НОВИНИ‎ > ‎

15 років забезпечення стабільності стану соціально-трудових відносин на Волині

опубліковано 21 лист. 2013 р., 02:23 НСПП Волинь
                        
На фото працівники відділення НСПП у Волинській області, зліва на право: А.А. Борецька, головний спеціаліст сектора правового забезпечення, В.М. Демидюк, заступник начальника відділення – завідувач сектора правового забезпечення, О.Д. Клімович, начальник відділення, О.В. Веремійчик, завідувач сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування, В.П. Овчарук головний спеціаліст сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування      

    Відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі - Відділення) – є відокремленим структурним підрозділом Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП), який діє з 2001 року (з 1998 по 2001 рік свою діяльність здійснювало у Західному регіональному відділенні). До складу Відділення входять сектор правового забезпечення та сектор аналітично-інформаційної роботи і прогнозування. Крім того, на громадських засадах працюють трудові арбітри (11 чол.), незалежні посередники (4 чол.), завідувачі інформаційно-консультаційними центрами НСПП (18 чол.)
    З часу створення Відділення сприяло вирішенню 30 колективних трудових спорів, по яких зареєстровано 71 вимогу найманих працівників.
    Упродовж 2001-2012 років здійснювався комплекс заходів з метою запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в колективах близько 350 підприємств, установ, організацій Волині, де зайнято більше 80 тисяч найманих працівників. Як наслідок, переважна більшість чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин врегульовано. Тільки за 5 останніх років за сприяння Відділення погашено заборгованість із заробітної плати на суму 57,5 млн. грн.
    Завдяки злагодженій роботі працівників Відділення, трудових арбітрів, незалежних посередників, завідувачів інформаційно-консультаційними центрами НСПП, які працюють в усіх районах області на громадських засадах, вдається стабілізувати стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях області.
    Важливим у роботі по запобіганню виникнення колективних трудових спорів та покращення стану соціально-трудових відносин на Волині є співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Участь у засіданнях комісій та нарад цих органів дає можливість привернути увагу керівництва області, депутатів обласної ради, членів комісій до роботи служби і вирішення питань соціально-трудових відносин. Моніторинг соціально-трудових відносин та своєчасне інформування органів державної влади, місцевого самоврядування дозволяли запобігти проведенню акцій протесту, які назрівали на підприємствах області під дією дестабілізаційних чинників.
    Також вагомим аспектом у діяльності Відділення щодо поліпшення соціально-трудових відносин в області, запобігання виникненню колективних трудових спорів є налагодження тісної взаємодії з об’єднаннями роботодавців та профспілок. Співпраця з цими організаціями здійснюється з використанням різних форм та методів: проведення «круглих столів», конференцій, семінарів, виїзних нарад-консультацій безпосередньо на підприємствах, роз’яснення законодавства про працю в трудових колективах.
    З метою співпраці у сфері стабілізації соціально-трудових відносин Відділенням укладені угоди про взаємодію з головою Федерації профспілок області І. Карпомизом, головою обласного об'єднання організації роботодавців В. Цибульським, директором департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації С. Мишковець, директором Волинського обласного центру зайнятості Р. Кучмук, спрямовані на поліпшення стану соціально-трудових відносин на підприємствах Волинської області, запобігання виникненню колективних трудових спорів та сприяння своєчасному їх вирішенню. В ході реалізації цих угод представники відділення беруть участь в заходах, які здійснюються цими організаціями, як сторонами соціального діалогу в області.
    З набранням чинності Закону України «Про соціальний діалог в Україні» Відділення проводить активну роботу з надання оцінки критеріям репрезентативності сторін соціального діалогу. Протягом 2011-2012 років було проведено оцінку 16 суб’єктів сторін профспілок та 20 організацій роботодавців. Всім репрезентативним сторонам соціального діалогу вручено Свідоцтва про визнання їх такими, що відповідають критеріям репрезентативності.
    З метою популяризації роботи НСПП на території Волині Відділення постійно інформує громадськість про свою діяльність через місцеві телебачення, радіо, друковані засоби масової інформації та інтернет. Розроблено офіційний web-сайт відділення НСПП у Волинській області (nspp.volyn.net). Для ефективності роботи сайту та розширення категорії громадян, що звертаються до відділення, розроблено та запроваджено Інтернет-приймальню. Крім того, розроблені та опубліковані адміністративні послуги, які надаються Відділенням. Інформація на сайті постійно оновлюється та періодично ведеться наповнення. Тільки з часу створення сайту (лютий 2012 року) на сайті опубліковано 72 інформації.
    Також працівниками ведеться постійне наповнення інформації про діяльність Відділення на офіційному сайті Волинської обласної державної адміністрації в розділі «Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади», де створено підрозділ Відділення НСПП у Волинській області.
    Наша служба, як незалежний державний орган, постійно спрямовує зусилля усіх сторін соціального діалогу на досягнення максимальної довіри, вироблення компромісних рішень з урахуванням економічних реалій та потреб сьогодення в області.
Comments