Положення

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З

N 12 від 12.01.2001

м.Київ

  Про затвердження Положення про відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 11 від 17.01.2002 )

У відповідності із пунктом 7 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 "Про утворення Національної служби посередництва і примирення", із змінами та доповненнями, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 "Питання Національної служби посередництва і примирення", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (додається).

2. Начальнику відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області забезпечити виконання завдань і функцій, передбачених затвердженим пунктом 1 цього наказу Положенням.

3. Контроль за дотриманням норм Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу, покласти на юридичний відділ Національної служби посередництва і примирення.

Голова Національної служби

посередництва і примирення В.М.РуденкоДодаток

до наказу Національної служби

посередництва і примирення

від 12 січня 2001 року N 12

Положення про відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області

1. Загальні положення

1.1. Відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі - Відділення) - структурний підрозділ Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП), який сприяє поліпшенню трудових відносин та здійснює запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), здійснює їх прогнозування та сприяє своєчасному їх вирішенню, здійснює посередництво для вирішення таких спорів (конфліктів) на території Волинської області.

1.2. У своїй діяльності Відділення керується Конституцією України, Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну службу посередництва і примирення, наказами і розпорядженнями НСПП та цим положенням.

1.3. До складу Відділення входять сектор правового забезпечення і сектор аналітично-інформаційної роботи та прогнозування.

1.4. Начальник Відділення призначається та звільняється з посади головою НСПП.

Керівні працівники Відділення призначаються і звільняються з посади головою НСПП за поданням начальника Відділення.

Інші працівники Відділення призначаються і звільняються з посади начальником Відділення.

1.5. Структура, чисельність працівників і штатний розпис Відділення затверджується головою НСПП.

1.6. Фінансування Відділення здійснюється НСПП за рахунок коштів Державного бюджету України.

1.7. Відділення є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.