ВІДДІЛЕННЯ НСПП У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІВідділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області області (далі - відділення НСПП у Волинській області) - є відокремленим структурним підрозділом Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП) - постійно діючого державного органу, який сприяє врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) на території Волинської області.

У своїй діяльності відділення НСПП у Волинській області керується Конституцією України, Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну службу посередництва і примирення, наказами і розпорядженнями НСПП та Положенням про відділення НСПП у Волинській області.

Відділення очолює начальник, який має заступника, і складається зі спеціалістів з правової роботи, аналітично-інформаційної роботи та прогнозування

Відділення НСПП у Волинській області не є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


Основними завданнями відділення НСПП у Волинській області є:
1) сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

2) сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними;

3) здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

4) здійснення на територіальному рівні оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців;

5) забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових відносин у Волинській області;

6) підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.


Репрезентативність сторін соціального діалогу
Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» оцінка відповідності критеріям репрезентативності профспілок та їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань проводиться: на національному та галузевому рівнях - Національною службою посередництва і примирення (далі - НСПП); на територіальному рівні - відповідними відділеннями НСПП.

Підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років. Профспілки, їх організації та об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання, у тому числі новоутворені, мають право звертатися до НСПП та відповідних її відділень для оцінки відповідності критеріям репрезентативності за наявності для цього фактичних підстав, але не частіше одного разу на рік.

Список підсторінок