НОВИНИ

    
                        

Підсумки роботи відділення НСПП у Волинській області за 2017 рік

опубліковано 17 січ. 2018 р., 06:15 НСПП Волинь

 Упродовж 2017 року діяльність відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) була спрямована на виконання завдань, визначених законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні» та нормативно правовими актами НСПП. Відділенням здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення правового супроводу примирних процедур, здійснення посередництва у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів); прогнозування та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ та організацій області; підвищення рівня правових знань сторін соціально-трудових відносин; сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та організацій роботодавців.
 Виконання Відділенням зазначених заходів сприяло вирішенню вимог найманих працівників, зменшенню соціальної напруги, усуненню чинників дестабілізації, врегулюванню конфліктів правовим шляхом з метою реалізації конституційних прав та гарантій найманих працівників, забезпеченню соціальної стабільності в регіоні.
 Відділення з метою виконання завдань та функцій взаємодіє з обласною та районними державними адміністраціями, Волинською обласною радою, виконавчим комітетом Луцької міської ради, Федерацією профспілок області, обласними галузевими профспілковими організаціями, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців, керівниками та профспілковими представниками підприємств, установ та організацій області.
 Однією з головних причин дестабілізації відносин у трудових колективах підприємств, організацій та установ області лишається наявна заборгованість із виплати заробітної плати. Загальна сума заборгованості по області станом на 01.12.2017 становила 34,3 млн.грн, що дорівнює 3,1% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017 року. Недоотримали зароблене 3,6 тис. працівників, зайнятих на економічно активних підприємствах області, або 2,1% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 8879 грн.
 Протягом 2017 року Відділення сприяло вирішенню 8 колективних трудових спорів (конфліктів), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 257 найманих працівників 6 підприємств. У цих колективних трудових спорах (конфліктах) найманими працівниками було висунуто 18 вимог, з яких 2 або 11,1% від загальної кількості щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень та 16 (88,9%) щодо невиконання вимог законодавства про працю.
 Упродовж 2017 року Відділенням проведено 139 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню, зокрема 131 узгоджувальну зустріч, 8 засідань примирних комісій.
 За сприяння Відділення у ході проведення примирних процедур було вирішено та знято з реєстрації 3 колективні трудові спори (конфлікти) та 8 вимог найманих працівників, з яких 2 (25,0%) щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, 6 (75,0%) – невиконання вимог законодавства про працю.
 За звітний період в результаті заходів здійснених Відділенням у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 12970,4 тис.грн. або 98,2% від загальної суми боргу, що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.
 Крім того, Відділення здійснювало заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) по 36 випадках ускладнення стану соціально-трудових відносин із загальною чисельністю працюючих – 6573, на 36 підприємствах.
 За сприяння Відділення протягом 2017 року врегульовано 33 випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин (або 91,7% від загальної кількості), 1 випадок (2,8%) знято з обліку в зв’язку з переростанням в КТС (К), в стадії ліквідації залишилось – 2 (5,6%), які стосуються невиконання вимог законодавства про працю.
 Осередками нестабільності між сторонами соціального діалогу були підприємства добувної промисловості, сфери житлово-комунального господарства, транспорту, будівельної галузі, заклади охорони здоров’я.
 З метою сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) працівники Відділення постійно беруть участь в засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. Протягом року взято участь у 12 засіданнях зазначених комісій, на яких заслухано 35 керівників підприємств області. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на цих підприємствах склала 13285,2 тис. грн.
 Відділення здійснювало моніторинг акцій соціального протесту, надавало роз’яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей та спрямовувало конфліктні ситуації в правове поле.
 Упродовж 2017 року найманими працівниками проведено 12 акцій соціального протесту з вимогами: збереження робочих місць, погашення заборгованості із заробітної плати, порушення норм охорони праці. Упродовж звітного періоду Відділенням розглянуто 284 звернення від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян якими було порушено 297 питань.
 Інформація про діяльність та практичний досвід роботи Відділення висвітлюється на сайті (nspp.volyn.net). У 2017 році опубліковано 35 статей.
 За звітний період проведено 8 засідань Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів профспілок та організацій роботодавців, прийнято 4 рішення про визнання репрезентативними та видані Свідоцтва про підтвердження репрезентативності 4 суб’єктам сторін профспілок. Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

Інформація про прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у першому півріччі 2018 року

опубліковано 30 лист. 2017 р., 04:24 НСПП Волинь

 Відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» здійснює прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою моделювання можливих змін соціально-трудових відносин з урахуванням комплексу наявних об’єктивних та суб’єктивних причин, визначення ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), попередження акцій соціального протесту та вироблення пропозицій та рекомендацій для зацікавлених органів, установ, організацій в області з метою поліпшення стану соціально-трудових відносин, своєчасного усунення причин, що можуть призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).
 Відповідно до покладених завдань, Відділення підготувало Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у першому півріччі 2018 року.
 Системний моніторинг стану і динаміки соціально-трудових відносин у ряді галузей економіки та в трудових колективах, здійснений працівниками Відділення упродовж січня - листопада 2017 року, свідчить, що ступінь соціального напруження в колективах коливався в залежності від фінансово-економічного стану конкретних галузей, підприємств а також оперативності і дієвості реагування місцевих органів влади, власників підприємств (установ, організацій) на ускладнення стану соціально-трудових відносин.
 На підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів, куди входить добування кам’яного та бурого вугілля, спостерігається зниження індексу промислової продукції, що пов’язане із скороченням видобутку вугілля. Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах галузі станом на 01.10.2017 становила 12722,1 тис. грн. (з початку року збільшилася у 32 рази), у структурі боргу по області становить 46,1%. ДП «Волиньвугілля» (м. Нововолинськ) є найбільшим боржником із виплати заробітної плати по області.
 На діяльність підприємств добувної галузі впливають такі негативні чинники як зниження обсягів видобутку вугілля, висока собівартість виробленої продукції, недостатня державна підтримка діючих підприємств з видобутку вугілля, проблеми зі збутом продукції. Також однією з необхідних умов покращення техніко-економічних показників роботи шахт є їх технічне переоснащення, що дасть можливість підвищити навантаження на комплексно-механізовані вибої та забезпечить зростання продуктивності праці робітників з видобутку.
 Негативно впливати на соціально-економічний стан добувних підприємств області й погіршення стану соціально-трудових відносин можуть в першому півріччі 2018 року всі перелічені вище чинники (наслідком них є заборгованість із виплати заробітної плати.
 Упродовж першого півріччя 2018 року існує ймовірність ускладнення стану соціально-трудових відносин на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Серед підприємств галузі ДКП «Луцьктепло» перебуває у важкому фінансово-економічному стані через значні борги за пільги та субсидії, зменшення обігових коштів.На підприємстві із 24 рахунків, на які на підставі судових рішень накладено арешт, 22 залишаються заблокованими, що додатково ускладнює стан підприємства. У зв’язку з тим, що дестабілізаційні чинники залишаються неврегульованими, на ДКП «Луцьктепло» існує ймовірність загострення ситуації на даному підприємстві.
 На підприємствах житлово-комунального господарства області борги по відшкодуванню пільг і субсидій з державного бюджету, несвоєчасність розрахунків населення за надані послуги, скорочення обсягів виробництва, зменшення обігових коштів, невідповідність встановлених тарифів фактичним витратам підприємства залишаються основними причинами соціальної напруженості на окремих житлово-комунальних підприємствах області. Питання своєчасної виплати заробітної плати, колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин є нагальним для окремих підприємств, тому можливим залишається виникнення ускладнень з цієї сторони у першому півріччі 2018 року.
 Відділення НСПП в області, беручи до уваги Прогноз, у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією профспілок Волинської області, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців і надалі здійснюватиме заходи спрямовані на поліпшення соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), своєчасне врегулювання випадків дестабілізації між сторонами соціально-трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

В результаті узгоджувальної зустрічі на ВТВ корпорації знято третю вимогу найманих працівників.

опубліковано 30 лист. 2017 р., 04:21 НСПП Волинь

 28 листопада 2017 року відділенням Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) Волинської торгово-виробничої корпорації, під час якої розглянули хід виконання третьої вимоги найманих працівників.
 Участь у зустрічі взяли: директор Волинської торгово-виробничої корпорації О. Махомед, голова органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, А. Лагода та завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 Директор Волинської торгово-виробничої корпорації поінформувала голову уповноваженого представницького органу про те, що адміністрація з 06.11.2017 року виконує третю вимогу найманий працівників, а саме, виплачує заробітну плату за час відпустки в терміни передбачені законодавством України.
 Крім того, О. Махомед запропонувала зняти з реєстрації третю вимогу найманих працівників:
 – «Виплачувати заробітну плату за час відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку, як це передбачено частинною першою статті 21 Закону України «Про відпустки».
 Представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, підтвердив цю інформацію та погодився із зняттям даної вимоги.
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду №3 про вирішення третьої вимоги найманих працівників.
 Представник Відділення подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.

У Луцькій міській раді обговорили стан виплати заробітної плати на підприємствах міста

опубліковано 30 лист. 2017 р., 04:19 НСПП Волинь

 24листопада поточного року у Луцькій міській раді відбулась комісія з питань забезпечення своєчасності оплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати (далі – Комісія), участь у якій взяв завідувач сектора правого забезпечення відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) Ю. Сиротенко.
 Комісія відбулась під головуванням начальника відділу праці департаменту економічної політики Луцької міської ради І. Савчук.
 Присутні розглянули питання:
 - про стан своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах міста;
 - про рівень оплати праці найманих працівників міста.
 Розпочинаючи Комісію І. Савчук повідомила, що за даними моніторингу стану виплати заробітної плати станом на 01.11.2017 сума заборгованості із виплати заробітної плати на 4-х економічно активних підприємствах міста становила 8 784,6 тис. грн. У порівнянні з попереднім місяцем на економічно активних підприємствах сума невиплаченої вчасно заробітної плати зросла (7449,5 тис. грн. на 01.10.2017 року). Це відбулось внаслідок збільшення боргу із оплати праці на ДКП «Луцьктепло» та у ПАТ «Електротермометрія».
 Завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко поінформував членів Комісії, що Відділенням здійснюється комплекс заходів на цих підприємствах з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту).Зокрема, працівниками Відділення проводиться моніторинг стану соціально-трудових відносин, надаються консультації та рекомендації відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
 З метою встановлення причин існування заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах міста й з’ясування усіх можливих шляхів виходу з ситуації на засідання було запрошено керівників підприємств-боржників. Роботодавці надали членам комісії графіки погашення заборгованості з виплати заробітної плати, де планується повне погашення боргу до кінця поточного року.

На Волині відзначили 19-ту річницю з дня утворення НСПП

опубліковано 21 лист. 2017 р., 04:40 НСПП Волинь

 
17 листопада 2017 року у відділенні Національної служби посередництва та примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась нарада з нагоди 19-ї річниці утворення Національної служби посередництва і примирення.
 На нараду були запрошені арбітри та посередники НСПП, а також виконавчий директор Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців А. Сохацький, заступник директора департаменту – начальник управління з питань захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та соціальних послуг департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації О. Комар, начальник відділу праці департаменту економічної політики Луцької міської ради І. Cавчук та перший заступник начальника Головного управління статистики у Волинській області Л. Баранюк.
 До присутніх звернувся начальник Відділення В.Демидюк. Він зачитав привітання Голови НСПП О. Окіса та від себе особисто привітав запрошених з річницею утворення НСПП. Зокрема, зазначив, що за роки свого існування Служба довела, що є дієвим механізмом ефективного запобігання та врегулювання трудових спорів, зниження соціальної напруги в колективах підприємств, установ та організацій.
 Начальник Відділення коротко поінформував про діяльність Відділення за 10 місяців поточного року. На Волині 2017 рік видався дуже напруженим. Спостерігається збільшення рівня конфліктності, зростання соціальної напруги в колективах підприємств, установ та організацій області.
 За цей період було проведено 10 акцій соціального протесту, в яких взяли участь 950 осіб. Основною вимогою найманих працівників було погашення заборгованості із заробітної плати.
 Протягом 10 місяців 2017 року здійснювався комплекс заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на 34 підприємствах, в установах, організаціях області, де зайнято 6530 працівників.
 Майже 97% всіх чинників дестабілізації – заборгованість із заробітної плати.
 В результаті задіяних заходів 21 чинник дестабілізації врегульовано. Погашено заборгованість із заробітної плати на суму більше 14,2 млн. грн.
 Один випадок дестабілізації стану соціально-трудових відносин переріс в колективний трудовий спір (конфлікт) – на Державному підприємстві «Луцький комбінат хлібопродуктів №2». Станом на 1 листопада на обліку Відділення перебуває 12 підприємств.
 Протягом 10 місяців Відділення сприяло вирішенню 8 колективних трудових спорів (конфліктів). На сьогоднішній день 3 з них знято з реєстрації, як вирішені, 5 КТС(к) знаходяться в стадії вирішення.
 Загалом, вдалось:
 - вирішити 7 вимог найманих працівників;
 - проведено 8 примирних процедур та 36 узгоджувальних зустрічей.
 Також начальник Відділення В. Демидюк подякував першому заступнику начальника Головного управління статистики у Волинській області Л. Баранюк за тісну співпрацю, завдяки якій вдається оперативно опрацьовувати документи, що надходять для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.
 За 10 місяців 2017 року підтвердили свою репрезентативність:
 - Волинська обласна організація профспілки працівників освіти і науки;
 - Волинська обласна профспілкова організації агропромислового комплексу;
 - Волинська обласна організація профспілки охорони здоров’я;
 - Волинська обласна організація профспілки лісового господарства.
 Після того, як було поінформовано про роботу Відділення В. Демидюк вручив Почесні грамоти та Подяки деяким з колег. Почесною грамотою нагороджено: заступника директора департаменту – начальника управління з питань захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та соціальних послуг департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації О.Комар, першого заступника начальника Головного управління статистики у Волинській області Л. Баранюк та головного спеціаліста Відділення В. Овчарук;
Подякою: начальника відділу праці департаменту економічної політики Луцької міської ради І.Cавчук та виконуючого обов’язки заступника голови Волинської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки, посередника НСПП О. Матвіїшина.
.
 
В свою чергу запрошені соціальні партнери, представники виконавчої влади області та місцевого самоврядування подякували працівникам Відділення за роботу спрямовану на поліпшення соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективно-трудових спорів на Волині, попередження і врегулювання конфліктних ситуацій, здійснення посередництва і примирення при вирішенні цих спорів згідно вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 
 Підсумовуючи нараду В.Демидюк зазначив, що всі присутні працюють і повинні працювати на загальний результат – це стабілізація соціально-трудових відносин на Волині і саме основне у цій спільній роботі – бути об’єктивними при вирішенні трудових конфліктів, докладати максимум зусиль для недопущення виникнення конфліктів і трудових спорів

На Волині обговорили стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати

опубліковано 31 жовт. 2017 р., 07:08 НСПП Волинь

 30 жовтня 2017 року начальник відділення НСПП у Волинській області В. Демидюк взяв участь у засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат Волинської обласної державної адміністрації.
 Засідання провела директор департаменту соціального захисту Волинської обласної державної адміністрації населення О. Гобод.
 На порядку денному розглянули питання: 1. Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області станом на 1 жовтня 2017 року; 2. Про заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах м. Луцька. Вжиті заходи щодо зменшення боргу; 3. Про стан погашення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України в області; 4. Про проведену роботу та вжиття заходів в частині дотримання законодавства з дотриманням мінімальних гарантій в оплаті праці.
 Директор департаменту соціального захисту населення О. Гобод поінформувала, що за статистичними даними станом на 01.10.2017 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в області в порівняні до попереднього місяця зросла на 7421,1тис. і становила 27586,7 тис. гривень. У структурі загального боргу 24939,7 тис.грн. або 90,0 % становила заборгованість на економічно активних підприємствах, загальна їх кількість в області – 29. Найбільше таких підприємств в м. Луцьку – 6, м. Нововолинську – 5, м. Ковелі - 3 Іваничівському районі – 4.
 Значна сума заборгованості із заробітної плати (19710,0 тис. грн., або 79,0 відсотків економічно активних підприємств) припадає на акціонерні товариства, філії (інші відокремлені підрозділи та організаційно-правові форми). Серед найбільших боржників є підприємства вугільної галузі: ВП Шахта № 9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля», ВП шахта Бужанська ДП «Волиньвугілля». Під час дискусії начальник Відділення проінформував учасників комісії, що на цих підприємствах проводиться моніторинг стану соціально-трудових відносин, надаються консультації та ведеться роз’яснювальна робота щодо вирішення проблемних питань у відповідності до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Також В.Демидюк повідомив, що й надалі відділення сприятиме поліпшенню соціально-трудових відносин та запобігатиме виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах та організаціях області.
 По закінченню роботи тимчасової комісії О.Гобод повідомила, що на виконання доручення Прем’єр-міністра України В.Гройсмана від 28.08.2017 № 31971/5/1-17, з метою вжиття невідкладних заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам направлено листи головам райдержадміністрацій, міським головам щодо активізації роботи на місцях.
 Того ж дня у відділенні НСПП в області було проведено робочу нараду та ознайомлено працівників з результатами розглянутих на засіданні тимчасової комісії питань. Працівники відділення проаналізували ситуацію на підприємствах, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності з метою попередження випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) на ПНВП «Проект-Сервіс».

опубліковано 30 жовт. 2017 р., 01:15 НСПП Волинь

 25 жовтня 2017 року відділенням Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) приватного науково-виробничого підприємства «Проект-Сервіс» (далі – ПНВП «Проект-Сервіс»), під час якої розглянули хід виконання другої вимоги найманих працівників.
 Участь у зустрічі взяли: роботодавець ПНВП «Проект-Сервіс» В.Веселак, голова, органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників А. Жук та завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 Роботодавець підприємства поінформував голову уповноваженого представницького органу А. Жук про те, що адміністрацією було підготовлено наказ про скорочення тривалості роботи працівників на одну годину перед святковими днями. Вищевказаний наказом було ознайомлено найманих працівників підприємства та представницьких орган.
 У зв’язку з цим В. Веселак запропонував зняти з реєстрації другу вимогу найманих працівників, а саме:
 – «Відповідно до ст.53 КЗпП України напередодні святкових днів, тривалість роботи працівників скорочувати на одну годину».
 Представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, підтвердила цю інформацію та погодилася із зняттям даної вимоги.
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду № 1 про вирішення другої вимоги найманих працівників.
 Представник Відділення подякував всім присутнім за співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.

Результати роботи відділення НСПП у Волинській області за січень - вересень 2017 року

опубліковано 11 жовт. 2017 р., 04:39 НСПП Волинь

 Упродовж січня – вересня 2017 року в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно правовими актами НСПП, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу у Волинській області.
 Протягом звітного періоду Відділення сприяло вирішенню 8 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 257 найманих працівників 7 підприємств, а саме:
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Зустріч»;
 - Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Зоря»;
 - Приватного підприємства «Там Проект-Сервіс»;
 - Волинської торгово-виробничої корпорації;
 - Державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»;
 - Приватного науково-виробничого підприємства «Проект-Сервіс»;
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест».
 У зазначених КТС (К) найманими працівниками було висунуто 18 вимог, з яких 2 або 11,1% від загальної кількості стосуються виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень та 16 (88,9%) – невиконання вимог законодавства про працю.
 З метою невідкладного реагування на ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ), спеціалістами Відділення за звітний період було проведено 8 примирних комісій та 36 узгоджувальних зустрічей, спрямованих на сприяння вирішенню КТС (К).
 Крім того, у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи щодо запобігання виникненню КТС (К) по 30 випадках ускладнення стану СТВ із загальною чисельністю працюючих 6090 працівників на 30 підприємствах.
 За сприяння Відділення упродовж січня – вересня 2017 року врегульовано 19 випадків дестабілізації стану СТВ (або 63,3% від загальної кількості), 1 (3,3%) знято з обліку в зв’язку з переростанням КТС (К) в стадії ліквідації залишилось – 10 (33,3%), які стосувалися невиконання вимог законодавства про працю.
 Відділенням в ході здійснення заходів із запобігання виникненню КТС (К) за січень – вересень 2017 року проведено 51 узгоджувальну зустріч з учасниками СТВ. Поряд з цим, Відділенням взято участь у 9 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат.
 Протягом січня – вересня 2017 року Відділенням розглянуто 216 звернень від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян, якими було порушено 237 питань.
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення упродовж січня – вересня 2017 року проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Спеціалістами Відділення здійснено 1 виступ на телебаченні. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) відповідно 25 та 28 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено 2 «круглих столи», 3 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Працівниками Відділення здійснено 23 виступи на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати.
 Відділенням здійснювались також заходи щодо забезпечення реалізації Закону України «Про соціальний діалог в Україні», відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) сторін соціального діалогу. Відповідно до рішень Відділення упродовж січня – вересня 2017 року 4 суб’єкти сторін профспілок визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні.
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

У ТзОВ «Прайд-Інвест» працювала примирна комісія

опубліковано 28 вер. 2017 р., 00:47 НСПП Волинь

 27 вересня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулось чергове засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками бригади ізолювальників товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТзОВ «Прайд-Інвест») та адміністрацією ТзОВ «Прайд-Інвест», яке було розпочате 19 вересня поточного року.
 Участь у роботі примирної комісії взяв завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 Під час засідання представник Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Також, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання. 
 Члени примирної комісії обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників. Після розгляду всіх питань порядку денного дійшли згоди, що на наступне засідання примирної комісії, представник від роботодавця підготує пропозиції щодо виконання вимог найманих працівників.
 В результаті засідання сторона від адміністрації надала свої пропозиції щодо задоволення вимог. Представники від найманих працівників бригади ізолювальників ТзОВ «Прайд-Інвест» повідомили адміністрацію, що засідання потрібно перенести для того щоб вивчити та обговорити всі надані матеріали.
 Під час чергового засідання, сторони колективного трудового спору (конфлікту) одноголосно прийняли рішення про виконання всіх вимог найманих працівників в найближчий термін.
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення засідання примирної комісії припинило свою роботу.
 Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

За результатами узгоджувальної зустрічі на ТзОВ «Прайд-Інвест» знято першу вимогу найманих працівників бригади штукатурів

опубліковано 25 вер. 2017 р., 06:09 НСПП Волинь

 21 вересня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТзОВ «Прайд-Інвест»), під час якої розглянули хід виконання першої вимоги найманих працівників.
 Участь у зустрічі взяли: роботодавець ТзОВ «Прайд-Інвест» А. Самчук, голова органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників бригади штукатурів А. Ковальчук та завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 Роботодавець підприємства поінформував голову уповноваженого представницького органу про те, що на підприємстві покращився фінансовий стан, в результаті збільшення об’єму роботи, що дає нам можливість виплачувати заробітну плати вчасно два рази на місяць. Після чого А. Самчук запропонував зняти з реєстрації першу вимогу найманих працівників, а саме:
 – «Здійснювати виплату заробітної плати два рази на місяць, відповідно до вимог статті 115 КЗпП України».
 А. Ковальчук, підтвердила цю інформацію та погодилася із зняттям вищезазначеної вимоги.
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду № 1 про вирішення першої вимоги найманих працівників.
 Ю. Сиротенко підводячи підсумки зустрічі, подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

1-10 of 211