На Волині відбулось засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради

опубліковано 20 серп. 2018 р., 00:49 НСПП Волинь
 
16 серпня 2018 року начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області (далі – Відділення) В. Демидюк взяв участь у засіданні територіальної тристоронньої соціально-економічної ради (далі – Рада), що відбулась у Волинській обласній державній адміністрації. 
 На порядку денному розглянули питання: 1. Про підтримку галузі агропромислового комплексу області з бюджетів усіх рівнів; 2. Стан формування ефективної системи охорони здоров’я в області. 3. Шляхи розв’язання регіональної та місцевих екологічних проблем. 
 З першого питання порядку денного виступив директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Ю. Горбенко, який зазначив, що сьогодні сільське господарство, харчова і переробна промисловість Волині створюють понад 30 відсотків ВВП області. 
 Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації звернув увагу присутніх на проблемному питанні, що на сьогодні банківською системою фактично заблоковано кредитування малого агробізнесу. Тобто, дрібні сільгоспвиробники, які виробляють 60 відсотків сільгосппродукції в області не мають змоги отримати фінансову підтримку шляхом здешевлення кредитів. На Волині діє Комплексна програма розвитку галузі агропромислового комплексу, яка спрямована на дрібних виробників. Заходами цієї програми окрім інших напрямків передбачено відшкодування відсотків банків за залученими кредитами як дрібним формам господарювання, так і власникам особистих селянських господарств. У 2015 році до відшкодування було подано 31 заявку, у 2016 - 8 заявок, у 2017 - 3 заявки, у 2018 – 2 заявки. 
 По другому питанню виступив заступник начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації В. Руцький, який повідомив присутніх, що на сьогоднішній день основні зусилля голів районних рад, голів районних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, управління охорони здоров’я облдержадміністрації спрямовані на: здійснення планових заходів щодо розвитку системи охорони здоров’я у сільській місцевості; оснащення конкретних типів закладів охорони здоров’я медичним обладнанням, устаткуванням та засобів; реалізацію проектів будівництва, капітального ремонту, реконструкції і виготовлення проектно-кошторисної документації. 
 За даними управління охорони здоров’я області заклади відчувають кадровий дефіцит у лікарях загальної практики-сімейних лікарях. Члени ради дійшли до висновку, що без розробки комплексної стратегії щодо закріплення медичних кадрів в системі охорони здоров’я України вирішити проблему відтоку кадрів буде неможливо. 
 По третьому питанню виступив начальник управління екології та природних ресурсів облдерадміністрації Д. Новохатський, який проінформував про загрозу техногенно-екологічного характеру з територій іноземних держав суміжних з Волинською областю, яка може становити реальну небезпеку для області. Проблеми пов’язані із розробкою Хотиславського кар’єру (Республіка Білорусь) та забезпеченням функціонування на території Республіки Білорусь Білоозерської водоживильної системи. В результаті припинення фінансування з Держбюджету, вирішити їх практично неможливо. Згідно з висновками інституту водних проблем і меліорації, здійснення робіт по водопониженню може призвести до того, що у зону впливу кар’єру потрапить 11 населених пунктів та біля 40 тис. га сільськогосподарських та лісових угідь, що може призвести до зникнення води у криницях та переосушення території впливу, а також до виникнення потенційних екологічних загроз прикордонній геоекосистемі Полісся, в першу чергу Шацького національного природного парку, які можуть бути незворотними. 
 Після розгляду та обговорення питань порядку денного члени територіальної тристоронньої соціально-економічної ради прийняли ряд рішень та звернень. Зокрема, звернення: 
- до Прем’єр-міністра України щодо внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженому постановою Кабміну від 7.02.2018 року № 106, щодо зняття обмеження кількості членів обслуговуючого кооперативу, а також обмежень щодо напрямків їх діяльності; зміни форми фінансової підтримки – без видачі простого векселя авальованого Мінагрополітики, а шляхом укладання тристороннього договору; доповнити Порядок напрямком «Виплата одноразової безповоротної допомоги для створення сімейного фермерського господарства у сумі 50 тисяч гривень» та надати додаткові преференції для створення малих переробних потужностей; запровадити новий напрямок - спеціальну бюджетну дотацію фізичним особам за вирощені та продані на забій і переробку суб'єктам господарювання молодняк великої рогатої худоби, що в свою чергу призведе до стимулювання вирощування великовагової ВРХ та збільшення виробництва м’яса яловичини; 
- до Міністра охорони здоров’я України з прохання вийти до Кабінету Міністрів України з клопотанням привернути увагу Президента, Верховної Ради України та Уряду України до питань щодо вирішення критичної ситуації з відтоком кадрів в системі охорони здоров’я; лобіювати підвищення рівня заробітної плати працівникам галузі охорони здоров’я України; вийти з пропозиціями до Міністерства фінансів України з проханням виділення додаткових коштів медичної субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам для Волинської області. 
- до Міністра екології та природних ресурсів України з проханням вийти до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо сприяння уникненню основних загроз техногенно-екологічного характеру з територій іноземних держав суміжних з Волинською областю, що можуть становити реальну або потенційну небезпеку для України; розгляду можливості фінансування зазначених у зверненні робіт з Державного бюджету у 2019 році; активізації міжнародного співробітництва між Україною і сусідніми державами з метою координації дій на всіх належних рівнях щодо недопущення транскордонних надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Comments