Повноваження

Повноваження відділення НСПП у Волинській області:Відділення НСПП у Волинській має право:
1. брати участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його стадіях;
2. координувати в установленому порядку роботу трудового арбітражу, рекомендувати спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;
3. безоплатно отримувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців та їх об'єднань, сторін колективного трудового спору (конфлікту) інформацію, необхідну для використання під час проведення примирних процедур;
4. попереджати сторони колективного трудового спору (конфлікту) про порушення ними вимог чинного законодавства та можливі наслідки таких порушень;
5. готувати і направляти органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, сторонам колективного трудового спору (конфлікту) рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), реалізація яких належить до їх компетенції;
6. в межах своїх повноважень готувати і давати відповіді на запити місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та на звернення громадян.