НОВИНИ

    
                        

Підсумки роботи відділення НСПП у Волинській області за 2018 рік

опубліковано 28 січ. 2019 р., 23:20 НСПП Волинь

 Упродовж 2018 року діяльність відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) була спрямована на виконання завдань, визначених законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні» та нормативно правовими актами НСПП. Відділенням здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення правового супроводу примирних процедур, здійснення посередництва у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів); прогнозування та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ та організацій області; підвищення рівня правових знань сторін соціально-трудових відносин; сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та організацій роботодавців.
 Відділення з метою виконання завдань та функцій взаємодіє з обласною та районними державними адміністраціями, Волинською обласною радою, виконавчим комітетом Луцької міської ради, Федерацією профспілок області, обласними галузевими профспілковими організаціями, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців, керівниками та профспілковими представниками підприємств, установ та організацій області.
 Протягом 2018 року Відділення сприяло вирішенню 17 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 137 найманих працівників, 7 підприємств. У цих КТС (К) було висунуто 37 вимог щодо невиконання вимог законодавства про працю. З метою сприяння вирішення КТС (К) проведено 28 засідань примирних комісій та 70 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 8 КТС (К) та задоволено 17 вимог найманих працівників
 Однією з головних причин дестабілізації стану соціально - трудових відносин (далі – СТВ) у трудових колективах підприємств, організацій та установ області лишається наявна заборгованість із виплати заробітної плати. Загальна сума заборгованості по області станом на 01.12.2018 становила 28,5 млн.грн. У структурі боргу заборгованість на 25 економічно активних підприємствах складає 26,1 млн. грн. або 91,5%; 1 підприємстві-банкруті – 2,4 млн. грн. або 8,5 відсотків. Основну частину боргу утворено у містах Нововолинську (46,2%), Луцьку (30,4%) та Іваничівському районі (13,5%).
 Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату станом на 01.12.2018 становила 3,7 тис. волинян, зайнятих на економічно активних підприємствах області, або 2,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 7050 грн.
 За звітний період з метою запобігання виникненню КТС (К) та поліпшення стану СТВ Відділенням здійснювались заходи щодо усунення 41 дестабілізаційного чинника, які призвели до загострення стану СТВ у 41 випадку ускладнення стану СТВ на підприємствах, в установах, організаціях області із загальною чисельністю працюючих 7385 осіб. У 39 випадках на виробничому рівні (або у 95,1% випадків) вдалось запобігти виникненню КТС (К).
 Аналіз Відділення кількісного та якісного змісту чинників загострення стану СТВ показав, що найбільш поширеними причинами ускладнення відносин між роботодавцями та найманими працівниками залишаються невиконання роботодавцями вимог законодавства про працю.
 Упродовж звітного періоду було ліквідовано 39 чинників дестабілізації стану СТВ на 39 підприємствах, що на 18,2 % більше ніж у 2017 році.
 За цей період погашено 32653,0 тис. грн. заборгованості (95,4% загальної суми, що стала основною причиною виникнення дестабілізації – 34220,7 тис. грн.).
 В розрізі видів економічної діяльності випадки дестабілізації стану СТВ, що перебували на обліку Відділення, розподілилися наступним чином:
 - промисловість – 11 (26,8% від загальної кількості), у т.ч. 5 – добувна, 2 – переробна, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 4;
 - водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 1 (2,4%);
 - будівництво – 6 (14,6%);
 - оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 1 (2,4%);
 - транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 8 (19,5%);
 - інформація та телекомунікації – 1 (2,4%);
 - операції з нерухомим майном – 3 (7,3%);
 - професійна, наукова та технічна діяльність – 2 (4,9%);
 - державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 1 (2,4%);
 - освіта - 1 (2,4%);
 - охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 6 (14,6%).
 З метою сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин та запобігання виникненню КТС (К) працівники Відділення постійно беруть участь в засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. Протягом року взято участь у 13 засіданнях зазначених комісій, на яких заслухано 41 керівника підприємств області. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на цих підприємствах склала 34198,2 тис. грн.
 Відділення здійснювало моніторинг акцій соціального протесту, надавало роз’яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей та спрямовувало конфліктні ситуації в правове поле.
 Упродовж 2018 року найманими працівниками проведено 15 протестних дій, пов’язаних з частковим або повним припиненням роботи та акції соціального протесту. Учасниками яких були 1175 чол.
 Основними причинами проведення колективних припинень роботи та акцій соціального протесту залишаються наявна заборгованість із виплати заробітної плати та хронічне зволікання з виплатою поточної заробітної плати.
 У поєднані з цими причинами загострення СТВ в колективах підприємств спричиняють й інші чинники, зокрема щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту.
 Зокрема, упродовж звітного періоду одинадцять разів з вимогою щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати проводили акції протестів наймані працівники відокремленого підрозділу Шахта №9 «Нововолинська» Державного підприємства «Волиньвугілля». Також шахтарі висували вимоги щодо збереження робочих місць та не проведення реструктуризації шахти.
 Тричі вимагали погашення заборгованості із заробітної плати, продовження фінансування будівництва шахти №10 «Нововолинська» та застосовували акції соціального протесту наймані працівники Державного підприємства «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська»
 Одним із напрямків роботи Відділення є організація роботи щодо своєчасного та об’єктивного розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, представників об’єднань громадян без статусу юридичної особи, у задоволенні їх прав та інтересів. Протягом 2018 року до Відділення надійшло 295 звернень від фізичних та юридичних осіб, в яких було порушено 310 питань.
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Спеціалістами Відділення здійснено 1 виступ на телебаченні. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) 37 та 40 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено 1 «круглий стіл», 4 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Працівниками Відділення здійснено 27 виступів на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати, також прочитано 2 лекції.
 Для реалізації своїх завдань і функцій Відділення у своїй діяльності співпрацює з 9 арбітрами НСПП, 5 посередниками, в області на громадських засадах діють 18 інформаційно-консультаційних центрів НСПП.
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

Примирна комісія прийняла погоджене рішення

опубліковано 28 січ. 2019 р., 23:17 НСПП Волинь

 
10 січня 2019 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулись засідання примирних комісій по вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками відділів охоронників, водіїв, автослюсарів та паркувальників фізичної особи-підприємця Москалюк Ольги Сергіївни (далі – ФОП Москалюк О.) та ФОП Москалюк О.
Участь у роботі примирних комісій взяв начальник Відділення Демидюк В., заступник начальника Сиротенко Ю., Москалюк О. та голови представницьких органів найманих працівників.
 На початку засідань примирних комісій начальник Відділення роз’яснив послідовність розгляду і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), завдання та функції примирної комісії, порядок проведення її засідань та прийняття рішень. Крім того, присутніх було ознайомлено з регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання.
 Сторони примирних комісій обговорили можливі шляхи виконання вимог найманих працівників.
 Москалюк О. ознайомила членів примирних комісій з фінансовим станом та запевнила, що зі сторони підприємця вживатимуться всі необхідні заходи щодо виконання вимог найманих працівників. Також вона погодилась, що висунуті вимоги є обґрунтованими відповідно до норм чинного законодавства, зокрема статей 72 та 54 Кодексу законів про працю України.
 Після дослідження всіх матеріалів сторони колективних трудових спорів (конфліктів) одноголосно прийняли рішення про задоволення всіх вимог найманих працівників відділів в найближчий час.
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення примирні комісії припинили свою роботу.
 Демидюк В. підсумовуючи, подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Проведено узгоджувальну зустріч у ТОВ «Прайд-Інвест»

опубліковано 27 груд. 2018 р., 04:51 НСПП Волинь

 20 грудня 2018 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) проведено узгоджувальну зустріч із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТОВ «Прайд-Інвест»), під час якої обговорено хід виконання вимог найманих працівників бригади штукатурів.
 В узгоджувальній зустрічі взяли участь: директор ТОВ «Прайд-Інвест» А. Самчук, представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, А. Ковальчук та заступник начальника Відділення Ю. Сиротенко.
 Директор товариства повідомив, що підприємство виграло тендер на будівництво нового об’єкту, в результаті чого планується покращення фінансового стану та збільшення обсягу роботи, що в свою чергу дасть можливість адміністрації задовольнити вимоги найманих працівників на початку наступного року. Крім того, роботодавець надав підтверджуючі документи щодо вищевказаного.
 Представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, зазначила, що даний тендер дасть можливість в найближчий термін зняти колективний трудовий спір (конфлікт) з реєстрації, як вирішений.
 По закінченню зустрічі директор підприємства та представник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, ТОВ «Прайд-Інвест» подякували представнику Відділення за проведену роботу, зокрема, в налагодженні соціального діалогу між сторонами колективного трудового спору (конфлікту).

Співпраця відділення НСПП з органами місцевого самоврядування

опубліковано 13 груд. 2018 р., 01:53 НСПП Волинь

 29 листопада поточного року у Луцькій міській раді відбулось засідання комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати та робочої групи з питань моніторингу заробітної плати найманих працівників суб’єктів господарювання, які діють на території міста (далі – Комісія), участь у якій взяв в.о.начальника відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) Ю. Сиротенко.
 Комісія відбулась під головуванням начальника управління з питань праці Луцької міської ради (далі – начальник управління) Н. Ігнатчука. На засідання були запрошені керівники 6-х економічно активних підприємств-боржників із виплати заробітної плати.
 На комісії розглядались питання стану своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах міста та рівень оплати праці найманих працівників.
 Розпочинаючи Комісію Н. Ігнатчук поінформував, що станом на 01.11.2018 сума заборгованості із виплати заробітної плати на 6-х економічно активних підприємствах міста становила 7946,5 тис. грн. У порівнянні з початком року на економічно активних підприємствах сума невиплаченої вчасно заробітної плати зросла на 61.9 %.
 Крім того, начальник управління зазначив, що на 01 листопада поточного року порушили строки виплати заробітної плати у ПАТ «Електротермометрія»; філії «Луцька дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Волинський облавтодор»; ДКП «Луцьктепло»; державному професійно-технічному навчальному закладі «Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури; військовій частині 9971 та у Волинському обласному центру з гідрометеорології.
 З метою встановлення причин існування заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах міста й з’ясування усіх можливих шляхів виходу з ситуації на засіданні було заслухано керівників підприємств-боржників.
 Ю. Сиротенко поінформував присутніх, що Відділенням взято на облік стан соціально-трудових відносин у державному професійно-технічному навчальному закладі «Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури; військовій частині 9971 та Волинському обласному центрі з гідрометеорології, на яких здійснюється комплекс заходів з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), роботодавцям направлено запити про причини ускладнення стану соціально-трудових відносин та можливі шляхи їх усунення. Крім того, працівниками Відділення були проведенні узгоджувальні зустрічі із сторонами соціально-трудових відносин вищевказаних підприємств.
 Того ж дня у Відділенні відбулась нарада, на якій проаналізовано інформацію, заслухану на комісії, з метою попередження в майбутньому випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2019 РОКУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

опубліковано 7 груд. 2018 р., 00:24 НСПП Волинь

 В межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та здійснення аналітично – інформаційної діяльності відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення) здійснено прогнозування розвитку та можливих змін стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) із урахуванням наявних об’єктивних та суб’єктивних причин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К)), попередження акцій соціального протесту у першому півріччі 2019 року.
 При прогнозуванні розвитку стану СТВ враховано основні соціально-економічні показники галузей економіки області, результати моніторингу стану СТВ на підприємствах, в установах, організація, динаміку кількості КТС (К), випадки ускладнення стану СТВ, акції соціального протесту, причини їх виникнення, зміст вимог, що висувались найманими працівниками.
 Аналіз показав, у січні – вересні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігалось зростання обсягів виробництва у промисловості (+ 5,1%), в тому числі в переробній промисловості (+5,5%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (+2,4%).
 У добувній промисловості та розроблені кар’єрів зафіксовано скорочення обсягів на 8,0%.
 Досягнуто приросту у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устаткування, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, машинобудуванні на 17,8 – 1,0%.
 У будівництві у січні-вересні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігається спад (-6,8%).
 Водночас, в області спостерігається негативна динаміка чисельності працюючих. Протягом вересня 2018 року до відповідного періоду минулого року середньооблікова чисельність штатних пра­цівників зменшилася на майже 9,2 тис. осіб. Протягом першого півріччя 2018 року спостерігалось перевищення рівня вибуття працівників з роботи над їх прийняттям (відповідно 8,4% та 6,2%). Переважна більшість працівників (14,0%) залишили робочі місця з причин плинності кадрів. Основними причинами цього є припинення діяльності підприємств, установ та організацій, падіння обсягів виробництва, переведення на скорочений робочий тиждень або погодинну оплату праці, а також міграція робочої сили за кордон.
 Рівень зареєстрованого безробіття на кінець жовтня 2018 року склав 1,0% населення працездатного віку.
 Незважаючи на певну позитивну динаміку основних показників діяльності господарського комплексу області, на низці підприємств, а також в окремих видах економічної діяльності спостерігались відчутні ускладнення стану СТВ.
 Проведений Відділенням аналіз причин ускладнення стану СТВ показав, що загострення стану СТВ та виникнення КТС (К) у І півріччі 2019 року можливе через: низький рівень заробітної плати в окремих галузях; незабезпечення продуктивної зайнятості працюючих; невиконання власниками положень колективних договорів, угод, наявність заборгованості із виплати заробітної плати; незабезпечення власниками належних умов праці, її охорони та ін.
 У І півріччі 2019 року прогнозується ускладнення стану СТВ на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів. Для забезпечення соціальної стабільності у вугільній галузі, в тому числі - в колективах шахт, що входять до складу Державного підприємства "Волиньвугілля", необхідно забезпечити реалізацію положень Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №733-р. Через недостатню увагу до розвитку вугільного басейну та мізерне фінансування на шахтах використовується застаріле технологічне обладнання, що призводить до високої собівартості видобутку вугілля та обмежує можливості з нарощування його видобутку. На сьогодні видобуток вугілля у басейні істотно відстає від потреб енергетики регіону. Вимагає істотного підвищення ефективність господарювання як безпосередньо на підприємстві (оскільки собівартість видобутку вугілля значно перевищує реалізаційну ціну), так і рівень менеджменту на державному рівні. Оборотних коштів підприємству хронічно не вистачає, що спричиняє загрозу утворення заборгованості із виплати заробітної плати.
 Поліпшенню стану СТВ на підприємствах даної галузі сприяло б:
 - ефективне використання родовища Львівсько-Волинського басейну, що передбачає впровадження в дію нових вугледобувних підприємств (завершення будівництва шахти-новобудови №10 "Нововолинська»);
 - здійснення модернізації виробництв відповідно до сучасних ринкових вимог;
 - першочергове погашення заборгованості із виплати заробітної плати та забезпечення своєчасної її виплати.
 Незадовільним залишається стан СТВ на підприємствах будівельної галузі, це спричинено несвоєчасністю розрахунків за виконані роботи, затримкою розрахунків за виконані роботи з державного бюджету, зменшенням обсягів будівельних робіт, робота окремих будівельних підприємств в режимі скороченого робочого дня (тижня) або її призупинення на деяких об’єктах, з урахуванням відносно невисокого рівня заробітної плати та важких умов праці.
 Упродовж першого півріччя 2019 року існує ймовірність ускладнення стану СТВ на окремих підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської доставки Волинської області.
 Слід відзначити, що на ДП «Волинський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його філіях внаслідок нерегулярного й недостатнього бюджетного фінансування простежується тенденція щодо періодичного виникнення заборгованості із виплати заробітної плати впродовж останніх років, що може дестабілізувати стан СТВ відносин у трудових колективах цих підприємств.
 Для забезпечення стабільності СТВ у сфері транспорту складського господарства, поштова та кур’єрська діяльність, зокрема автошляхового господарства першочерговими умовами є забезпечення прозорої процедури та досконалої конкуренції у проведенні тендерів на здійснення будівельних і дорожніх робіт; здійснення відповідних заходів щодо збереження робочих місць, зменшення дебіторської заборгованості будівельних організацій; збільшення обсягів фінансування будівельних та дорожніх робіт, створення пільгової системи надання короткострокових та довгострокових кредитів.
 Залишається складною ситуація щодо стану СТВ в окремих установах та закладах бюджетної сфери (освіти, охорони здоров’я та культури) області. Низький рівень заробітної плати, несвоєчасна виплата заробітної плати, незадовільне фінансування, оптимізація мережі закладів освіти, охорони здоров’я (закриття, реорганізація, тощо) може погіршити стан соціально-трудових відносин в колективах установ та закладів бюджетних галузей області в першому півріччі 2019 року.
 Аналізуючи наявність ряду соціально-економічних причин, повільні темпи погашення заборгованості із виплати заробітної плати як основного дестабілізаційного чинника ускладнення стану СТВ в трудових колективах, досвід колективного відстоювання соціально-трудових прав працівників, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць ускладнення СТВ у першому півріччі 2019 року найбільш вірогідне в містах Луцьку та Нововолинську та Іваничівському районі.
 Відділення, враховуючи прогнозні висновки у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією профспілок Волинської області, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців і надалі здійснюватиме заходи спрямовані на поліпшення СТВ, вирішення КТС (К), своєчасне врегулювання випадків дестабілізації між сторонами СТВ з метою запобігання виникненню КТС (К).

За результатами узгоджувальних зустрічей зняті перші вимоги найманих працівників

опубліковано 30 лист. 2018 р., 00:39 НСПП Волинь

 27 листопада 2018 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулись узгоджувальні зустрічі із сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) фізичної особи-підприємця Павлючик Євгенії Василівни (далі – ФОП Є. Павлючик), під час яких розглянули хід виконання перших вимог найманих працівників відділів з прибирань приміщень, транспортного та торгового.
 Участь у зустрічі взяли: ФОП Є. Павлючик, голови органів уповноважених представляти інтереси найманих працівників відділів І. Ціхоцька, Г. Федорчук, А. Томко та в.о. начальника відділення Ю. Сиротенко.
 Є. Павлючик поінформувала про те, що у зв’язку із економією коштів за вересень-жовтень поточного року вдалося компенсувати витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, які були придбані за власні кошти найманими працівників відділів.
 Після чого підприємець запропонувала зняти з реєстрації перші вимоги найманих працівників, а саме:
 – «Компенсувати витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту придбаних за власні кошти працівників відповідно до статті 164 КЗпП України».
 Голови органів уповноважених представляти інтереси найманих працівників, підтвердили цю інформацію та погодилися із зняттям перших вимог.
 За результатами узгоджувальних зустрічей, сторони колективних трудових спорів (конфліктів) підписали Угоди про вирішення перших вимог найманих працівників.
 Ю. Сиротенко підводячи підсумки зустрічі, подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності докласти зусиль для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) в цілому.

Примирна комісія задовольнила вимоги найманих працівників

опубліковано 26 лист. 2018 р., 23:46 НСПП Волинь

 23 листопада 2018 року за сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) відбулись заключні засідання примирних комісій з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками бригад електромонтажників, мулярів та паркетників товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест» (далі – ТОВ «Прайд-Інвест») та ТОВ «Прайд-Інвест».
 Участь у засіданнях взяв в.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко.
 Адміністрація товариства підготувала для розгляду на засіданнях свої пропозиції щодо виконання вимог найманих працівників.
 Директор А. Самчук ТОВ «Прайд-Інвест» поінформував, що керівництвом товариства вживаються заходи, спрямовані на виконання вимог найманих працівників.
 Крім того, бухгалтер товариства ознайомила членів примирної комісії з фінансовим станом і запевнила, що висунуті вимоги будуть виконані.
 Після розгляду та обговорення пропозицій було прийняте рішення про виконання всіх вимог найманих працівників в найближчий термін.
 У зв’язку з прийняттям погодженого рішення засідання примирних комісій припинило свою роботу.
 В.о. начальника Відділення Ю. Сиротенко підсумовуючи подякував всім присутнім за плідну співпрацю та наголосив на необхідності подальшої взаємодії сторін для прискорення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

На Волині відзначили 20-ту річницю від дня утворення НСПП

опубліковано 26 лист. 2018 р., 06:09 НСПП Волинь

 
20 листопада 2018 року в овальному залі Волинської обласної ради відбулась нарада приурочена 20-й річниці від дня утворення Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП).
Участь у нараді взяли заступник голови Волинської обласної державної адміністрації С. Кошарук, директор департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації О. Гобод, виконавчий директор обласного об’єднання організацій роботодавців, А. Сохацький, голова Федерації профспілок області І. Дубинка-Філозоф, директор Волинського обласного центру зайнятості Р. Романюк, начальник Головного управління статистики області В. Науменко, арбітри, посередники НСПП.
 Начальник відділення НСПП у Волинській області (далі - Відділення) В. Демидюк розпочинаючи нараду привітав всіх присутніх зі святом та зазначив, що двадцять років потому, враховуючи рекомендації Міжнародної організації праці та досвід розвинених країн, де аналогічні служби існують вже понад століття і формувалися разом із становленням економіки, в Україні було утворено орган, який відіграє роль посередника у разі виникнення конфліктної ситуації, пропонує сторонам правовий, досудовий шлях врегулювання спірних питань за столом переговорів. За його словами, сторонам соціально-трудових відносин на сьогодні стало зрозуміло, що основне завдання НСПП – досягнення компромісу, мирне врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), збереження партнерських відносин сторін, забезпечення дотримання норм чинних законодавчих та нормативно-правових актів.
 Начальник Відділення коротко поінформував про діяльність Відділення за 20 років.
 За роки діяльності Відділенням здійснювався комплекс заходів на 564 підприємствах, в установах, організаціях області, де взято на облік 735 чинників дестабілізації, з них: 87% – невиконання законодавства про працю; 6 % – зміна існуючих соціально-економічних умов праці; 4% – не виконання колективного договорів чи угод; 3% – укладення або зміни колективних договорів. В результаті задіяних заходів 648 чинників дестабілізації врегульовано. Погашено заборгованість із заробітної плати на суму близько 178,2 млн.грн. Проведено більше 330 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин.
 Протягом 20 років Відділення сприяло вирішенню 70 колективних трудових спорів (конфліктів), безпосередніми учасниками зазначених спорів були близько 15 000 найманих працівників, якими висунуто 165 вимог. Переважна більшість вимог стосувалась невиконання вимог законодавства про працю 66% від усіх вимог найманих працівників та невиконання власниками колективних договорів, угод або окремих їх положень 19% (8 % - зміна існуючих соціально-економічних умов праці; 7% - укладення або зміни колективних договорів).
 З метою сприяння вирішенню колективно-трудових спорів (конфліктів) Відділенням організовано та проведено 89 засідань примирних комісій, 27 трудових арбітражів та 190 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 61 колективно-трудовий спір (конфлікт) та задоволено 145 вимог найманих працівників.
 Загалом у результаті вирішення колективно-трудових спорів погашено заборгованість із виплати заробітної плати на загальну суму близько 10 млн. грн., що стала основною причиною виникнення спорів.
 Упродовж 20 років відбулось 45 страйків, колективних припинень роботи, участь у яких взяли близько 11 000 осіб. Проведено 110 акцій соціального протесту, де взяли участь більше 20 000 осіб. Найбільш поширеними причинами виникнення страйків стали: заборгованість із виплати заробітної плати; несвоєчасна виплати поточної заробітної плати; низький рівень заробітної плати; невиконання положень колективних договорів.
 
По закінченню свого виступу В. Демидюк вручив Почесні Грамоти НСПП за плідну співпрацю з Відділенням, активну участь у стабілізації стану соціально-трудових відносин у колективах підприємств, установ та організацій області та з нагоди 20-ої річниці створення НСПП: заступнику голови Волинської обласної державної адміністрації Кошаруку С.Д.; директору департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації Гобод О.М.; начальнику Головного управління статистики у Волинській області Науменку В.Ю.; директору Волинського обласного центру зайнятості Романюку Р.В.; голові правління обласного об’єднання організацій роботодавців, генеральному директору приватного акціонерного товариства «СКФ Україна» Цибульському В.І.; юрисконсульту комунального некомерційного підприємства «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», арбітру НСПП Стадник Л.І; начальнику відділу охорони праці управління з питань праці Луцької міської ради, арбітру НСПП Чепурному В.І.; голові Волинської обласної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу, арбітру НСПП Лупашку В.І. Також наказом НСПП нагороджено Почесною Грамотою голову Федерації профспілок Волинської області Дубинку-Філозоф І.А., проте нагорода вручена в день 70-ої річниці від дня утворення Ради Федерації профспілок.
 Потому до слова були запрошені соціальні партнери, кожен з яких подякував за плідну співпрацю та привітав з ювілеєм працівників Відділення. Виконавчий директор обласного об’єднання організацій роботодавців нагородив начальника Відділення Почесною Грамотою Федерації роботодавців України за результативну співпрацю, вагомий особистий внесок у вирішення завдань по стабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах області, голова Федерації профспілок вручила Подяку за сумлінну працю, професіоналізм, вагомий внесок у розвиток соціального діалогу.

На Волині відбулося святкування 70-річчя створення Ради Федерації профспілок області

опубліковано 26 лист. 2018 р., 06:05 НСПП Волинь   [ оновлено 26 лист. 2018 р., 06:06 ]

 
01 листопада 2018 року на запрошення голови Федерації професійних спілок області І. Дубинки-Філозоф начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) В. Демидюк взяв участь у нараді з нагоди 70-ої річниці з дня утворення Ради Федерації профспілок області, яка проводилась у Навчально-методичному центрі профспілок Волинської області.
 На засіданні були присутні: голова Федерації профспілок України Г. Осовий, представники виконавчої влади області та органів місцевого самоврядування, голова Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців.
 Голова Федерації професійних спілок області І. Дубинка-Філозоф відкриваючи нараду привітала всіх присутніх зі святом, наголосила на основних здобутках профспілок, окреслила плани на майбутнє. Після чого, до слова запросила голову Федерації профспілок України Г. Осового, який подякував всім членам профспілок, які своєю працею захищають соціально-економічні інтересів працівників на підприємствах області, представляють і захищають їхні права, борються за гідні умови праці та достойну її оплату.
 Зі словами вітання також виступив начальник Відділення В. Демидюк. Він зазначив, що робота Відділення та профспілок тісно переплітається, оскільки є спільна мета – стабілізація стану соціально-трудових відносин на підприємствах області, налагодження соціального діалогу. Начальник Відділення подякував голові Федерації профспілок області за тісну співпрацю, яка дає позитивні результати, та висловив сподівання, що й надалі спільно проводитимуться заходи із запобігання виникненню колективних трудових спорів між найманими працівниками та роботодавцями.
 На завершення В. Демидюк нагородив Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення І. Дубинку-Філозоф за вагомий внесок у розвиток правової культури серед учасників соціально-трудових відносин, розвиток соціального діалогу в Україні.На Волині обговорили стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати

опубліковано 26 лист. 2018 р., 06:02 НСПП Волинь

 
01 листопада 2018 року заступник начальника відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) Ю. Сиротенко взяв участь у засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат Волинської обласної державної адміністрації. Засідання провів заступник голови облдержадміністрації С. Кошарук.
 На порядку денному розглянули питання: 1. Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області та дотримання мінімальної гарантії в оплаті станом на 01 жовтня 2018 року; 2. Про роботу, спрямовану на зменшення заборгованості зі спати єдиного внеску, страхових внесків та відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій; 3. Про вжиття заходів та проведену роботу щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій м. Луцька; 4. Про вжиті заходи з питань погашення боргу з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій м. Нововолинська.
 Головуючий комісії С. Кошарук поінформував, що за статистичними даними сума заборгованості з виплати заробітної плати в області станом на 01.10.2018 становила 26075,9 тис. грн. У структурі загального боргу 23651,0 тис. грн. або 90,7 % становила заборгованість на економічно активних підприємствах. Крім того, значна сума заборгованості із заробітної плати припадає на підприємства вугільної галузі, а саме: ДП «Волиньвугілля»; ДП «Шахта №1«НВ»; ДП «Передпускова дирекція шахти № 10» «Нововолинська»; ВП «Шахта «Бужанська»; ВП «Волиньвантажтранс»; ВФ ДП «Регіональні електричні мережі»; ВП «Санаторій «Шахтар»; ВП «Шахта № 9» «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля».
 Заступник голови облдержадміністрації поінформував, що за оперативними даними станом на 29.10.2018 борг з виплати заробітної плати перед працівниками підприємств вугільної галузі значно зменшився і становив 5429,5 тис. грн.
 Під час обговорення причин заборгованості із виплати заробітної плати на вище перелічених підприємствах заступник начальника Відділення проінформував учасників комісії, що Відділенням проводиться моніторинг стану соціально-трудових відносин на цих підприємствах, надаються консультації та ведеться роз’яснювальна робота щодо вирішення проблемних питань у відповідності до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
 По закінченню роботи тимчасової комісії С. Кошарук повідомив, що на виконання доручення Прем’єр-міністра України В. Гройсмана від 28.08.2017 № 31971/5/1-17, з метою вжиття невідкладних заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам направлено листи головам райдержадміністрацій, міським головам щодо активізації роботи на місцях.
 Того ж дня у Відділенні проведено робочу нараду та ознайомлено працівників з результатами розглянутих на засіданні тимчасової комісії питань. Працівники Відділення проаналізували ситуацію на підприємствах, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності з метою попередження випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

1-10 of 254