управління соціального захисту населення А. Хітько та заступником начальника управління соціального захисту населення Н. Болда Маневицької райдержадміністрації через напружену ситуацію, яка склалася в колективі управління. 
 Зростання соціальної напруги в управлінні соціального захисту населення Маневицької райдержадміністрації відбулось у зв’язку з повідомленням про скорочення чисельності працівників. 
 В ході зустрічі було обговорено причини скорочення чисельності працівників управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Начальник Відділення В. Демидюк поінформував присутніх про порядок вступу у колективний трудовий спір (конфлікт) відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», ознайомив з порядком формування вимог найманих працівників та визначення їх представницького органу. 
 Голова первинної профспілкової організації працівників управління соціальної захисту населення Маневицької райдержадміністрації також письмово звернулася до Відділення (лист від 12.11.2019 № 14-01/02) за сприянням у вирішенні питань щодо врегулювання конфліктної ситуації та зменшення соціальної напруги. 
 Начальник відділення наголосив на необхідності тісної співпраці за для забезпечення конструктивного діалогу між сторонами соціально-трудових відносин для вирішення проблемних питань. Також досягнуто домовленості продовжити консультування представників у разі необхідності юридичного супроводу. 
 По закінченню зустрічі голова первинної профспілкової організації працівників управління соціальної захисту населення А. Хітько та заступник начальника управління соціального захисту населення Н. Болда подякували працівникам Відділення за проведену роз’яснювальну роботу. 
 Відділення постійно моніторить ситуацію на підприємстві, надаються роз’яснення та рекомендації в межах компетенції для стабілізації стану соціально-трудових відносин. 

Результати діяльності відділення НСПП у Волинській області за дев’ять місяців 2019 року

опубліковано 31 жовт. 2019 р., 05:16 НСПП Волинь

Упродовж дев’яти місяців 2019 року діяльність відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу в області. 
 У звітному періоді Відділення сприяло вирішенню 26 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 210 найманих працівників, висунуто 60 вимог щодо невиконання вимог законодавства про працю. З метою сприяння вирішення КТС (К) проведено 24 засідання примирних комісій та 69 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 10 КТС (К) та задоволено 22 вимоги найманих працівників. 
 Упродовж дев’яти місяців 2019 року з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) Відділенням взято на облік 33 конфліктні ситуації на 33-х підприємствах. З врахуванням 2-х підприємств, де конфліктні ситуації залишались неврегульованими на початок року, Відділення сприяло врегулюванню 35 конфліктних ситуацій на 35 підприємствах, де зайнято 5856 працівників. 
 За звітний період врегульовано 23 розбіжності щодо невиконання вимог законодавства про працю, або 65,7% до загальної кількості. За цей період погашено 17,9 млн. грн. заборгованості (51,9% загальної суми, що стала основною причиною виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин –34,5 млн. грн.). 
 В розрізі видів економічної діяльності конфліктні ситуації, що перебували на обліку Відділення, розподілилися наступним чином: 
 - промисловість – 11 (31,4% від загальної кількості), у т.ч. 6 – добувна, 4 – переробна; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 1; 
 - будівництво – 5 (14,3%); 
 - транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 6 (17,1%); 
- професійна, наукова та технічна діяльність – 3 (8,5%); 
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 1 (2,9%); 
- освіта 8 (22,9%); 
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 1 (2,9%). 
 Проведено 60 узгоджувальних зустрічей з адміністраціями та трудовими колективами підприємств, установ, організацій, стан СТВ яких перебуває на обліку ЗКТС (К). Також взято участь у 9 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. 
 Основними причинами ускладнення стану СТВ між сторонами соціального діалогу залишалась наявна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати. 
 Відділенням за звітний період розглянуто 228 звернень від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян, якими було порушено 234 питання. 
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) 27 та 32 інформації про діяльність Відділення. За звітний період проведено 3 «круглих столи», 3 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ, 1 навчально-практичний семінар. Працівниками Відділення здійснено 29 виступів на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати, також прочитано 2 лекції. 
 Для реалізації своїх завдань і функцій Відділення у своїй діяльності співпрацює з 9 арбітрами НСПП, 5 посередниками, в області на громадських засадах діють 18 інформаційно-консультаційних центрів НСПП. 
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

Співпраця відділення НСПП у Волинській області із Головним управлінням статистики області

опубліковано 27 вер. 2019 р., 04:21 НСПП Волинь

 
19 вересня 2019 року заступник начальника відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) Ю. Сиротенко взяв участь у семінарі, який відбувся у Головному управлінні статистики у Волинській області. 
 На порядку денному розглянули питання: 
 1. Формування основних показників визначення реальної заробітної плати (доповідач – заступник начальника відділу аналізу даних демографічної та соціальної політики Головного управління статистики у Волинській області А. Захарчук); 
 2. Статистична інформація щодо оплати праці та соціально-трудових відносин населення (доповідач – начальник відділу аналізу даних демографічної та соціальної політики Головного управління статистики у Волинській області Н. Берегович). 
 Крім того, під час семінару учасники обговорили питання оплати праці, зокрема проблеми несвоєчасної або неповної виплати заробітної плати в області. 
 З цього питання виступив заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко. Він наголосив, що наявна заборгованість із виплати заробітної плати лишається однією з головних причин виникнення конфліктних ситуацій у колективах підприємств, установ та організацій області. За його словами, на кожному з підприємств, де Відділення здійснює заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) заробітна плата не виплачується або виплачується не в повному обсязі. Ю. Сиротенко зазначив, що посилена увага Відділення приділяється пошуку шляхів врегулювання розбіжностей соціально - трудових відносин правовим шляхом із застосуванням примирно-переговорних процедур в рамках діючого законодавства та Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Учасників семінару було поінформовано про стан соціально-трудових відносин в області. 
 По завершенню свого виступу Ю. Сиротенко подякував керівництву Головного управління статистики за запрошення взяти участь у семінарі та зазначив, що співпраця Відділення з управлінням дає змогу на основі аналізу статистичних даних попередити випадки виникнення колективних трудових спорів.

Відбулась робоча зустріч з Регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області

опубліковано 30 лип. 2019 р., 06:03 НСПП Волинь

 
 25 липня 2019 року начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області В. Демидюку рамках робочої зустрічі обговорив з Регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Л. Сітовською питання співпраці у напрямку забезпечення стабільності стану соціально-трудових відносин в області та підписання в подальшому Меморандуму про співробітництво. 
 У ході зустрічі обговорено питання співпраці щодо здійснення моніторингу, аналізу та обміну інформацією за дотриманням положень законодавства про працю, зокрема своєчасності виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій та створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов. 
 Піднімалось питання про проведення спільних правових та організаційних заходів щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу в області. 
 За підсумками зустрічі було досягнуто домовленості про проведення спільних заходів спрямованих на підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин (найманих працівників, їх організацій та роботодавців), забезпечення їх конституційного права знати свої права та обов’язки.  Крім того, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області В. Демидюк наголосив на необхідності напрацювання напрямів роботи для подальшої співпраці та підписання в майбутньому Меморандуму.

На Волині проведено засідання Робочої групи з питань удосконалення нормативно-правових актів НСПП

опубліковано 18 лип. 2019 р., 00:20 НСПП Волинь

 

 29-30 травня 2019 року у місті Луцьку під керівництвом Голови Національної служби посередництва і примирення О.Окіса відбулось засідання Робочої групи з питань удосконалення нормативно-правових актів Національної служби посередництва і примирення.
 У засіданні взяли участь: голова Робочої групи – заступник Голови НСПП С. Гербеда та члени Робочої групи: начальник відділу правового забезпечення НСПП О. Акімов, начальник відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП О. Скуратовська та начальники відділень НСПП в областях –В. Демидюк (Волинська), О. Крайносвіт (Кіровоградська), Г. Оршак (Львівська),О. Євченко (Миколаївська), Н. Шершньова (Тернопільська), С. Лайков (Харківська),В. Бойко (Херсонська), Т. Бабич (Хмельницька).
 Крім того, у заході взяли участь: радник Голови НСПП М. Красько, начальник відділення НСПП в Житомирській області С. Лісневський та начальник відділення НСПП в Рівненській області Т. Фокіна.
 Відкриваючи захід, зі вступним словом до учасників засідання звернувся Голова НСПП О. Окіс, який підкреслив важливість проведення подібних заходів та побажав плідної конструктивної праці в обговоренні представлених нормативно-правових актів НСПП.
 Згідно з порядком денним, на засіданні основна увага була зосереджена на обговоренні положень НСПП "Про порядок здійснення Національною службою посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)" та "Про порядок підготовки, підвищення кваліфікації арбітрів та незалежних посередників НСПП".
 У межах заходу члени Робочої групи заслухали виступ заступника Голови НСПП,голови Робочої групи С. Гербеди щодо основних концептуальних підходів в питанні удосконалення Положення НСПП "Про порядок здійснення Національною службою посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)".
Начальник відділу правового забезпечення НСПП О. Акімов надав узагальнену інформацію пропозицій Робочої групи щодо удосконалення Положення НСПП "Про порядок підготовки, підвищення кваліфікації арбітрів та незалежних посередників НСПП".
 Члени Робочої групи обговорили низку питань щодо доопрацювання зазначених нормативно-правових актів НСПП та подальшого їх впровадження як на рівні центрального апарату, та і на рівні територіальних підрозділів.
 О. Скуратовська, начальник відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, доповіла про окремі аспекти діяльності відділень НСПП в областях, зокрема, щодо стану ведення офіційних веб-сайтів у мережі Інтернет. Також, було обговорено та узагальнено пропозиції щодо удосконалення Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності НСПП.
 Наприкінці засідання було визначено основні пріоритетні напрями діяльності Робочої групи на поточний рік.
   

Відбулась робоча зустріч з головою первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська»

опубліковано 18 лип. 2019 р., 00:16 НСПП Волинь

 
03 липня 2018 року у відділенні НСПП у Волинській області відбулась робоча зустріч з головою первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» (далі – ППО НПГУ ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська») В. Прадідом. 
 Причиною зустрічі стало ускладнення стану соціально-трудових відносин на ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» через заборгованість із виплати заробітної плати, внаслідок чого з 02 липня наймані працівники розпочали акцію протесту на підприємстві. 
 В ході зустрічі було обговорено причини виникнення заборгованості із заробітної плати та можливі шляхи вирішення питання в правовому полі. Начальник Відділення поінформував голову ППО НПГУ ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» про порядок вступу у колективний трудовий спір (конфлікт) відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», ознайомив з порядком формування вимог найманих працівників та визначення їх представницького органу. 
 Голові ППО НПГУ ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» надано зразки документів щодо порядку вступу у колективний трудовий спір відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та роз’яснено правомірність проведення акцій протесту відповідно до ст.42 Гірничого закону України. 
 По закінченню зустрічі голова профспілки подякував працівникам відділення НСПП у Волинській області за проведену роз’яснювальну роботу та домовились про подальшу тісну співпрацю з метою забезпечення конструктивного діалогу між сторонами соціально-трудових відносин підприємства для вирішення проблемних питань. Також було досягнуто домовленості продовжити консультування ППО НПГУ ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» у разі необхідності юридичного супроводу. 
 Відділення постійно моніторить ситуацію на підприємстві, надаються рекомендації в межах компетенції. 

Співпраця відділення НСПП у Волинській області з Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки

опубліковано 18 лип. 2019 р., 00:14 НСПП Волинь

 
 30 травня 2017 року начальник відділення НСПП у Волинській області Демидюк В.М. провів робочу зустріч з заступником декана юридичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Демчуком А.М. з метою обговорення можливості проведення на базі вищого навчального закладу навчального семінару щодо вивчення досвіду вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) у Польщі відповідно до Плану роботи Національної служби посередництва і примирення на 2017 рік, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 29.12.2016 № 168. 
 Начальник відділення НСПП у Волинській області роз’яснив, що проведення навчального семінару дасть можливість напрацювати пропозиції щодо подальшої адаптації національного законодавства про вирішення трудових спорів (конфліктів) до стандартів Міжнародної організації праці та Європейського союзу. Необхідність вдосконалення порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) виникає на фоні зниження соціальних гарантій, масових порушень трудового законодавства, невідповідності нормативно-правової бази нинішнім суспільним відносинам. 
 Декан юридичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки висловив зацікавленість у проведенні семінару та подякував представнику служби за запропоновану співпрацю. 
 Під час зустрічі сторони обговорили організаційні питання, обмінялись кожен своїм баченням проведення семінару. Було домовлено вивчити можливість залучення до робочих зустрічей з підготовки до наукового семінару представників від польської сторони.

Спільна робота відділення НСПП у Волинській області та органів виконавчої влади області у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту)

опубліковано 18 лип. 2019 р., 00:11 НСПП Волинь

 
 23 березня 2017 року начальник відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) В. Демидюк взяв участь у засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат Волинської обласної державної адміністрації (далі – Комісія). Засідання провела заступник голови облдержадміністрації С. Мишковець.
 За ініціативи Відділення на комісію було винесено питання «Про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на державному підприємстві «Луцький комбінат хлібопродуктів №2». Вжиття заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати найманим працівникам». 
 Також на порядку денному розглянули питання: «Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області станом на 1 березня 2017 року»; «Про проведену роботу з питань погашення заборгованості із заробітної плати на державному підприємстві «Луцький комбінат хлібопродуктів №2». 
 Заступник голови облдержадміністрації С.Мишковець поінформувала, що за статистичними даними станом на 01.03.2017 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в області становила 6720,7 тис. гривень, в порівняні до попереднього місяця вона зменшилась і становила 4865,3 тис. гривень. У структурі загального боргу 4566,0 тис. грн. або 67,9 % становила заборгованість на економічно активних підприємствах. Значна сума заборгованості із заробітної плати припадає на акціонерні товариства, філії (інші відокремлені підрозділи та організаційно правові форми) та становила 4371,3 тис. грн. або 95,7 відсотка економічно активних підприємств. 
 С. Мишковець поінформувала членів Комісії, що протягом 2017 року проведено 18 засідань Комісій на рівні області, районів та міст обласного значення, під час яких заслухано пояснення 14 керівників підприємств-боржників. 
 Начальник Відділення В. Демидюк виступив з питання про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на державному підприємстві «Луцький комбінат хлібопродуктів №2». Він поінформував присутніх, що 16 лютого 2017 року Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) зареєстрований колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» та адміністрацією ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» (реєстраційний номер 019-17/03-В). Зареєстровано одну вимогу найманих працівників: 
 Погасити заборгованість із заробітної плати за липень 2016 року – по січень 2017 року. 
 10 березня поточного року за сприяння відділення НСПП у Волинській області відбулось перше засідання примирної комісії з вирішення даного колективного трудового спору (конфлікту). Крім сторін колективного трудового спору, участь в примирних процедурах в якості експертів взяли представники органів виконавчої влади. 
 Під час засідання примирної комісії директором комбінату було проінформовано, що соціальна напруга у колективі спричинена існуючою заборгованістю із заробітної плати, яка виникла через неналежне проведення розрахунків з боку Державного агентства резерву України за послуги зберігання державного резерву зерна. 
 За домовленістю членів примирної комісії 20.03.2017 року до відділення НСПП у Волинській області звернувся директор ДП «Луцький КХП №2» за сприянням у вирішенні проблеми заборгованості із виплати заробітної плати. 
 З метою сприяння вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) Відділення НСПП у Волинській області звернулось до НСПП для направлення листів: 
 - до Державного агентства резерву України для прискорення погашення заборгованості перед ДП «Луцький КХП №2» за послуги зберігання державного резерву зерна; 
 - до Міністерства аграрної політики та продовольства України з приводу вивчення можливості реструктуризації кредиторської заборгованості та приєднання комбінату до ПАТ «Аграрний фонд». 
 За результатами роботи тимчасової комісії членами комісії, з метою сприяння вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) на ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» було прийнято рішення про направлення протоколу до тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при Міністерстві соціальної політики України. 

Відділенням НСПП у Волинській області підведено підсумки роботи за 2016 рік

опубліковано 18 лип. 2019 р., 00:07 НСПП Волинь

 
23 грудня 2016 року начальник відділення НСПП у Волинській області В. Демидюк взяв участь у засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат Волинської обласної державної адміністрації. 
 Засідання провів заступник голови облдержадміністрації С. Кошарук. 
 На порядку денному розглянули питання: 1. Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області станом на 1 грудня 2016 року; 2. Про стан погашення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України в області; 3. Про підсумки роботи відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області за 2016 рік. 
 Заступник голови облдержадміністрації С.Кошарук поінформував, що за статистичними даними станом на 01.12.2016 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в області в порівняні до попереднього місяця зросла на 971,1 тис. і становила 13490,7 тис. гривень. У структурі загального боргу 11454,4 тис.грн. або 85 % становила заборгованість на економічно активних підприємствах. 
 Значна сума заборгованості із заробітної плати (9584,8 тис. грн., або 83,6 відсотків економічно активних підприємств) припадає на підприємства вугільної галузі, а саме на ДП «Волиньвугілля». Начальник Відділення В.Демидюк проінформував учасників комісії, що на підприємствах вугільної галузі проводиться моніторинг стану соціально-трудових відносин, надаються консультації та ведеться роз’яснювальна робота щодо вирішення проблемного питання у відповідності до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 
 З третього питання порядку денного виступив начальник відділення НСПП у Волинській області В. Демидюк. Він поінформував присутніх про результати роботи відділення за 2016 рік. В. Демидюк зазначив, що протягом року відділенням здійснювався комплекс заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та зняття соціальної напруги в колективах 34 підприємств, установ та організацій області, де зайняті 8902 працівники. Майже 98% чинників дестабілізації – заборгованість із заробітної плати. В результаті задіяних заходів 32 чинники дестабілізації врегульовано. Погашено заборгованість із заробітної плати на суму більше 34,9 млн грн. 
 У 2016 році Відділення сприяло вирішенню 5 колективних трудових спорів (конфліктів): один з них знято з реєстрації, як вирішений (на Луцькому підприємстві електротранспорту), 4 – знаходяться в стадії вирішення. Крім того, в реєстрації одного колективного трудового спору (конфлікту) було відмовлено, у зв’язку з тим, що висунуті вимоги не були предметом спору. Загалом, за звітний період за сприяння відділення вирішено сім вимог найманих працівників, проведено шість примирних процедур та одинадцять узгоджувальних зустрічей. 
 Під час свого виступу В. Демидюк відмітив, що 2016 рік був дуже напруженим, спостерігалось збільшення рівня конфліктності, зростання соціальної напруги в колективах підприємств, установ та організацій області. В області відбулось 14 акцій соціального протесту, в яких взяли участь 1360 осіб. Основною вимогою найманих працівників було погашення заборгованості із заробітної плати та її підвищення. Найбільше до акцій протесту вдавались наймані працівники професійно-технічної освіти та вугільної галузі шляхом перекриття доріг державного значення, пікетування, й навіть голодування. 
 Також начальник відділення НСПП у Волинській області повідомив, що у 2016 році, у зв’язку з закінченням 5 річного терміну дії Свідоцтва про визнання суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців репрезентативними, повторне підтвердження репрезентативності пройшли: Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців; Федерація профспілок області, обласні профспілки працівників державних установ, працівників культури та соціальної сфери. 
 На закінчення виступу В.Демидюк подякував всім за увагу та наголосив, що відділення НСПП у Волинській області й надалі сприятиме поліпшенню стану соціально-трудових відносин та запобігатиме виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах та організаціях області. 

Спільними діями відділення НСПП у Волинській області та органів місцевого самоврядування вирішено колективний трудовий спір (конфлікт) на Луцькому підприємстві електротранспорту

опубліковано 18 лип. 2019 р., 00:03 НСПП Волинь

 
03 серпня 2016 року начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) В.Демидюк зустрівся із заступником Луцького міського голови С.Григоренком з метою обговорення стану соціально-трудових відносин на Луцькому підприємстві електротранспорту. 
 Начальник Відділення повідомив, що Розпорядженням НСПП від 28 липня 2016 року № 229-р знято з реєстрації колективний трудовий спір між найманими працівниками Служби перевезень Луцького підприємства електротранспорту та Луцьким підприємством електротранспорту (далі – ЛПЕ), як вирішений. Він підкреслив, що завдяки спільним діям Відділення та органів місцевого самоврядування на даний час врегульовані всі питання та вимоги найманих працівників на ЛПЕ. 
 Заступник міського голови, в свою чергу, поінформував, що з бюджету міста виділили 2,5 млн. грн. на капітальний ремонт виробничих приміщень підприємства електротранспорту, що значно покращить умови праці найманих працівників. На даний час на підприємстві ремонтуються приміщення мийки, ремзони, оновлюється покрівля адмінприміщення, міняються вікна. Всі роботи планують завершити до Дня Незалежності. Також передбачено півмільйона на оновлення статутного фонду, кошти вже теж почали освоювати. 
 Крім того, депутати міської ради підтримали Програму розвитку Луцького підприємства електротранспорту на 2016-2020 роки, яка передбачає оптимізацію збору виручки з пасажирів, капітальний ремонт тролейбусів (який не був закладений у вартість квитка), закупівлю нового електротранспорту та ремонт контактної мережі, що у місті зношена на 70%, оптимізацію кількості пасажирів на зупинках та покращення послуг, обліковуючи пільговиків та платних пасажирів. Програмою враховано, досвід польських міст Варшави, Кракова та Любліна, а також українських Львова, Вінниці, Тернополя, Рівного та Києва. 
 С. Григоренко висловив готовність й надалі співпрацювати з Відділенням з метою запобігання виникнення конфліктних ситуацій на підприємствах міста, а також сприяти, відповідно до повноважень, у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). 
 По закінченню зустрічі начальник Відділення подякував заступнику міського голови за сприяння у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) на ЛПЕ та висловив сподівання на подальшу тісну співпрацю.

1-10 of 19