Виступ начальника відділення НСПП у Волинській області в ефірі Волинської обласної телерадіокомпанії

опубліковано 22 січ. 2013 р., 04:57 НСПП Волинь   [ оновлено 13 лют. 2013 р., 06:08 ]
   
7 грудня 2012 року начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області Олександр Дмитрович Клімович виступив в ефірі Волинської обласної державної телерадіокомпанії у програмі «Соціальні ініціативи Президента України» з метою популяризації роботи відділення. 
    О.Клімович відповів на запитання ведучої стосовно діяльності відділення НСПП у Волинській області. Зокрема, про основні завдання відділення та як працівники відділення можуть захистити права робітників та працедавців; тенденції соціально-трудових відносин на Волині; проблеми, з якими найчастіше звертаються до відділення волиняни; про ситуацію на Луцькому підприємстві електротранспорту; чи на всіх підприємствах області діють колективні договори і хто повинен бути зацікавлений у створенні такого документа – працівники чи керівники; якщо колдоговору немає, які санкції застосовуються до його керівників; чи профспілки долучаються до вирішення проблем працівників; чи діють в області профспілкові органи такі, якими б вони мали бути в ідеалі і чи відчуває себе працівник сьогодні захищеним. 
    Начальник відділення НСПП у Волинській області наголосив, що НСПП як постійно діючий незалежний державний орган є дієвим механізмом ефективного запобігання та врегулювання колективних трудових спорів, реалізації конституційних прав і гарантій людей. На його переконання, кожен працездатний громадянин повинен знати свої трудові права і вміти їх захищати. Проте, як показує практика, це далеко не так. Зазвичай захисту потребують наймані працівники. 
    О.Клімович зазначив, що аналіз соціально-трудових відносин в області показує, що на соціально-трудові відносини в колективах підприємств, установ та організацій області негативно впливає, в основному, такий конфліктогенний чинник, як заборгованість із виплати заробітної плати. 
    Найчастіше, за його словами, до відділення НСПП у Волинській області звертаються громадяни з питань, що стосуються порушень трудового законодавства. Піднімаються питання несвоєчасної виплати заробітної плати зі сторони працедавця; правового регулювання оплати праці, порядку отримання компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати, не задоволення рівнем заробітної плати, порядку надання матеріальної допомоги на оздоровлення, застосування режиму неповного робочого дня, втрата робочих місць, укладання колективного договору, виконання умов колективних договорів, а також порядку надання відпусток. В усіх випадках заявникам надано роз’яснення та рекомендації згідно з чинним законодавством. 
    Начальник відділення НСПП в області відмітив, що переважна більшість звернень надходить від громадян м.Луцька та міст обласного значення, оскільки саме тут зосереджується велика кількість зайнятого населення. Значно менше звертаються громадяни з районів та сіл області. О.Клімович наголосив, що практикується також здійснення прийому громадян з виїздом працівників відділення до інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення в містах обласного значення та районних центрах. Про це завчасно повідомляється в міських та районних засобах масової інформації. 
    Ведучу також цікавило чи вирішилось питання виплати заборгованості із заробітної плати на Луцькому підприємстві електротранспорту. О.Клімович розповів про стан вирішення колективного трудового спору на цьому підприємстві. 
    Начальник відділення відмітив, що в області спостерігається негативна тенденція до зменшення кількості укладених колективних договорів. Значна кількість підприємств колективних договорів немає. Особливо це стосується підприємств сфери малого та середнього бізнесу, які будують свої відносини з найманими працівниками без укладення колективних договорів. Незначною залишається чисельність працівників, охоплених колективними договорами, в установах, що займаються фінансовою діяльністю, в торгівлі, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном. 
    О.Клімович наголосив, що відділення НСПП, інформаційно-консультаційні центри в містах та районах області постійно проводять моніторинг щодо укладення колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях області, надають сторонам переговорного процесу консультативно-методичну допомогу, забезпечують в межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). 
    Щодо діяльності профспілок, на думку начальника відділення сучасні реалії майбуття вимагають від профспілок більш рішучих дій по захисту прав найманого працівника. Важливо, щоб повноваження, визначені Законом України про проф­спілки, були реалізовані в інтересах найманих працівників, що є однією з гарантій законності трудових правовідносин. 
    О. Клімович назвав найкращих профспілкових лідерів Волині, серед яких: Волинська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості; Волинська обласна профспілкова організація працівників агропромислового комплексу;Волинська обласна організація профспілки працівників освіти і науки. 
    По закінченню передачі начальник відділення НСПП у Волинській області О. Клімович наголосив на тому, що для зниження в майбутньому соціальної напруги в області, насамперед, необхідно постійно підвищувати рівень правової культури усіх сторін соціально-трудових відносин. Саме це є одним із пріоритетних завдань у роботі відділення
Comments