НОВИНИ‎ > ‎

Інформація про прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у першому півріччі 2018 року

опубліковано 30 лист. 2017 р., 04:24 НСПП Волинь
 Відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» здійснює прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою моделювання можливих змін соціально-трудових відносин з урахуванням комплексу наявних об’єктивних та суб’єктивних причин, визначення ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), попередження акцій соціального протесту та вироблення пропозицій та рекомендацій для зацікавлених органів, установ, організацій в області з метою поліпшення стану соціально-трудових відносин, своєчасного усунення причин, що можуть призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).
 Відповідно до покладених завдань, Відділення підготувало Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у першому півріччі 2018 року.
 Системний моніторинг стану і динаміки соціально-трудових відносин у ряді галузей економіки та в трудових колективах, здійснений працівниками Відділення упродовж січня - листопада 2017 року, свідчить, що ступінь соціального напруження в колективах коливався в залежності від фінансово-економічного стану конкретних галузей, підприємств а також оперативності і дієвості реагування місцевих органів влади, власників підприємств (установ, організацій) на ускладнення стану соціально-трудових відносин.
 На підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів, куди входить добування кам’яного та бурого вугілля, спостерігається зниження індексу промислової продукції, що пов’язане із скороченням видобутку вугілля. Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах галузі станом на 01.10.2017 становила 12722,1 тис. грн. (з початку року збільшилася у 32 рази), у структурі боргу по області становить 46,1%. ДП «Волиньвугілля» (м. Нововолинськ) є найбільшим боржником із виплати заробітної плати по області.
 На діяльність підприємств добувної галузі впливають такі негативні чинники як зниження обсягів видобутку вугілля, висока собівартість виробленої продукції, недостатня державна підтримка діючих підприємств з видобутку вугілля, проблеми зі збутом продукції. Також однією з необхідних умов покращення техніко-економічних показників роботи шахт є їх технічне переоснащення, що дасть можливість підвищити навантаження на комплексно-механізовані вибої та забезпечить зростання продуктивності праці робітників з видобутку.
 Негативно впливати на соціально-економічний стан добувних підприємств області й погіршення стану соціально-трудових відносин можуть в першому півріччі 2018 року всі перелічені вище чинники (наслідком них є заборгованість із виплати заробітної плати.
 Упродовж першого півріччя 2018 року існує ймовірність ускладнення стану соціально-трудових відносин на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Серед підприємств галузі ДКП «Луцьктепло» перебуває у важкому фінансово-економічному стані через значні борги за пільги та субсидії, зменшення обігових коштів.На підприємстві із 24 рахунків, на які на підставі судових рішень накладено арешт, 22 залишаються заблокованими, що додатково ускладнює стан підприємства. У зв’язку з тим, що дестабілізаційні чинники залишаються неврегульованими, на ДКП «Луцьктепло» існує ймовірність загострення ситуації на даному підприємстві.
 На підприємствах житлово-комунального господарства області борги по відшкодуванню пільг і субсидій з державного бюджету, несвоєчасність розрахунків населення за надані послуги, скорочення обсягів виробництва, зменшення обігових коштів, невідповідність встановлених тарифів фактичним витратам підприємства залишаються основними причинами соціальної напруженості на окремих житлово-комунальних підприємствах області. Питання своєчасної виплати заробітної плати, колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин є нагальним для окремих підприємств, тому можливим залишається виникнення ускладнень з цієї сторони у першому півріччі 2018 року.
 Відділення НСПП в області, беручи до уваги Прогноз, у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією профспілок Волинської області, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців і надалі здійснюватиме заходи спрямовані на поліпшення соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), своєчасне врегулювання випадків дестабілізації між сторонами соціально-трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
Comments