ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Законодавство про доступ до публічної інформації

- Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI;

- Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 05 травня 2011 року № 547;

- Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України» від 05 травня 2011 року № 548;

- Наказ Національної служби посередництва і примирення «Про реалізацію Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 10 жовтня 2012 року № 118;

- Наказ Національної служби посередництва і примирення «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Національній службі посередництва і примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях» від 10 жовтня 2012 року № 119;

- Наказ Національної служби посередництва і примирення «Про затвердження Інструкції про порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна служба посередництва і примирення, її відділення в Автономній Республіці Крим та областях» від 10 жовтня 2012 року № 120.Доступ до публічної інформації

З метою реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» та забезпечення організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Національна служба посередництва і примирення та відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях,забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, наказом Національної служби посередництва і примирення від 10 жовтня 2012 року № 118 затверджено Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва і примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях, яким затверджено примірну форму запиту на інформацію і примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.
Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень (стаття 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит від особи (фізичної, юридичної), об’єднань громадян на отримання інформації подається у довільній формі та повинен містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).
Оформлення інформаційного запиту

Усно: за телефоном (0332) 77-35-16

Письмово: 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 76/а, (на конверті вказувати «Запит на публічну інформацію»)

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

- Від фізичної особи; (зразок)

- Від юридичної особи; (зразок)

- Від об’єднань громадян; (зразок)

- форма для подання інформаційного запиту в електроному вигляді.(зразок)Факс: (0332) 77-35-16 

Електронна пошта: nsppvolyn@ukr.net