НОВИНИ

    
                        

На Волині обговорили стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати

опубліковано 31 жовт. 2017 р., 07:08 НСПП Волинь

 30 жовтня 2017 року начальник відділення НСПП у Волинській області В. Демидюк взяв участь у засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат Волинської обласної державної адміністрації.
 Засідання провела директор департаменту соціального захисту Волинської обласної державної адміністрації населення О. Гобод.
 На порядку денному розглянули питання: 1. Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області станом на 1 жовтня 2017 року; 2. Про заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах м. Луцька. Вжиті заходи щодо зменшення боргу; 3. Про стан погашення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України в області; 4. Про проведену роботу та вжиття заходів в частині дотримання законодавства з дотриманням мінімальних гарантій в оплаті праці.
 Директор департаменту соціального захисту населення О. Гобод поінформувала, що за статистичними даними станом на 01.10.2017 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в області в порівняні до попереднього місяця зросла на 7421,1тис. і становила 27586,7 тис. гривень. У структурі загального боргу 24939,7 тис.грн. або 90,0 % становила заборгованість на економічно активних підприємствах, загальна їх кількість в області – 29. Найбільше таких підприємств в м. Луцьку – 6, м. Нововолинську – 5, м. Ковелі - 3 Іваничівському районі – 4.
 Значна сума заборгованості із заробітної плати (19710,0 тис. грн., або 79,0 відсотків економічно активних підприємств) припадає на акціонерні товариства, філії (інші відокремлені підрозділи та організаційно-правові форми). Серед найбільших боржників є підприємства вугільної галузі: ВП Шахта № 9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля», ВП шахта Бужанська ДП «Волиньвугілля». Під час дискусії начальник Відділення проінформував учасників комісії, що на цих підприємствах проводиться моніторинг стану соціально-трудових відносин, надаються консультації та ведеться роз’яснювальна робота щодо вирішення проблемних питань у відповідності до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Також В.Демидюк повідомив, що й надалі відділення сприятиме поліпшенню соціально-трудових відносин та запобігатиме виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах та організаціях області.
 По закінченню роботи тимчасової комісії О.Гобод повідомила, що на виконання доручення Прем’єр-міністра України В.Гройсмана від 28.08.2017 № 31971/5/1-17, з метою вжиття невідкладних заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам направлено листи головам райдержадміністрацій, міським головам щодо активізації роботи на місцях.
 Того ж дня у відділенні НСПП в області було проведено робочу нараду та ознайомлено працівників з результатами розглянутих на засіданні тимчасової комісії питань. Працівники відділення проаналізували ситуацію на підприємствах, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності з метою попередження випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) на ПНВП «Проект-Сервіс».

опубліковано 30 жовт. 2017 р., 01:15 НСПП Волинь

 25 жовтня 2017 року відділенням Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) приватного науково-виробничого підприємства «Проект-Сервіс» (далі – ПНВП «Проект-Сервіс»), під час якої розглянули хід виконання другої вимоги найманих працівників.
 Участь у зустрічі взяли: роботодавець ПНВП «Проект-Сервіс» В.Веселак, голова, органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників А. Жук та завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 Роботодавець підприємства поінформував голову уповноваженого представницького органу А. Жук про те, що адміністрацією було підготовлено наказ про скорочення тривалості роботи працівників на одну годину перед святковими днями. Вищевказаний наказом було ознайомлено найманих працівників підприємства та представницьких орган.
 У зв’язку з цим В. Веселак запропонував зняти з реєстрації другу вимогу найманих працівників, а саме:
 – «Відповідно до ст.53 КЗпП України напередодні святкових днів, тривалість роботи працівників скорочувати на одну годину».
 Представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, підтвердила цю інформацію та погодилася із зняттям даної вимоги.
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду № 1 про вирішення другої вимоги найманих працівників.
 Представник Відділення подякував всім присутнім за співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.

Результати роботи відділення НСПП у Волинській області за січень - вересень 2017 року

опубліковано 11 жовт. 2017 р., 04:39 НСПП Волинь

 Упродовж січня – вересня 2017 року в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно правовими актами НСПП, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу у Волинській області.
 Протягом звітного періоду Відділення сприяло вирішенню 8 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 257 найманих працівників 7 підприємств, а саме:
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Зустріч»;
 - Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Зоря»;
 - Приватного підприємства «Там Проект-Сервіс»;
 - Волинської торгово-виробничої корпорації;
 - Державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»;
 - Приватного науково-виробничого підприємства «Проект-Сервіс»;
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест».
 У зазначених КТС (К) найманими працівниками було висунуто 18 вимог, з яких 2 або 11,1% від загальної кількості стосуються виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень та 16 (88,9%) – невиконання вимог законодавства про працю.
 З метою невідкладного реагування на ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ), спеціалістами Відділення за звітний період було проведено 8 примирних комісій та 36 узгоджувальних зустрічей, спрямованих на сприяння вирішенню КТС (К).
 Крім того, у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи щодо запобігання виникненню КТС (К) по 30 випадках ускладнення стану СТВ із загальною чисельністю працюючих 6090 працівників на 30 підприємствах.
 За сприяння Відділення упродовж січня – вересня 2017 року врегульовано 19 випадків дестабілізації стану СТВ (або 63,3% від загальної кількості), 1 (3,3%) знято з обліку в зв’язку з переростанням КТС (К) в стадії ліквідації залишилось – 10 (33,3%), які стосувалися невиконання вимог законодавства про працю.
 Відділенням в ході здійснення заходів із запобігання виникненню КТС (К) за січень – вересень 2017 року проведено 51 узгоджувальну зустріч з учасниками СТВ. Поряд з цим, Відділенням взято участь у 9 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат.
 Протягом січня – вересня 2017 року Відділенням розглянуто 216 звернень від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян, якими було порушено 237 питань.
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення упродовж січня – вересня 2017 року проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Спеціалістами Відділення здійснено 1 виступ на телебаченні. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) відповідно 25 та 28 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено 2 «круглих столи», 3 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Працівниками Відділення здійснено 23 виступи на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати.
 Відділенням здійснювались також заходи щодо забезпечення реалізації Закону України «Про соціальний діалог в Україні», відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) сторін соціального діалогу. Відповідно до рішень Відділення упродовж січня – вересня 2017 року 4 суб’єкти сторін профспілок визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні.
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

У ТзОВ «Прайд-Інвест» працювала примирна комісія

опубліковано 28 вер. 2017 р., 00:47 НСПП Волинь

 27 вересня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулось чергове засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками бригади ізолювальників товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТзОВ «Прайд-Інвест») та адміністрацією ТзОВ «Прайд-Інвест», яке було розпочате 19 вересня поточного року.
 Участь у роботі примирної комісії взяв завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 Під час засідання представник Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Також, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання. 
 Члени примирної комісії обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників. Після розгляду всіх питань порядку денного дійшли згоди, що на наступне засідання примирної комісії, представник від роботодавця підготує пропозиції щодо виконання вимог найманих працівників.
 В результаті засідання сторона від адміністрації надала свої пропозиції щодо задоволення вимог. Представники від найманих працівників бригади ізолювальників ТзОВ «Прайд-Інвест» повідомили адміністрацію, що засідання потрібно перенести для того щоб вивчити та обговорити всі надані матеріали.
 Під час чергового засідання, сторони колективного трудового спору (конфлікту) одноголосно прийняли рішення про виконання всіх вимог найманих працівників в найближчий термін.
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення засідання примирної комісії припинило свою роботу.
 Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

За результатами узгоджувальної зустрічі на ТзОВ «Прайд-Інвест» знято першу вимогу найманих працівників бригади штукатурів

опубліковано 25 вер. 2017 р., 06:09 НСПП Волинь

 21 вересня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТзОВ «Прайд-Інвест»), під час якої розглянули хід виконання першої вимоги найманих працівників.
 Участь у зустрічі взяли: роботодавець ТзОВ «Прайд-Інвест» А. Самчук, голова органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників бригади штукатурів А. Ковальчук та завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 Роботодавець підприємства поінформував голову уповноваженого представницького органу про те, що на підприємстві покращився фінансовий стан, в результаті збільшення об’єму роботи, що дає нам можливість виплачувати заробітну плати вчасно два рази на місяць. Після чого А. Самчук запропонував зняти з реєстрації першу вимогу найманих працівників, а саме:
 – «Здійснювати виплату заробітної плати два рази на місяць, відповідно до вимог статті 115 КЗпП України».
 А. Ковальчук, підтвердила цю інформацію та погодилася із зняттям вищезазначеної вимоги.
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду № 1 про вирішення першої вимоги найманих працівників.
 Ю. Сиротенко підводячи підсумки зустрічі, подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

У Луцькій міській раді проаналізували стан виплати заробітної плати

опубліковано 31 серп. 2017 р., 05:25 НСПП Волинь   [ оновлено 31 серп. 2017 р., 06:25 ]

 29 серпня поточного року у Луцькій міській раді відбулось засідання комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати та робочої групи з питань моніторингу заробітної плати найманих працівників суб’єктів господарювання, які діють на території міста (далі – Комісія), участь у якій взяв завідувач сектора правого забезпечення відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) Ю. Сиротенко.
 Комісія відбулась під головуванням начальника відділу праці департаменту економічної політики Луцької міської ради (далі – начальник відділу) І. Савчук. Присутні розглянули питання порядку денного:
 - Про стан своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах міста;
 - Про рівень оплати праці найманих працівників міста.
 Розпочинаючи Комісію І. Савчук повідомила, що за даними моніторингу стану виплати заробітної плати на 01.08.2017 року сума заборгованості із виплати заробітної плати на 6-ти економічно активних підприємствах міста становила 4 334,9 тис. грн.
 Представник Відділення поінформував, що на зазначених підприємствах здійснюється комплекс заходів з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту), роботодавцям направлено запити про причини ускладнення стану соціально-трудових відносин та можливі шляхи їх усунення.
 З метою встановлення причин існування заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах міста й з’ясування усіх можливих шляхів виходу з ситуації на засіданні було заслухано керівників підприємств-боржників.
 Того ж дня у Відділенні відбулась нарада, на якій проаналізовано інформацію, заслухану на комісії, з метою попередження в майбутньому випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Вирішено колективний трудовий спір (конфлікт) на ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2»

опубліковано 22 серп. 2017 р., 04:40 НСПП Волинь

 
 18 серпня 2017 року у відділенні Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась робоча зустріч із головою представницького органу найманих працівників державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2» (далі – ДП «Луцький КХП №2») А. Прокопчук. Зустріч провели з метою обговорення ходу виконання вимоги найманих працівників у колективному трудовому спорі (конфлікті) між найманими працівниками та адміністрацією ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2», зареєстрованого Розпорядженням НСПП від 16.02.2017 року № 030-р.
 Представник найманих працівників ДП «Луцький КХП №2» подякувала працівникам Відділення за сприяння у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) та поінформувала, що адміністрація підприємства виконала вимогу найманих працівників та погасила заборгованість із заробітної плати, яка стала предметом виникнення колективного трудового спору (конфлікту).
 Крім того, А. Прокопчук повідомила про те, що на засіданні представницького органу найманих працівників, яке відбулось 16 серпня цього року, було прийняте рішення про припинення колективного трудового спору (конфлікту) у зв’язку з його вирішенням.
 Начальник Відділення В.Демидюк відзначив позитивну роботу сторін колективного трудового спору (конфлікту), примирної комісії, в результаті чого вдалось вирішити колективний трудовий спір (конфлікт).
 На підставі рішення представницького органу найманих працівників ДП «Луцький КХП №2» Відділенням було підготовлене подання до НСПП про зняття з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту).

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) ВТВК провели узгоджувальну зустріч

опубліковано 22 серп. 2017 р., 04:34 НСПП Волинь   [ оновлено 22 серп. 2017 р., 04:35 ]

 15 серпня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) Волинської торгово-виробничої корпорації (далі – ВТВК), під час якої розглянули хід виконання вимог найманих працівників, а саме:
 - Виплачувати заробітну плату за час відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку, як це передбачено частиною першою статті 21 Закону України «Про відпустки».
 - Забезпечити оплату праці в надурочні часи та у святкові і неробочі дні відповідно до статті 106; 107 КЗпП України.
 Участь у зустрічі взяли: представник адміністрації ВТВК О. Сікора, голова органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, А. Лагода та начальник Відділення В. Демидюк.
 Представник адміністрації підприємства поінформувала присутніх про те, що на даний час у корпорації покращився фінансовий стан в результаті збільшення обсягів виробництва, обігових коштів та освоєння нових ринків збуту продукції, що дасть можливість в найближчий термін задовольнити вищевказані вимоги найманих працівників.
 Представник Відділення подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.

Проведено узгоджувальну зустріч з головою представницького органу ТзОВ «Прайд-Інвест»

опубліковано 27 лип. 2017 р., 01:03 НСПП Волинь

 
 25 липня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі - Відділення) відбулася узгоджувальна зустріч із головою представницького органу найманих працівників бригади штукатурів товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» А. Ковальчук, на якій розглянули хід виконання першої вимоги найманих працівників, а саме: «Здійснювати виплату заробітної плати два рази на місяць відповідно до вимог статті 115 КЗпП України».
 А. Ковальчук під час зустрічі повідомила про те, що на даний час в адміністрації підприємства покращився фінансовий стан, в результаті збільшення об’єму роботи, що в свою чергу дасть можливість в найближчий термін задовольнити вищевказану вимогу найманих працівників. Крім того зазначила, що адміністрація підприємства постійно інформує колектив про подальше вирішення колективного трудового спору (конфлікту).
 В.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко надав роз’яснення норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
 Після закінчення зустрічі голова представницького органу подякувала представнику Відділення за проведену узгоджувальну зустріч.

Узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) на ПП «Там Проект-Сервіс».

опубліковано 26 лип. 2017 р., 00:26 НСПП Волинь

 
 21 липня 2017 року відділенням Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) приватного підприємства «Там Проект-Сервіс» (далі – ПП «Там Проект-Сервіс»), під час якої розглянули хід виконання другої вимоги найманих працівників.
 Участь у зустрічі взяли: роботодавець ПП «Там Проект-Сервіс» А. Жига, голова, органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників Н. Стороженко та в.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко.
 Роботодавець підприємства поінформував голову уповноваженого представницького органу Н. Стороженко про те, що адміністрацією було підготовлено наказ про компенсацію у грошовій формі в подвійному розмірі у разі роботи найманих працівників у вихідний день.
 А. Жига запропонував зняти з реєстрації другу вимогу найманих працівників, а саме:
 – «Уразі роботи у вихідний день компенсацію поводити за згодою сторін, надання іншого робочого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі згідно ст.. 72 КЗпП України».
 Представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, підтвердила цю інформацію та погодилася із зняттям вищезазначеної вимоги.
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду № 2 про вирішення другої вимоги найманих працівників.
 Представник Відділення подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.

1-10 of 206