НОВИНИ

    
                        

У Луцькій міській раді проаналізували стан виплати заробітної плати

опубліковано 31 серп. 2017 р., 05:25 НСПП Волинь   [ оновлено 31 серп. 2017 р., 06:25 ]

 29 серпня поточного року у Луцькій міській раді відбулось засідання комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати та робочої групи з питань моніторингу заробітної плати найманих працівників суб’єктів господарювання, які діють на території міста (далі – Комісія), участь у якій взяв завідувач сектора правого забезпечення відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) Ю. Сиротенко.
 Комісія відбулась під головуванням начальника відділу праці департаменту економічної політики Луцької міської ради (далі – начальник відділу) І. Савчук. Присутні розглянули питання порядку денного:
 - Про стан своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах міста;
 - Про рівень оплати праці найманих працівників міста.
 Розпочинаючи Комісію І. Савчук повідомила, що за даними моніторингу стану виплати заробітної плати на 01.08.2017 року сума заборгованості із виплати заробітної плати на 6-ти економічно активних підприємствах міста становила 4 334,9 тис. грн.
 Представник Відділення поінформував, що на зазначених підприємствах здійснюється комплекс заходів з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту), роботодавцям направлено запити про причини ускладнення стану соціально-трудових відносин та можливі шляхи їх усунення.
 З метою встановлення причин існування заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах міста й з’ясування усіх можливих шляхів виходу з ситуації на засіданні було заслухано керівників підприємств-боржників.
 Того ж дня у Відділенні відбулась нарада, на якій проаналізовано інформацію, заслухану на комісії, з метою попередження в майбутньому випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Вирішено колективний трудовий спір (конфлікт) на ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2»

опубліковано 22 серп. 2017 р., 04:40 НСПП Волинь

 
 18 серпня 2017 року у відділенні Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась робоча зустріч із головою представницького органу найманих працівників державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2» (далі – ДП «Луцький КХП №2») А. Прокопчук. Зустріч провели з метою обговорення ходу виконання вимоги найманих працівників у колективному трудовому спорі (конфлікті) між найманими працівниками та адміністрацією ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2», зареєстрованого Розпорядженням НСПП від 16.02.2017 року № 030-р.
 Представник найманих працівників ДП «Луцький КХП №2» подякувала працівникам Відділення за сприяння у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) та поінформувала, що адміністрація підприємства виконала вимогу найманих працівників та погасила заборгованість із заробітної плати, яка стала предметом виникнення колективного трудового спору (конфлікту).
 Крім того, А. Прокопчук повідомила про те, що на засіданні представницького органу найманих працівників, яке відбулось 16 серпня цього року, було прийняте рішення про припинення колективного трудового спору (конфлікту) у зв’язку з його вирішенням.
 Начальник Відділення В.Демидюк відзначив позитивну роботу сторін колективного трудового спору (конфлікту), примирної комісії, в результаті чого вдалось вирішити колективний трудовий спір (конфлікт).
 На підставі рішення представницького органу найманих працівників ДП «Луцький КХП №2» Відділенням було підготовлене подання до НСПП про зняття з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту).

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) ВТВК провели узгоджувальну зустріч

опубліковано 22 серп. 2017 р., 04:34 НСПП Волинь   [ оновлено 22 серп. 2017 р., 04:35 ]

 15 серпня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулась узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) Волинської торгово-виробничої корпорації (далі – ВТВК), під час якої розглянули хід виконання вимог найманих працівників, а саме:
 - Виплачувати заробітну плату за час відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку, як це передбачено частиною першою статті 21 Закону України «Про відпустки».
 - Забезпечити оплату праці в надурочні часи та у святкові і неробочі дні відповідно до статті 106; 107 КЗпП України.
 Участь у зустрічі взяли: представник адміністрації ВТВК О. Сікора, голова органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, А. Лагода та начальник Відділення В. Демидюк.
 Представник адміністрації підприємства поінформувала присутніх про те, що на даний час у корпорації покращився фінансовий стан в результаті збільшення обсягів виробництва, обігових коштів та освоєння нових ринків збуту продукції, що дасть можливість в найближчий термін задовольнити вищевказані вимоги найманих працівників.
 Представник Відділення подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.

Проведено узгоджувальну зустріч з головою представницького органу ТзОВ «Прайд-Інвест»

опубліковано 27 лип. 2017 р., 01:03 НСПП Волинь

 
 25 липня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі - Відділення) відбулася узгоджувальна зустріч із головою представницького органу найманих працівників бригади штукатурів товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» А. Ковальчук, на якій розглянули хід виконання першої вимоги найманих працівників, а саме: «Здійснювати виплату заробітної плати два рази на місяць відповідно до вимог статті 115 КЗпП України».
 А. Ковальчук під час зустрічі повідомила про те, що на даний час в адміністрації підприємства покращився фінансовий стан, в результаті збільшення об’єму роботи, що в свою чергу дасть можливість в найближчий термін задовольнити вищевказану вимогу найманих працівників. Крім того зазначила, що адміністрація підприємства постійно інформує колектив про подальше вирішення колективного трудового спору (конфлікту).
 В.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко надав роз’яснення норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
 Після закінчення зустрічі голова представницького органу подякувала представнику Відділення за проведену узгоджувальну зустріч.

Узгоджувальна зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) на ПП «Там Проект-Сервіс».

опубліковано 26 лип. 2017 р., 00:26 НСПП Волинь

 
 21 липня 2017 року відділенням Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) приватного підприємства «Там Проект-Сервіс» (далі – ПП «Там Проект-Сервіс»), під час якої розглянули хід виконання другої вимоги найманих працівників.
 Участь у зустрічі взяли: роботодавець ПП «Там Проект-Сервіс» А. Жига, голова, органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників Н. Стороженко та в.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко.
 Роботодавець підприємства поінформував голову уповноваженого представницького органу Н. Стороженко про те, що адміністрацією було підготовлено наказ про компенсацію у грошовій формі в подвійному розмірі у разі роботи найманих працівників у вихідний день.
 А. Жига запропонував зняти з реєстрації другу вимогу найманих працівників, а саме:
 – «Уразі роботи у вихідний день компенсацію поводити за згодою сторін, надання іншого робочого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі згідно ст.. 72 КЗпП України».
 Представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, підтвердила цю інформацію та погодилася із зняттям вищезазначеної вимоги.
 В результаті узгоджувальної зустрічі, сторони колективного трудового спору (конфлікту) підписали Угоду № 2 про вирішення другої вимоги найманих працівників.
 Представник Відділення подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти максимум зусиль для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в цілому.

Результати роботи відділення НСПП у Волинській області за перше півріччя 2017 року

опубліковано 11 лип. 2017 р., 02:22 НСПП Волинь

 Упродовж першого півріччя 2017 року в межах повноважень, визначених Законом України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та нормативно правовими актами НСПП, відділенням НСПП у Волинській області (далі-Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу у Волинській області.
 Протягом звітного періоду Відділення сприяло вирішенню 7 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 167 найманих працівників 7 підприємств, а саме:
 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Зустріч»;
 - Сільськогосподарський виробничий кооператив «Зоря»;
 - Приватне підприємство «Там Проект-Сервіс»;
 - Волинська торгово-виробнича корпорація;
 - Державне підприємство «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»;
 - Приватне науково-виробниче підприємство «Проект-Сервіс»;
 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест».
 У зазначених КТС (К) найманими працівниками було висунуто 15 вимог, з яких 2 або 16,7% від загальної кількості - щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень та 13 (86,7%) - щодо невиконання вимог законодавства про працю.
 З метою невідкладного реагування на ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ), спеціалістами Відділення за звітний період було проведено 5 примирних комісій та 22 узгоджувальні зустрічі спрямованих на сприяння вирішенню КТС (К).
 Крім того, у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи щодо запобігання виникненню КТС (К) по 24 випадках ускладнення стану СТВ із загальною чисельністю працюючих 4639 працівників на 24 підприємствах.
 За сприяння Відділення упродовж І півріччя 2017 року врегульовано 9 випадків дестабілізації стану СТВ (або 37,5% від загальної кількості), 1 (4,2%) знято з обліку в зв’язку з переростанням КТС (К) в стадії ліквідації залишилось – 14 (58,3%), які стосувалися невиконання вимог законодавства про працю.
 Відділенням в ході здійснення заходів із запобігання виникненню КТС (К) за І півріччя 2017 року проведено 29 узгоджувальних зустрічей з учасниками СТВ. Поряд з цим, Відділенням взято участь у 6 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат.  
 Протягом І півріччя 2017 року Відділенням розглянуто 135 звернень від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян якими було порушено 148 питань.
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення упродовж І півріччя 2017 року проводило роботу по інформуванню громадськості про свою діяльність. Спеціалістами Відділення здійснено 1 виступ на телебаченні. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та веб-сторінці Відділення відповідно 18 і 21 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено 2 «круглих столи», 2 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Працівниками  Відділення здійснено 16 виступів на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати.
 Відділенням здійснювались також заходи щодо забезпечення реалізації Закону України «Про соціальний діалог в Україні», відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) сторін соціального діалогу. Відповідно до рішень Відділення упродовж І півріччя 2017 року визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні 4 суб’єкти сторін профспілок.
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

Співпраця відділення НСПП у Волинській області з органами місцевого самоврядування

опубліковано 29 черв. 2017 р., 01:18 НСПП Волинь

 
 23 червня поточного року начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) В. Демидюк взяв участь у спільному засіданні комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати та робочої групи з питань моніторингу заробітної плати найманих працівників суб’єктів господарювання, які діють на території міста (далі – Комісія), що відбулось під головуванням першого заступника Луцького міського голови Г. Недопада.
 На розгляд Комісії були винесені такі питання:
 - про стан своєчасності оплати праці та виконання графіка погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста;
 - про рівень оплати праці найманих працівників.
 Розпочинаючи Комісію Г. Недопад повідомив, що за даними моніторингу стану виплати заробітної плати на 01.06.2017 року сума заборгованості із виплати заробітної плати на 8-х економічно активних підприємствах міста становила 4 612,1тис. грн. У порівнянні з попереднім місяцем значно зросла сума невиплаченої своєчасно заробітної плати (станом на 01.05.2017 вона складала 2 689,6 тис. грн.) до яких відносяться такі підприємства, як: КП «Луцьке підприємстві електротранспорту», житлово-комунальне підприємство №2 та КП «Парки та сквери м. Луцька», також збільшилась і кількість підприємств-боржників.
 Начальник Відділення В. Демидюк поінформував, що Відділенням взято на облік стан соціально-трудових відносин у КП «Луцьке підприємство електротранспорту», житлово-комунальному підприємстві №2, КП «Парки та сквери м. Луцька», на яких здійснюється комплекс заходів з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту), роботодавцям направлено запити про причини ускладнення стану соціально-трудових відносин та можливі шляхи їх усунення. Крім того, працівники Відділення домовляються з адміністрацією про вивчення стану соціально-трудових відносин безпосередньо на підприємствах.
 З метою встановлення причин існування заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах міста й з’ясування усіх можливих шляхів виходу з ситуації на засіданні було заслухано керівників підприємств-боржників.
 Того ж дня у Відділенні відбулась нарада, на якій проаналізовано інформацію, заслухану на комісії, з метою попередження в майбутньому випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Примирна комісія задовольнила вимоги найманих працівників у ТзОВ «Прайд-Інвест»

опубліковано 26 черв. 2017 р., 04:48 НСПП Волинь

 13 червня 2017 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулось друге засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками бригади штукатурів товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТзОВ «Прайд-Інвест») та ТзОВ «Прайд-Інвест».
 Участь у роботі примирної комісії взяв завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко.
 08 червня поточного року відбулось перше засідання примирної комісії, під час якого роз’яснено послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Також, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання.
 Члени примирної комісії обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників. Після розгляду всіх питань порядку денного дійшли згоди, що на наступне засідання примирної комісії, представник від роботодавця підготує пропозиції щодо виконання вимог найманих працівників.
 Отже, за результатами першого засідання, 13 червня сторона від адміністрації надала свої пропозиції щодо задоволення вимог найманих працівників бригади штукатурів ТзОВ «Прайд-інвест». Після обговорення та дослідження всіх матеріалів сторони колективного трудового спору (конфлікту) одноголосно прийняли рішення про виконання всіх вимог найманих працівників в найближчий термін.
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення засідання примирної комісії припинило свою роботу.
 Завідувач сектора правового забезпечення Відділення Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

У Луцьку відбувся семінар для працівників юридичних служб

опубліковано 13 черв. 2017 р., 01:11 НСПП Волинь

 
09 червня 2017 року завідувач сектора правового забезпечення відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) Ю. Сиротенко взяв участь у постійно діючому семінарі для працівників юридичних служб органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій області з актуальних питань чинного законодавства, організатором якого є Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
 Семінар відбувся у приміщенні Волинської державної обласної універсальної бібліотеки імені О. Пчілки.
 Було розглянуто такі питання:
 - проблемні питання, які виникають в адміністративному судочинстві;
 - основні завдання Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП) та робота Відділення щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
 Під час свого виступу Ю. Сиротенко проінформував про діяльність НСПП в цілому та Відділення зокрема. Він роз’яснив, що таке колективний трудовий спір (конфлікт) та за яких обставин він виникає, порядок вступу у колективний трудовий спір (конфлікт), ознайомив з порядком формування вимог найманих працівників та визначення їх представницького органу, про хід примирних процедур, трудовий арбітраж та страйк відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
 Представник Відділення навів приклади вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на Луцькому підприємстві електротранспорт та в Управлінні Національного банку України у Волинській області. В результаті спільних дій, зокрема, роботи примирної комісії, проведення узгоджувальний зустрічей із сторонами колективних трудових спорів, вдалось задовольнити всі вимоги найманих працівників.
 Крім того, завідувач сектора правового забезпечення розповів, що громадяни звертаються до Відділення з питань правового регулювання оплати праці, порядку отримання компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати, не задоволення рівнем заробітної плати, застосування режиму неповного робочого дня, втрата робочих місць, укладання колективного договору, виконання умов колективних договорів, а також порядку надання відпусток. Однак, найчастіше звертаються наймані працівники через несвоєчасну виплату заробітної плати зі сторони роботодавця.
 По закінченню Ю.Сиротенко зазначив, що Відділення завжди відкрите до плідної співпраці з трудовими колективами підприємств, готове до участі в семінарах та лекціях з метою кваліфікованого висвітлення питань, що входять до компетенції НСПП, спираючись на досвід їх практичного вирішення.

Зміцнення соціального діалогу на Волині

опубліковано 12 черв. 2017 р., 06:20 НСПП Волинь   [ оновлено 12 черв. 2017 р., 06:28 ]

 06 червня 2017 року за сприяння відділення НСПП у Волинській області відбулась зустріч з представниками сторін соціального діалогу на територіальному рівні з метою обговорення питань розвитку соціального діалогу. Участь в зустрічі взяли: від сторони роботодавців – виконавчий директор Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців – Сохацький А.Л.; від сторони профспілок – завідуючий відділом соціально-економічного захисту, організаційної роботи апарату Федерації профспілок області Лупашко В.І.; від сторони місцевої влади – начальник відділу праці департаменту економічної політики Луцької міської ради Савчук І.М.
Під час зустрічі сторони обговорили основні напрямки подальшої співпраці.
Начальник Відділення Демидюк В. акцентував увагу на важливості активізації роботи територіальних тристоронніх соціально-економічних рад у районах та містах області з метою вирішення соціально-економічних проблем, відстоювання і захисту прав та інтересів найманих працівників і роботодавців.
Виконавчий директор Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців – Сохацький А. зазначив, що ведення соціального діалогу – це одна із засад соціальної стабільності та злагоди в суспільстві – найбільш ефективний шлях до своєчасного та цивілізованого вирішення нагальних потреб. Він наголосив, що сторони соціального діалогу повинні спрямовувати свою діяльність на підвищення ефективності роботи створених на обласному, міських і районних рівнях територіальних тристоронніх соціально-економічних рад та активно сприяти розвитку такого діалогу на рівні територіальних громад, які нині активно формуються.
Завідуючий відділом соціально-економічного захисту, організаційної роботи апарату Федерації профспілок області Лупашко В. зазначив, що соціальний діалог є ефективним інструментом узгодження суперечливих інтересів його учасників, крім того, дає можливість конструктивної взаємодії з метою досягнення спільних суспільно значущих цілей. Також запевнив присутніх на зустрічі про повне сприяння зі сторони профспілок у роботі щодо активізації діяльності територіальної соціально-економічної ради на рівні міста.
Начальник відділу праці департаменту економічної політики Луцької міської ради Савчук І.М. зазначила, що відповідно до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 10.05.2017 № 232, з метою подальшого розвитку соціального партнерства та дотримання процедур ведення соціального діалогу з питань формування й реалізації державної соціально-економічної політики, міським головам рекомендовано, в тому числі, увести до складу колегій районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад голів координаційних рад профспілок та керівників міських і районних організацій роботодавців. Представниця міської ради наголосила на готовності влади сприяти зміцненню соціальному діалогу ні рівні міста.
За результатами зустрічі, сторони домовились переглянути склад тристоронньої соціально-економічної ради на рівні міста та затвердити зміни у складі своїх представників.

1-10 of 201