НОВИНИ‎ > ‎

Підсумки роботи відділення НСПП у Волинській області за 2017 рік

опубліковано 17 січ. 2018 р., 06:15 НСПП Волинь
 Упродовж 2017 року діяльність відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) була спрямована на виконання завдань, визначених законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні» та нормативно правовими актами НСПП. Відділенням здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення правового супроводу примирних процедур, здійснення посередництва у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів); прогнозування та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ та організацій області; підвищення рівня правових знань сторін соціально-трудових відносин; сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та організацій роботодавців.
 Виконання Відділенням зазначених заходів сприяло вирішенню вимог найманих працівників, зменшенню соціальної напруги, усуненню чинників дестабілізації, врегулюванню конфліктів правовим шляхом з метою реалізації конституційних прав та гарантій найманих працівників, забезпеченню соціальної стабільності в регіоні.
 Відділення з метою виконання завдань та функцій взаємодіє з обласною та районними державними адміністраціями, Волинською обласною радою, виконавчим комітетом Луцької міської ради, Федерацією профспілок області, обласними галузевими профспілковими організаціями, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців, керівниками та профспілковими представниками підприємств, установ та організацій області.
 Однією з головних причин дестабілізації відносин у трудових колективах підприємств, організацій та установ області лишається наявна заборгованість із виплати заробітної плати. Загальна сума заборгованості по області станом на 01.12.2017 становила 34,3 млн.грн, що дорівнює 3,1% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017 року. Недоотримали зароблене 3,6 тис. працівників, зайнятих на економічно активних підприємствах області, або 2,1% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 8879 грн.
 Протягом 2017 року Відділення сприяло вирішенню 8 колективних трудових спорів (конфліктів), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 257 найманих працівників 6 підприємств. У цих колективних трудових спорах (конфліктах) найманими працівниками було висунуто 18 вимог, з яких 2 або 11,1% від загальної кількості щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень та 16 (88,9%) щодо невиконання вимог законодавства про працю.
 Упродовж 2017 року Відділенням проведено 139 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню, зокрема 131 узгоджувальну зустріч, 8 засідань примирних комісій.
 За сприяння Відділення у ході проведення примирних процедур було вирішено та знято з реєстрації 3 колективні трудові спори (конфлікти) та 8 вимог найманих працівників, з яких 2 (25,0%) щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, 6 (75,0%) – невиконання вимог законодавства про працю.
 За звітний період в результаті заходів здійснених Відділенням у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 12970,4 тис.грн. або 98,2% від загальної суми боргу, що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.
 Крім того, Відділення здійснювало заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) по 36 випадках ускладнення стану соціально-трудових відносин із загальною чисельністю працюючих – 6573, на 36 підприємствах.
 За сприяння Відділення протягом 2017 року врегульовано 33 випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин (або 91,7% від загальної кількості), 1 випадок (2,8%) знято з обліку в зв’язку з переростанням в КТС (К), в стадії ліквідації залишилось – 2 (5,6%), які стосуються невиконання вимог законодавства про працю.
 Осередками нестабільності між сторонами соціального діалогу були підприємства добувної промисловості, сфери житлово-комунального господарства, транспорту, будівельної галузі, заклади охорони здоров’я.
 З метою сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) працівники Відділення постійно беруть участь в засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. Протягом року взято участь у 12 засіданнях зазначених комісій, на яких заслухано 35 керівників підприємств області. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на цих підприємствах склала 13285,2 тис. грн.
 Відділення здійснювало моніторинг акцій соціального протесту, надавало роз’яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей та спрямовувало конфліктні ситуації в правове поле.
 Упродовж 2017 року найманими працівниками проведено 12 акцій соціального протесту з вимогами: збереження робочих місць, погашення заборгованості із заробітної плати, порушення норм охорони праці. Упродовж звітного періоду Відділенням розглянуто 284 звернення від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян якими було порушено 297 питань.
 Інформація про діяльність та практичний досвід роботи Відділення висвітлюється на сайті (nspp.volyn.net). У 2017 році опубліковано 35 статей.
 За звітний період проведено 8 засідань Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів профспілок та організацій роботодавців, прийнято 4 рішення про визнання репрезентативними та видані Свідоцтва про підтвердження репрезентативності 4 суб’єктам сторін профспілок. Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.
Comments