НОВИНИ‎ > ‎

Результати роботи відділення НСПП у Волинській області за перший квартал 2018 року

опубліковано 5 квіт. 2018 р., 04:38 НСПП Волинь
 Упродовж першого кварталу 2018 року в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно правовими актами НСПП, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу в області.
 У звітному періоді Відділення сприяло вирішенню 9 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 81 найманий працівник 5 підприємств, було висунуто 21 вимогу щодо невиконання вимог законодавства про працю. З метою сприяння вирішення КТС (К) проведено 8 примирних комісій та 23 узгоджувальні зустрічі з сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 1 КТС (К) та задоволено 2 вимоги найманих працівників.
 З метою запобігання виникненню КТС (К) та стабілізації стану СТВ у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи щодо усунення 15 чинників дестабілізації стану СТВ на 15 підприємствах із чисельністю працюючих 3179 працівників. За сприяння Відділення попереджено виникнення 4 КТС (К), погашено заборгованість із заробітної плати на суму 6,8 млн.грн. Проведено 25 узгоджувальних зустрічей з адміністрацією та трудовими колективами підприємств, установ, організацій, стан СТВ яких перебуває на обліку ЗКТС (К). Також взято участь у 3 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат.
 Основними причинами ускладнення стану СТВ між сторонами соціального діалогу залишалась наявна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.
 Відділенням за звітний період розглянуто 68 звернень від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян, якими було порушено 75 питань.
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Спеціалістами Відділення здійснено 1 виступ на телебаченні. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) по 11 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено 1 «круглий стіл», 1 нараду-семінар для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Працівниками Відділення здійснено 8 виступів на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати.
 Для реалізації своїх завдань і функцій Відділення у своїй діяльності співпрацює з 9 арбітрами НСПП, 5 посередниками, в області на громадських засадах діють 18 інформаційно-консультаційних центрів НСПП.
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.
Comments